Erkek İsimleri ve Anlamları

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 5 Mayıs 2020 Kerim Usta

A – D *** E – F – G – İ *** K – L – M – N – O – Ö – P – R *** S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Abay : Sezgi, anlayış, dikkat

Abbas : Sert, çatık kaşlı

Abdullah : Allah’ın adamı- Allah’ın yolundan giden kişi

Abidin : Dua eden / Duacı

Acun : Dünya, varlık

Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam

Adil : Adaletli

Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

Affan : Kendini kötülüklerden uzak tutan

Agah : Bilgili

Ahmet : Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden

Akad : Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

Akay : Beyaz ay, dolunay

Akel : Dürüst, güvenilir

Akgün : Mutlu, sevinçli gün

Akın : Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı

Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen

Akil : Akıllı , yaptıklarının farkında olan

Aktaç : Beyaz taç, gelin tacı

Aktan : Aydınlık Gece

Alaaddin : Din uğruna çalışan

Aldemir : Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir

Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse

Alican : Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken

Alim : Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse

Alişan : Şanı şerefi en yüksek olan

Alkan : Kızıl kan

Alkın : Sevdalı, aşık

Alp : Kahraman, cesur,savaşçı

Alpar : Yiğit, cesur

Alpaslan : Aslan gibi cesur, savaşçı beyi

Alpay : Cesur, yiğit

Alper : Cesur ve Soylu erkek

Alphan : Yiğit, hükümdar

Alptekin : Güvenilir ve soylu

Altan : Güneşin şafaktaki kırmızı rengi

Altay : Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ

Altuğ : Kırmızı Tuğ, değerli taşlarla süslü tuğ

Andaç : Armağan, hediye

Anıl : Ölçülü davranan, hoşa giden kimse

Aral : Takımada, sıradağlar.

Aras : Sahip çıkılan buluntu, Doğu Anadolu’da bir ırmağın adı

Arcan : Saf, temiz

Arda : Halef, ardından gelen

Arel : Temiz, dürüst

Argün : Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün

Arıkan : Temiz Soy

Arın : Temiz, saf – Alın

Arif : Anlayışlı, tanınmış, meşhur,bilgi sahibi

Arkan : Temiz kandan gelen – Üstün, galip

Armağan : Hediye, ödül

Arman : Hasret, özlem – sıkıntı

Arslan : Yırtıcı, güçlü, yiğit

Artaç : Ar+ taç utanma duygusunu baş tacı eden

Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Asil : Soylu, soylu bir aileden gelen, seçkin insan

Aslan : Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı

Asrın : Bu asıra ait, bu devire uygun

Asutay : Hırçın tay

Aşkın : Benzerlerinden daha üstün – coşkun

Ata : Baba, ced, ecdat, büyükbaba, bilge

Atabek : Şehzade eğitmeni – devlet yetkilisi

Atabey : Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen unvan

Atacan : Hoşgörülü, babacan

Atahan : Han soyundan gelen, soylu yiğit

Atak : Canlı, girişken-cömert-nişancı

Atakan : Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran

Atalay : Ünlü, şöhretli

Ataman : Ata kişi, önder

Atanur  : Atasından aldığı nuru taşıyan

Atasoy : Ataların soyundan gelen

Atay : Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Ateş : Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atıf : Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / bir şeye yönlendirilen

Atıl : İleri hamle yap, anlamında atıl, atılmak

Atılay veya Atalay : Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atılgan : Engelleri aşan – korkusu olmayan

Atınç : Atılgan / atak

Atilla : Hunların “tanrının kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Atlıhan : At + han kelimelerinden, iyi ata binen yiğit han

Avni : Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Aybar : Gösterişli,heybetli

Aybars : Ay ve pars kelimelerinden, ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı

Ayberk : Sağlam kişilik- ayın parlaklığı

Aydemir : Ay gibi ışıklı, temiz, demir gibi güçlü

Aydın : Beyni çağdaş düşüncelerle aydınlanmış, bilgili kişi

Aygün : Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Ayhan : Ay gibi güzel yüzlü hakan ay +han

Aykan : Kanı ay gibi parlak ve temiz ay kanlı

Aykut : Kutlu ay, armağan, ödül

Babür : Hindistan’da yaşayan bir tür kaplan/ babür imparatorluğunun kurucusu babürşah’tan

Baha : Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, ederi

Bahadır : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen

Bahattin : Dinin değerlisi, güzelliği

Bahir : Deniz-belli, açık-ışıklı, parlak

Bahri : Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzluğu

Bahtiyar : Mutlu, talihli, hayatından memnun olan

Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Bala : Küçük çocuk, yavru, korunması gereken

Balaban : Bir tür yırtıcı kuş. İri cins bir tür doğan (kuş)

Baler : Tatlı dilli, cana yakın

Baran : Yağmur mevsimi

Baransel : Güce, kuvvete ait. Güçsel.

Barbaros : Barba rosse kırmızı sakal. Asıl adı hızır olan büyük türk amiraline avrupalıların taktığı ad.

Barın : Bütün, tüm – güç kuvvet

Barış : Uzlaşma.

Barkan : Çölde oluşan küçük kum kitlesi

Barkın : Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan

Barlas : Kahraman

Bars : Kaplan benzeri yırtıcı hayvan

Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek

Başar : Başarılı ol anlamında

Başer : Başta gelen

Batı : Güneşin battığı yön

Batıhan : Batı’nın hükümdarı, hanı

Batıkan : Batı+ khan batının hanı ya da batının kanı anlamında

Batıray : Ay gibi yiğit

Battal : Kahraman. Oldukça iri yapılı, alışılmışın dışında büyük

Batu : Güçlü kuvvetli

Batuhan : Güçlü kuvvetli han. Altınordu devletinin kurucusu batuhan.

Batur : Korkusuz, yiğit.

Baturalp : Yiğitler yiğidi

Bayar : Büyük, ulu yüce.

Baybars : Eski Türklerin beslediği kaplan

Baybora : Fırtına

Baycan : Zengin

Bayezit veya Beyazıt : Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı.

Bayhan : Zengin ve güçlü

Baykal : Yaban kısrağı. Moğolistan’daki büyük göl

Bayraktar : Bayrak taşıyan.

Bayram : Ulusça kutlanılan, kutsal ve önemli günler.

Baysal : Dirlik düzenlik içinde, sakin, gürültüsüz.

Bayülken : Göğün 6.katında oturan barış tanrısı

Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay.

Bedirhan : Ay+ han gibi bedir + han

Bedrettin : Ayın on dördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce

Bedri : Ay gibi, aya benzeyen, aya ait

Behçet : Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.

Behiç : Şen. Güler yüzlü, neşeli.

Behlül : Hayır sahibi – daima gülen

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Doğuştan iyi, soylu kişi

Beki veya Bekri : El değmemiş, bakir, tertemiz, bozulmamış.

Bekir : Yeni doğmuş, bakir

Bektaş : Saygın, aziz, denk, eşit.

Berat : İzinli, müsaadeli olmak / diploma

Berhan : Han soyundan, hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)

Berk : Sağlam güçlü, dayanıklı

Berkan : Parlama – kıvırcık kuzu postu

Berkant : Sağlam yemin . Berk + ant.

Berkay : Sağlam yapılı ve ay ışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, güçlü ay

Berke : Cengiz han’ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır

Bermal : Bir şeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli

Besim : Güler yüzlü

Bilal : İlk ezanı okuyan bilal-i habeşi’nin adından..

Bilge : Derin bilgi sahibi

Bilgehan : Göktürk hakanı

Bilgin : Bilgi sahibi. Alim

Birant : Tek yemin. Özelliği olan yemin

Bircan : Tek, eşsiz

Birol : Tek ol, anlamında . Bir + ol

Boğaç : Bir dede korkut kahramanı

Boğaçhan : İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan

Bora veya Boran : Ardından yağış getiren şiddetli rüzgâr.

Bozkurt : Türklerin orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt

Buğra : Erkek deve

Buğrahan : Müslüman Türk hakanlardan saltuk buğrahan.

Bulut : Bildiğimiz bulut. (Havada bulut sen bunu unut gibi)(!)

Bumin : Baykuş, puhu kuşu.

Burak : Hz. Muhammed’in miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

Burç : Kale, hisar çıkıntısı – güneş sistemi – sarp yamaç

Burçak : Baklagillerden bir bitki

Burçin : Dişi geyik.

Burhan : Delil, kanıt.

Burhanettin : Dinin kanıtı, dinin delili, ispatı

Bülent : Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce

Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu

Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse

Cafer : Çay dere küçük akarsu

Cahit : Çalışan çaba gösteren / inatçı ayak direyen

Can : İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan

Canalp : Özünde yiğitlik, güç olan

Canberk : Güçlü, sağlam

Candaş : Dost, yoldaş

Candemir : Özü demir gibi sağlam

Candoğan : Cana doğan

Canel : Dostluk eli

Caner : İçten, sevimli

Cankat : Yaşamına can ekle, sevinçle dol

Cankut : Mutlu, talihli – talih, şans

Cansın : Dostsun, sevgilisin

Cantekin : Tek, eşsiz can

Cavit : Sonsuz, ebedi

Celal : Büyüklük ululuk, hışım

Celalettin : Büyüklük ululuk, hışım

Celayir : Moğolların kollarından

Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan

Cem : Bir şeyin toplamı, tamamı

Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği

Cemalettin : Güzellik taşıyan

Cemil : Güzel

Cemre : Ateş,havada,toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık

Cenan : Yürek, gönül kalp

Cenap : Manevi büyüklük / onur

Cengiz : Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumaşamayan

Cengizhan : Moğol imparatorluğunu kuran hükümdar

Cenk : Savaşmak , kısa süreli savaş

Cevahir : Mücevher, değerli süs taşı

Cevat : İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk

Cevdet : Olgunluk, büyüklük – kusursuzluk

Ceyhan : Güney bölgemizde bir ırmak adı

Ceyhun : Eski türk isimlerinden / yiğit güçlü kişi

Cezmi : Kesin karar veren

Cihan : Dünya

Cihangir : Cihanı ele geçiren

Cihat : Din uğruna savaşmak

Civan : Yeni yetme, körpe, genç

Coşar : Heyecan dolu, kabına sığmayan

Coşku : Heyecan ve hayranlık uyandıran durum

Coşkun : Aşırı heyecanlı, çok duyarlı

Cuma : Müslümanlar için haftanın kutsal günü

Cumhur : Halk topluluğu

Cüneyt : Büyük bir mutasavvıf

Çağan : Bayram, şenlik, mutlu gün

Çağatay : Küçük tay, çocuk gibi sevimli

Çağdaş : Aynı çağda yaşayan, çağa uygun

Çağın : Yıldırım, şimşek

Çağlar : Çağıldayarak akan su, şelale

Çağman : Çağdaş insan

Çağrı : Davet

Çakabey : İzmir yöresinde beylik kuran Türk beyi

Çakar : Parlayan, ışık veren

Çakın : Şimşek, parıltı

Çakır : Mavi renkli, gri benekli gözü olan

Çavuş : Askerde bir rütbe

Çelebi : Efendi, görgülü, terbiyeli

Çelen : Yakışıklı, saçak, akıllı

Çelik : Su verilerek sertleştirilmiş demir

Çeliker : Çelik gibi güçlü insan

Çetin : Güç, zor, engelli

Çevik : Atak, hareketli

Çevrim : Girdap, sürekli değişim, anafor

Çığır : Çığın açtığı iz, yol – yenilikçilik

Çınar : Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç

Dalan : Biçim – ince, zarif

Dalay : Deniz

Daniş : Bilgi, bilme, danışma

Darcan : Sıkıntılı, aceleci

Davut : Davut peygamberin adı

Deha : Dahi, zekaca çok üstün olan

Demir : Bildiğimiz, demir / ondan korkanlar trene binmez.

Demiralp : Demir gibi güçlü, yiğit

Demircan : Demir gibi sağlam olan can

Demirel : Demir gibi güçlü eli olan

Demirhan : Demir gibi güçlü hükümdar

Demirkan Güçlü soydan gelen

Deniz : Bu da bildiğimiz masmavi sular

Denizhan : Denizlerin hükümdarı

Denktaş : Akran, aynı yaşta

Derin : Yüzeyi tabanına uzak olan

Derviş : Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi

Derya : Deniz – engin bilgili – çok

Devlet : Bütün ulus

Devran : Felek, kader

Devrim : Önemli ve temelli değişiklik /inkılap

Dilaver : Yiğit / yürekli

Dilmen : Güzel konuşan

Dinç : Güçlü, sağlıklı

Dinçer : Yorgunluk bilmeyen güçlü sağlam

Doğa : Tabiat

Doğan : Yırtıcı bir kuş

Doğu : Güneşin doğduğu yön

Doğuhan : Doğunun hükümdarı

Doğukan : Doğunun hakanı

Doğuş : Yaradılış

Doruk : Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ şahika

Dorukhan : Zirvenin hükümdarı

Duran : Varlığını sürdüren-dağ yolu-dingin, sakin

Durmuş : Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi

Dursun : Çok yaşa , uzun ömürlü ol

Durukan : Soylu kan sahibi

Durul : Suyun durulması, aklanması

Duyal : Duygulu duyarlı çabuk duygulanan

Dündar : Artçı asker, birliği koruyan asker

Dünya : Yeryüzü

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir