Erkek İsimleri ve Anlamları

Bu Konuyu Yazdır
Abay >>: Sezgi, anlayış, dikkat
Abbas >>:Sert, çatık kaşlı
Abdullah >>:Allah’ın adamı- Allah’ın yolundan giden kişi
Abidin >>:Dua eden / Duacı
Acun >>:Dünya,varlık
Adem >>:Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam
Adil >>:Adaletli
Adnan >>:Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
Affan >>: Kendini kötülüklerden uzak tutan
Agah >>:Bilgili
Ahmet >>:Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden /
Akad >>:Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
Akay >>:Beyaz ay,dolunay
Akel >>:Dürüst,güvenilir
Akgün >>:Mutlu,sevinçli gün
Akın >>:Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
Akif >>:Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen
Akil >>:Akıllı , yaptıklarının farkında olan
Aktaç >>:Beyaz taç,gelin tacı
Aktan >>:Aydınlık Gece
Alaaddin >>:Din uğruna çalışan
Aldemir >>:Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
Ali >>:Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
Alican >>:Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken
Alim >>:Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse
Alişan >>:Şanı şerefi en yüksek olan
Alkan >>: Kızıl kan
Alkın >>:Sevdalı, aşık
Alp >>:Kahraman,cesur,savaşçı
Alpar >>:Yiğit,cesur
Alpaslan >>:Aslan gibi cesur,savaşçı beyi
Alpay >>:Cesur, yiğit
Alper >>:Cesur ve Soylu erkek
Alphan >>:Yiğit,hükümdar
Alptekin >>: Güvenilir ve soylu
Altan >>:Güneşin şafaktaki kırmızı rengi
Altay >>:Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ
Altuğ >>: Kırmızı Tuğ,değerli taşlarla süslü tuğ
Andaç >>:Armağan,hediye
Anıl >>:Ölçülü davranan, hoşa giden kimse
Aral >>:Takımada,sıradağlar.
Aras >>:Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı
Arcan >>:Saf,temiz
Arda >>:Halef, ardından gelen
Arel >>:Temiz,dürüst
Argün >>:Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün
Arıkan >>:Temiz Soy
Arın >>:Temiz,saf – Alın
Arif >>:Anlayışlı,tanınmış,meşhur,bilgi sahibi
Arkan >>:Temiz kandan gelen – Üstün,galip
Armağan >>:Hediye,ödül
Arman >>:Hasret,özlem – sıkıntı
Arslan >>:Yırtıcı,güçlü,yiğit
Artaç >>:Ar+ taç utanma duygusunu baş tacı eden
Asım >>:Temiz, namuslu, sağlam karakterli
Asil >>:Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
Aslan >>:Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
Asrın >>:Bu asıra ait, bu devire uygun
Asutay >>:Hırçın tay
Aşkın >>:Benzerlerinden daha üstün – coşkun
Ata >>:Baba, ced, ecdat, büyükbaba, bilge
Atabek >>:Şehzade eğitmeni – devlet yetkilisi
Atabey >>:Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
Atacan >>:Hoşgörülü,babacan
Atahan >>:Han soyundan gelen, soylu yiğit
Atak >>:Canlı,girişken-cömert-nişancı
Atakan Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
Atalay >>:Ünlü,şöhretli
Ataman>>: Ata kişi,önder
Atanur Atasından aldığı nuru taşıyan
Atasoy >>:Ataların soyundan gelen
Atay >>:Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
Ateş >>:Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
Atıf >>:Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / bir şeye yönlendirilen
Atıl >>:İleri hamle yap, anlamında atıl, atılmak
Atılay veya Atalay >>:Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
Atılgan >>:Engelleri aşan – korkusu olmayan
Atınç >>:Atılgan / atak
Atilla >>:Hunların “tanrının kırbacı” denilen büyük hükümdarı
Atlıhan >>:At + han kelimelerinden, iyi ata binen yiğit han
Avni >>:Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili
Aybar >>:Gösterişli,heybetli
Aybars >>:Ay ve pars kelimelerinden, ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı
Ayberk >>:Sağlam kişilik- ayın parlaklığı
Aydemir >>:Ay gibi ışıklı,temiz,demir gibi güçlü
Aydın >>:Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi
Aygün >>:Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
Ayhan >>:Ay gibi güzel yüzlü hakan ay +han
Aykan >>:Kanı ay gibi parlak ve temiz ay kanlı
Aykut >>:Kutlu ay, armağan, ödül
Babür >>:Hindistan’da yaşayan bir tür kaplan/babür imparatorluğunun kurucusu babürşah’tan
Baha >>:Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, ederi
Bahadır >>:Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahattin >>:Dinin değerlisi,güzelliği
Bahir >>:Deniz-belli, açık-ışıklı,parlak
Bahri >>:Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu
Bahtiyar >>: Mutlu, talihli, hayatından memnunolan
Baki >>:Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Bala >>:Küçük çocuk, yavru, korunması gereken
Balaban >>:Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür doğan (kuş)
Baler >>:Tatlı dilli, cana yakın
Baran >>:Yağmur mevsimi
Baransel >>:Güce, kuvvete ait. Güçsel.
Barbaros >>:Barba rosse kırmızı sakal. Asıl adı hızır olan büyük türk amiraline avrupalıların taktığı ad.
Barın >>:Bütün,tüm – güç kuvvet
Barış >>:Uzlaşma.
Barkan >>:Çölde oluşan küçük kum kitlesi
Barkın >>:Gezgin, seyyah, sürekli gezipdolaşan
Barlas >>:Kahraman
Bars >>:Kaplan benzeri yırtıcı hayvan
Basri >>:Gören, görme ile ilgili, görebilmek
Başar>>: Başarılı ol anlamında
Başer >>:Başta gelen
Batı >>:Güneşin battığı yön
Batıhan >>:Batı’nın hükümdarı, hanı
Batıkan >>:Batı+ khan batının hanı ya da batının kanı anlamında
Batıray >>:Ay gibi yiğit
Battal >>:Kahraman. Oldukça iri yapılı, alışılmışın dışında büyük
Batu >>:Güçlü kuvvetli
Batuhan >>:Güçlü kuvvetli han. Altınordu devletinin kurucusu batuhan.
Batur >>:Korkusuz, yiğit.
Baturalp >>: Yiğitler yiğidi
Bayar >>:Büyük, ulu yüce.
Baybars >>:Eski türklerin beslediği kaplan
Baybora >>:Fırtına
Baycan >>:Zengin
Bayezit veya Beyazıt >>:Birçok osmanlı şehzadesinin ortakadı.
Bayhan >>:Zengin ve güçlü
Baykal >>:Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl
Bayraktar >>:Bayrak taşıyan.
Bayram >>:Ulusca kutlanılan, kutsal ve önemli günler.
Baysal >>:Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
Bayülken >>:Göğün 16.katında oturan barış tanrısı
Bedir >>:Ayın ondördü. Dolunay. Ay.
Bedirhan >>:Ay+ han gibi bedir + han
Bedrettin >>:Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
Bedri >>:Ay gibi, aya benzeyen, aya ait
Behçet >>:Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
Behiç >>:Şen. Güleryüzlü, neşeli.
Behlül >>:Hayır sahibi – daima gülen
Behram >>:Merih yıldızı.
Behzat >>:Doğuştan iyi, soylu kişi
Beki veya Bekri >>:El değmemiş, bakir, tertemiz, bozulmamış.
Bekir >>:Yeni doğmuş, bakir
Bektaş >>:Saygın, aziz, denk, eşit.
Berat >>:İzinli, müsaadeli olmak / diploma
Berhan >>:Han soyundan, hanla ilgili, han üzerine.. (han=hakan)
Berk >>:Sağlam güçlü, dayanıklı
Berkan >>:Parlama – kıvırcık kuzu postu
Berkant >>:Sağlam yemin . Berk + ant.
Berkay >>:Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, güçlü ay
Berke >>:Cengiz han’ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır
Bermal >>:Birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli
Besim >>:Güler yüzlü
Bilal >>:İlk ezanı okuyan bilal-i habeşi’nin adından..
Bilge >>:Derin bilgi sahibi
Bilgehan >>:Göktürk hakanı
Bilgin >>:Bilgi sahibi. Alim
Birant >>:Tek yemin. Özelliği olan yemin
Bircan >>:Tek, eşsiz
Birol >>:Tek ol, anlamında . Bir + ol
Boğaç >>:Bir dedekorkut kahramanı
Boğaçhan >>: İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
Bora veya Boran >>:Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
Bozkurt >>:Türklerin orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
Buğra >>:Erkek deve
Buğrahan >>:Müslüman türk hakanlardan saltuk buğrahan.
Bulut >>:Bildiğimiz bulut. (havada bulut sen bunu unut gibi)(!)
Bumin >>:Baykuş, puhu kuşu.
Burak >>:Hz. Muhammed’in miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.
Burç >>:Kale, hisar çıkıntısı – güneş sistemi – sarp yamaç
Burçak >>:Baklagillerden bir bitki
Burçin >>:Dişi geyik.
Burhan >>:Delil, kanıt.
Burhanettin >>:Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı
Bülent >>:Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce
Bünyamin >>:Hz. Yakup’un oğlu
Cabbar >>:Güç ve kuvvet sahibi kimse
Cafer >>:Çay dere küçük akarsu
Cahit >>:Çalışan çaba gösteren / inatçıayak direyen
Can >>:İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan
Canalp >>:Özünde yiğitlik, güç olan
Canberk >>:Güçlü, sağlam
Candaş >>:Dost, yoldaş
Candemir >>:Özü demir gibi sağlam
Candoğan >>:Cana doğan
Canel >>:Dostluk eli
Caner >>:İçten, sevimli
Cankat >>:Yaşamına can ekle, sevinçle dol
Cankut >>:Mutlu, talihli – talih, şans
Cansın >>:Dostsun, sevgilisin
Cantekin >>:Tek, eşsiz can
Cavit >>:Sonsuz, ebedi
Celal Büyüklük ululuk, hışım
Celalettin >>:Büyüklük ululuk, hışım
Celayir >>:Moğolların kollarından
Celil >>:Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan
Cem >>:Bir şeyin toplamı, tamamı
Cemal >>:Güzellik, özellikle yüz güzelliği
Cemalettin >>:Güzellik taşıyan
Cemil >>:Güzel
Cemre >>:Ateş,havada,toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık
Cenan >>:Yürek, gönül kalp
Cenap >>:Manevi büyüklük / onur
Cengiz >>:Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumşamayan
Cengizhan >>:Moğol imparatorluğunu kuran hükümdar
Cenk >>:Savaşmak , kısa süreli savaş
Cevahir >>:Mücevher,değerli süs taşı
Cevat >>:İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk
Cevdet >>:Olgunluk, büyüklük – kusursuzluk
Ceyhan >>:Güney bölgemizde bir ırmak adı
Ceyhun >>:Eski türk isimlerinden / yiğitgüçlü kişi
Cezmi >>:Kesin karar veren
Cihan >>:Dünya
Cihangir >>:Cihanı ele geçiren
Cihat >>:Din uğruna savaşmak
Civan >>:Yeni yetme, körpe, genç
Coşar >>:Heyecan dolu, kabına sığmayan
Coşku >>:Heyecan ve hayranlık uyandıran durum
Coşkun >>:Aşırı heyecanlı, çok duyarlı
Cuma >>:Müslümanlar için haftanın kutsal günü
Cumhur >>:Halk topluluğu
Cüneyt >>:Büyük bir mutasavvuf
Çağan >>:Bayram, şenlik, mutlu gün
Çağatay >>:Küçük tay, çocuk gibi sevimli
Çağdaş >>:Aynı çağda yaşayan, çağa uygun
Çağın >>:Yıldırım, şimşek
Çağlar >>:Çağıldayarak akan su, şelale
Çağman >>:Çağdaş insan
Çağrı >>:Davet
Çakabey >>:11.yy’da izmir yöresinde beylik kuran türk beyi
Çakar >>:Parlayan, ışık veren
Çakın >>:Şimşek, parıltı
Çakır >>:Mavi renkli, gri benekli gözü olan
Çavuş >>:Askerde bir rütbe
Çelebi >>:Efendi, görgülü, terbiyeli
Çelen >>:Yakışıklı, saçak, akıllı
Çelik >>:Su verilerek sertleştirilmiş demir
Çeliker >>:Çelik gibi güçlü insan
Çetin >>:Güç, zor, engelli
Çevik >>:Atak, hareketli
Çevrim >>:Girdap, sürekli değişim, anafor
Çığır >>:Çığın açtığı iz, yol – yenilikçilik
Çınar >>:Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç
Dalan >>:Biçim – ince, zarif
Dalay >>:Deniz
Daniş >>:Bilgi, bilme, danışma
Darcan >>:Sıkıntılı, aceleci
Davut >>:Davut peygamberin adı
Deha >>:Dahi, zekaca çok üstün olan
Demir >>:Bildiğimiz, demir / ondan korkanlar trene binmez.
Demiralp >>:Demir gibi güçlü, yiğit
Demircan >>:Demir gibi sağlam olan can
Demirel >>:Demir gibi güçlü eli olan
Demirhan >>:Demir gibi güçlü hükümdar
Demirkan Güçlü soydan gelen
Deniz >>:Bu da bildiğimiz masmavi sular
Denizhan >>:Denizlerin hükümdarı
Denktaş >>:Akran, aynı yaşta
Derin >>:Yüzeyi tabanına uzak olan
Derviş >>:Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi
Derya >>:Deniz – engin bilgili – çok
Devlet >>:Bütün ulus
Devran >>:Felek, kader
Devrim >>:Önemli ve temelli değişiklik /inkilap
Dilaver >>:Yiğit / yürekli
Dilmen >>:Güzel konuşan
Dinç >>:Güçlü, sağlıklı
Dinçer >>:Yorgunluk bilmeyen güçlü sağlam
Doğa >>:Tabiat
Doğan >>:Yırtıcı bir kuş
Doğu >>:Güneşin doğduğu yön
Doğuhan >>:Doğunun hükümdarı
Doğukan >>:Doğunun hakanı
Doğuş >>:Yaradılış
Doruk >>:Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ şahika
Dorukhan >>:Zirvenin hükümdarı
Duran >>:Varlığını sürdüren-dağyolu-dingin,sakin
Durmuş >>:Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi
Dursun >>:Çok yaşa , uzun ömürlü ol
Durukan >>:Soylu kan sahibi
Durul >>:Suyun durulması, aklanması
Duyal >>:Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
Dündar >>:Artçı asker, birliği koruyan asker
Dünya >>:Yeryüzü
Ecevit >>:Çevik,çalışkan,açık fikirli- yaramaz,sinirli
Edip >>:Edepli terbiyeli / edebiyatla ilgilenenkişi
Ediz >>:Değerli yüksek
Efdal / Eftal >>:En değerli en yüksek.
Efe >>:Ağabey – yiğit,cesur – kabadayı
Efgan >>:Ağlayıp inleme – feryat
Eflatun >>:Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / bilgin, bilgili, herşeyi bilerek doğan çocuk
Ege >>:Yüce, büyük ulu / ülkemizin batısındaki deniz
Egemen >>:Bir yere hakim olan
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
Ekber >>:Kebir kelimesinden, en büyük
Ekin >>:Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / kültür
Ekrem >>:Pek cömert, iyiliksever
Eldem >>:Sevimli, cana yakın
Elvan >>:Renk renk, çok renkli
Emin >>:Güvenilen, inanılan kimse
Emir >>:Reis, aşiret başı, emreden
Emirhan >>:Emir veren hükümdar, hanın emri
Emrah >>:Saz çalıp oynayan
Emre >>:Aşık, dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş
Emrullah >>:Allah’ın emri
Ender >>:Seçkin, eşi benzeri az bulunan
Ener >>:En yiğit, en kahraman
Engin >>:Ucu bucağı olmayan genişlik
Enginsu >>:Açık deniz
Enis >>:Dost, arkadaş
Ensar >>:Hz. Muhammed’i medine’ye davet edenlere verilen isim
Enver >>: En ışıklı, en parlaki
Eralp >>:Yiğit
Eray >>:Ay gibi parlak erkek
Erbatur >>:Cesur, yiğit
Erberk >>:Şimşek gibi yiğit
Ercan >>: Er canlı, korkusuz yiğit
Ercüment >>:İtibarlı, haysiyetli, değerli
Erçin >>:Erken doğan, en erken davranan
Erdal >>:Erken yeşeren dal / er + dal
Erdem >>:Fazilet, insanın insan yapan değerleri
Erden >>:Bekaret / insan eli değmemiş /erkenden
Erdinç >>:Dinç erkek er + dinç
Erdoğan >>:Doğuştan yiğit / erken doğan
Erem >>:Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
Eren >>:Ermiş kişi ermekten
Erenay >>:Ermiş olan ay gibi nurlu
Ergin >>:Olgunlaşmış, güngörmüş
Ergun >>:Oynak, hızlı giden at
Ergün >>:Yumuşak huylu, uysal
Erhan >>:Yiğit hakan
Erhun >>:Hunlu yiğit
Erim >>:Sevgi, mutlu haber
Erinç >>:Rahat, dirlik
Erkal >>:Erkek kal
Erkan >>:Erkek kanlı
Erkin >>:Özgür, serbest. Koşulsuz iş gören
Erkut >>:Kutlu yiğit
Erman >>:Erdemli yiğit
Erol >>:Erkek ol sözünde dur anlamında
Ersan >>:Adıyla ün salmış
Ersen >>:Kolay, zor olmayan
Ersin >>:Erkeksin anlamında
Erşat >>:Doğru yolu bulan
Ertaç >>:Erkekliği taç gibi taşıyan
Ertan >>:Tan gibi ateş renkli er
Ertem >>:Erdem / fazilet
Erten >>:Sabah, gündoğumu anı
Ertuğrul >>:Temiz yürekli doğru yiğit
Eryaman >>:Güçlü, becerikli
Esat >>:Çok uğurlu ve mutlu
Esen >>:Sağ, sağlıklı
Eser >>:Nişan, iz
Eşref >>:Şerefli, şeref sahibi / uğurlu
Evgin >>:Telaşlı, aceleci
Evren >>:Kainat, yaratılmışların tümü
Evrim >>:Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim
Eyüp >>:Sabırın simgesi olmuş bir peygamber
Ezel >>:Başlangıcı olmayan
Fadıl >>:Erdemli, üstün, parlak
Fahir >>:Övünülecek, parlak, şanlı, güzel
Fahrettin Diniyle övünen
Fahri >>:Karşılıksız kabul edilen görev,iş
Faik >>:Başkalarından daha ileri, üstün
Fakir >>:Yoksul
Falih >>:Başarı kazanan, isteğine ulaşan
Faruk >>:Bir işi sonuca ulaştıran
Fatih >>:Ele geçiren, fetheden
Fazıl >>:Erdemli, manevi değerce üstün
Fehim >>:Anlayışlı, zeki
Ferdi >>:Bireysel, tek başına
Ferhan >>:Sevinçli, mutlu
Ferhat >>: Rahatlık
Ferid >>:Eşsiz, tek, benzeri olmayan
Feridun >>:Tek, eşsiz, benzeri olmayan
Ferit >>:Avcı kuş
Ferkan >>:Güçlü, saygın soydan gelen
Ferruh >>:Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
Fethi >>:Fetih ile ilgili
Fevzi >>:Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı
Feyyaz >>:Bereketli, gür, bol
Feyzi >>:Verimlilik, bolluk
Feyzullah >>:İlhamını allah’tan alan
Feza >>:Gökyüzü, uzay
Fırat >>:Tatlı su – türkiye’nin en uzun akarsuyu
Fikret >>:Düşünmek, düşünceye dalmak
Fikri >>:Düşünce ile ilgili / fikir sahibi
Fuat /Fuad >>:Yürek, kalp gönül
Furkan >>:İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / kuran-ı kerim
Gaffar >>:Acıyan, bağışlayan
Gafur >>:Bağışlayıcı, günahları affedici
Galip >>:Yenen, üstün gelen
Gani >>:Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen
Garip >>:Kimsesiz, yalnız, yabancı / tuhaf
Gazanfer >>:Aslan – yiğit, yürekli
Gazi >>:Savaşta yara alan
Gediz >>:Su birikintisi, gölcük – ege’de bir akarsu
Gencal >>:Genç, taze
Gencalp >>:Genç yiğit, kahraman
Gencay >>:Ayın bir haftalık hali, hilal
Gencer >>:Genç yiğit
Genco >>:Genç olmaktan,genç o anlamına
Giray >>:Uygun, eskiden kırım hanlarına verilen ünvan
Girgin >>:Kolay yakınlık kuran
Gökalp >>:Mavi gözlü yiğit – göklerin yiğidi
Gökay Gök ve ay gibi güzel olan
Gökberk >>:Yeşil yaprak
Gökcan >>:Yeşermiş, taze can, özlemle dolucan
Gökçe >>:Gökrengi, göğce
Gökçen >>:Güzel, hoş
Göker >>:Gökyüzü gibi er
Gökhan >>:Göklerin hakanı gök gibi büyükhan
Gökhun >>:Eski türk isimlerinden gök+hun
Gökmen >>:Gök rengi gözlü
Göksel >>:Gökle ilgili, göğe ait
Göktan >>:Mavi şafak
Göktuğ >>:Gök renkli tuğ sahibi
Göktürk >>:Kök türk / tarihte bir türk devleti
Güçhan >>:Çetin, güçlü han
Güçlü >>:Kuvvetli, gücü yerinde,etkili ,şiddetli
Gülhan >>:>>:Gül gibi güzel hakan
Gültekin >>:Kültigin adından.. Güvenilen, herkese hayrı dokunan
Günalp >>:Güneş gibi yiğit
Günay >>:Güneş ve ay – güneşli yer
Gündoğdu >>:Doğudan esen yel ,güneşin doğduğu yön
Gündüz >>:Gecenin karşıtı
Güner >>:Güneşin doğma zamanı
Güneri >>:Günün yiğidi
Güneş >>:Gezegen sistemimizin enerji kaynağı
Güney >>:Dört yönden biri – her zaman güneşli yer
Güngör >>:İyi günler yaşa anlamında
Günhan >>:Oğuz’un altı oğulundan güneşi simgeleyenin adı
Günsel >>:Gün ışığı, ışık seli
Günser >>:Işık ver, parla
Güntan >>:Güneşin doğuşundan az önceki zaman
Güntekin >>:Güneş gibi tek
Güral >>:Çok al, bol al
Güralp >>:Güçlü yiğit
Güray >>:Bereketli, bolluk içinde olan ay
Gürbüz >>:Gelişmiş, iri yapılı, sağlam
Gürcan >>:Herkesi seven, özveride bulunan
Gürel >>:Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan
Gürkan >>:Gürbüz, kanı bol
Gürol >>:Hayat boyu herşeyin bol olsun
Gürsel >>:Gürlükle ilgili, gür olan
Gürsoy >>:Güçlü, kalabalık soydan
Gürtan >>:Işıklı, geniş tan yeri
Güven >>:İtimat, emniyet
Güvenç >>:Güven – sevinçli – dayanak, yardım
Güzey >>:Güneş görmeyen yer, kuzey
Habib >>:Sevgili, dost
Hacı >>:Hicaz’a gidip hac törenine katılan
Hafız >>:Ezberleyen/ özellikle kuran-ı kerimi ezbere okuyan
Hakan >>:Büyük han, hanlar hanı (hükümdar anlamına=han)
Hakkı >>:Doğrulukla, adaletle ilgili
Haldun >>:Kalp, yürek / yüreklilik
Halil >>:İçten, dost çok yakın arkadaş
Halim >>:Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
Halis >>:Saf katkısız duru
Halit >>:Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Haluk >>:Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
Hamdi >>:Hamd eden, şükreden / tanrı ileilgili
Hamdullah >>:Allah’ın övgüsü
Hami >>:Koruyan, arka çıkan, koruyucu
Hamit >>:Övgüye değer
Hamza >>:Aslan
Hanefi >>:Tanrı’nın birliğine iman eden
Harun >>:Huysuz at / postacı / inatçı
Hasan >>:Güzellik, iyi davranma, iyilik
Hasip / Hasbi >>:Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
Hasret >>:Özlem
Haşim >>:Ezen, kıran, parçalayan
Haşmet >>:İhtişam, büyüklük, görkemlilik
Hatay >>:İl adı antakya olan kentimizin adı
Hatem/ Hatemi >>:Sonuncu en son olan / mühürcü
Hayati >>:Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
Haydar >>:Aslan / çok cesur
Hayrettin >>:Hayır eden, hayır sahibi
Hayri >>:Hayırla, iyilikle ilgili
Hayrullah >>:Allah’ın hayırlı ettiği
Hazar >>:Barış , bir yerde oturma hali
Hazım >>:Hezimete uğratan
Heybet >>:Korku ve saygı uyandıran görünüş
Hıfzı >>:Saklamak, korumak, hafızaya almak
Hıncal >>:İntikam al anlamında
Hızır >>:Darda kalanların yardımına koşan
Hicri >>:Göç eden / hicrete ait, hicretle ilgili
Hidayet >>:Doğru yolu arama / yol gösterme
Hikmet >>:Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
Hilmi >>:Yumuşak huylu, sabırl
Himmet >>:Çalışma, çaba
Hiram >>:Yürüme, gezinme
Hişam >>:Eski bir endülüs hükümdarının adı
Hulki >>:İyi ahlaklı iyi huylu
Hulusi >>:Saflık, doğruluk, içtenlik
Hurşit >>:Güneş
Hüdaverdi >>:Allah verdi, çocuk özlemi çekenaileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
Hüray >>:Ay gibi özgür
Hürkan >>:Özgür soydan gelen
Hüsam >>:Keskin kılıç
Hüsamettin >>:Dinin keskin kılıcı
Hüseyin >>:Ruh ve madde güzelliği
Hüsmen >>:Hüseyin
Hüsnü >>:Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
Hüsrev >>:Büyük padişah, hükümdar
Ildır >>:Parıltı, parlayış ,alacakaranlık
Ildız >>:Yıldız – gündönümünden 10 gün öncesi
Ilgar >>:Çabuk, hızlı ,hücüm, akın, havanın açık olması ,öfke
Ilgaz >>:Atın dört nala koşması ,akın, hücum ,çankırı’nın merkez ilçesi ,bir dağ
Işık >>:>>:Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke
Işıkhan >>:Işıklı han
Işın >>:Bir ışık kaynağından çıkan ışık çizgisi
Işıtan >>:Aydınlatan, ışık veren
Itri >>:Korkuya ait
İbrahim İbranice’de hakların babası anlamında
İdris Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
İhsan Bağışlamak, yardım etmek, iyiliketmek
İlbey >>:Egemen olan
İlcan >>:Ülkede en sevilen
İlgi >>:İlişki – yakınlık duyma
İlham >>:İçe doğma, esin
İlhami >>:İçine doğmakla ilgili
İlhan >>:Bir ülkenin egemen hanı
İlkan >>:İran’da devlet kuran türk hükümdarı
İlkay >>:Ayın ilk günlerindeki hali
İlkcan >>:İlk doğan erkek çocuklara verilen ad
İlke >>:Temel düşünce, prensip – temel bilgi ,davranış kuralı
İlker >>:İlkle ilgili, ilk erkek çocuk
İlkin >>:Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan
İltekin >>:Tek eşsiz ülke
İlter >>:Yurdunu seven, koruyan
İlyas >>:Mersin ağacı
İmdat >>:Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek
İnal >>:Kendisine inanılan
İnan >>:Dizgin ,yönetme , iman
İnanç >>:Bir düşünceye bağlılık – iman – doğru, emin
İnayet >>:İyilik, lütuf
İrfan >>:Bilme, anlama – sezme, kavrama gücü
İsa >>:Hristiyanlığın kurucusu peygamber
İshak >>:Hüzünlü öten bir tür kuş
İskender >>:Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar
İslam >>:Hz. Muhammed’in kurduğu son din/ teslimiyet
İsmail >>:İbrahim peygamberin tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı
İsmet >>:Haramdan ve günahtan çekinen
İsrafil >>:Dört büyük melekten biri
İstemi /İstemihan >>:Göktürklerin ünlü hakanı
İşcan >>:Çalışkan
İzzet / İzzettin >>:Değer, kıymet, ululuk, yücelik
Kaan / Kağan >>:Hükümdar, hanların hanı
Kadem >>:Uğur ,ayak adımı ,yarım arşın
Kadir >>:Değer, onur, incelik
Kadri >>:İtibar, değerle ilgili
Kahraman >>:Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Kamber >>:Sadık hizmetkar
Kamer >>:Ay ışığı
Kamil >>:Tam, eksiksiz, olgun
Kamuran >>:Dileğine, kavuşmuş olan
Kandemir >>:Güçlü soydan gelen
Kaner >>:Güçlü, kanlı yiğit
Kaplan >>:Yırtıcı hayvan
Karabey >>:Esmer, rengi karaya çalan bey
Karacan >>:Esmer – küçük ağaçcık
Karahan >>:Esmer hükümdar
Karakan >>:Bir tür dağ ağacı
Karan >>:Kahraman, yürekli – karanlık
Karanalp >>:Esmer, karayağız, yiğit
Karatay >>:Selçuklu devlet adamı
Kartal >>:Yırtıcı bir tür kuş
Kartay >>:Yaşlı, pir
Kasım >>:Bölen, kısımlara ayıran
Kaya >>:Büyük ve sert taş kütlesi
Kayahan >>:Kaya gibi sert hakan
Kayhan >>:Güçlü hükümdar
Kazım >>:Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
Kemal >>:Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kemalettin >>:Bilgi ve erdem sahibi
Kenan >>: Nuh peygamberin oğlu ya da nemrut’un babası sanılan kişi
Keramettin >>:Bağış, ihsan ağırlama
Kerem >>:Cömertlik, soyluluk büyüklük
Keremşah >>:Asil, soylu şah, hükümdar
Kerim >>:Kerem sahibi, cömert
Keyhan >>:Dünya
Kılıç >>:Sivri uçlu,keskin, çelikten silah
Kılıçalp >>:Kılıç gibi keskin, yiğit
Kılıçhan >>:Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit
Kırca >>:Dolu , ufak taneli kar
Kırdar >>:Ölçülü davranış
Kırhan >>:Kırçıl han
Kıvanç >>:Sevinç, hoşlanma
Kıvılcım >>:Yanan mddeden sıçrayan küçük ateş parçası ,harekete geçiren
Kolçak >>:Yiğit, mert, koçak
Konur >>:Bozla sarı arası bir renk – yanık kırmızı – gururlu, kibirli – kahraman,
Koral >>:Sınır muhafızı
Koralp >>: Yiğit sınır muhafızı
Koray >>:Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
Korcan >>:Kanı sıcak, kanı kaynayan
Korçak >>:Heykel
Korel >>:Kor gibi etkili, yakıcı kişi
Korhan >>:Ateş gibi hakan
Korkmaz >>:Korkmayan, yılmayan, cesur
Korkut >>:Büyük dolu tanesi – hayali yaratık
Kortan >>:Kor renkli tanyeri – yalçın kaya – pelikan
Köker >>:Köklü soydan gelen
Köksal >>:Kökünü derinliklere sal anlamında
Kubat >>:Kaba, şişman
Kubilay >>:Cengiz hanın torununun adı
Kudret >>:Güç, kuvvet
Kuntay >>:Ay gibi sağlam, güçlü
Kunter >>:>>:Sağlam, kuvvetli
Kurt >>:Yırtıcı bir memeli – kurnaz, işbilir
Kurtbey >>:Kurt gibi atılgan, güçlü
Kurtuluş >>:Kötü, tehlikeli durumdan kurtulma
Kutan >>:Dua, yalvarma – saka kuşu
Kutay >>:Uğurlu ay
Kutbay >>:Uğurlu kişi
Kuter >>:Kutlu, uğurlu kişi
Kuthan >>:Kutlu hükümdar
Kutlay >>:Kutlu, uğurlu ay
Kutlu >>:Kutlanmış, mutlu, uğurlu
Kutsal >>:Mübarek, kutlulukla ilgili
Kutsi >>:Kutlanan, kutluluk sahibi
Kuzey >>:Kuzey yönü / şimal
Kürşat/Küşad >>:Eski bir türk adı
Laçin >>:Bir cins şahin – sarp, yalçın
Lami >>:Sert, çatık kaşlı veya aslan
Latif >>:Yumuşak, hoş, nazik
Lebib >>:Akıllı, zeki
Lema >>:Herşeye gücü yeten
Lemi >>:Parlak, parıldayan
Levent >>:Eski deniz erlerine verilen ad
Lokman >>:Tarihteki en ünlü tabibin adı (lokman hekim)
Lütfi >>:Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Lütfullah >>:Çok övülmüş,methedilmiş
Lütfü >>: İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili
Macit >>:Şan, şeref sahibi – iyi ahlaklı
Mahir >>:Usta, elinden her iş gelen
Mahmut >>:Övgüye değer
Mahsun >>:Güçlendirilmiş, güçlü
Mahzun >>:Hüzünlü, duygulu, üzgün
Makbul >>:Alınan kabul olunan
Maksut >>: İstek, niyet, maksat – varılmak istenen yer
Malik >>:Sahip, efendi
Manço >>:Manda yavrusu
Mansur >>:Yardım edilmiş – allah’ın yardımıyla galip gelmiş
Mazhar >>:Birşeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
Mazlum >>:Zulüm gören, zulmedilen kişi
Mecit >>:Çok ulu, yüce
Mecnun >>:Deli, aklı başında olmayan
Medeni >>:Uygar, şehirli – terbiyeli, nazik
Medet >>:Yardım eden
Mehmet >>:Aslı arapçada muhammed, çok övülmüş anlamında
Melih >>:Güzel, şirin
Melik >>:Hükümdar, han
Memduh >>:Övülmüş, övülmeye değer
Memnun >>:Minnet eden – hoşnut, sevinçli
Menderes >>:Ege bölgesinde bir ırmak adı
Mengü >>:Ölümsüz, ebedi
Mengüç >>:Güçlü ben / men + güç
Mensur >>:Saçılmış, dağılmış – ölçüsüz, uyaksız söz
Meriç >>:Ülkemizin bulgaristan sınırındaki nehir
Merih >>:Güneş sistemimizdeki 5. Gezegen
Mert >>:Sözünün eri, sözünde duran
Mestan >>:Savruk. Cüret sahibi
Mesut >>:Mutlu, bahtiyar
Mete >>:Büyük hun imparatoru
Metin >>:Sağlam, dayanıklı
Mevlüt >>:Yeni doğmuş çocuk – doğulan zaman
Mikail Allaha en yakın olduğuna inanılan dört melekten birinin adı
Mirkelam Güzel, nazik konuşan
Mirza >>:Hükümdar soyundan gelen
Mithat >>: Övme
Muammer >>:Uzun ömürlü, çok yaşayan
Mucip >>:Gerektiren, gerektirici
Muhammed >>:Çok övülmüş, hamdedilmiş
Muharrem >>:Din tarafından yasaklanan
Muhip >>:Seven, sevişen
Muhittin >>:Dini güçlendiren
Muhlis >>:İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
Muhsin >>:Sağlamlaştıran
Muhtar >>:Dilediği şekilde hareket edebilen
Muhteşem >>:Görkemli, gözkamaştırıcı
Mukbil >>:Mutlu, bahtiyar
Munis >>:Sıcakkanlı sevimli
Murat >>:Arzu, istek, dilek
Murathan >>:Arzulu hükümdar
Murtaza >>:Mürteza- seçkin seçilmiş
Musa >>:Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı
Mustafa >>:Temizlenmiş, saf hale getirilmiş
Muti >>:İyi kalpli, yumuşak başlı
Mutlu >>:Mesud, bahtiyar
Mutluhan >>:Mutluluğa erişmiş hükümdar
Muzaffer >>:Zafer kazanan, galip gelen
Mücahit >>:Savaşçı, cihada katılan
Müfit >>:Faydalı, yararlı
Müjdat >>:İyi, müjdeli haberler
Mükerrem >>:Yardımsever, ikram sever
Mükremin >>:Konuksever, ikram sever
Mümin >>:İnanan, iman eden
Mümtaz >>:Seçkin, başkalarından ayrı tutulan
Münir >>:Aydınlatan, ışık veren
Müren >>:Akarsu, dere, ırmak
Mürsel >>:Yollanmış, gönderilmiş olan
Mürşit/ Mürşid >>:İrşad eden, doğru yolu gösteren
Müslüm >>:İslam dininden olan / teslim olan
Müşfik >>:Acıyan, şefkat gösteren
Müştak >>:Özleyen, göreceği gelen
Nabi >>:Yüksek, yüce, haber veren
Naci >>:Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
Nadi >>:Bağıran, haykıran
Nadir >>:Ender, az bulunur, seyrek
Nafi >>:Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
Nafiz >>:İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen
Nahit/Nahid >>:Venüs, zühre yıldızı
Nail >>:Ele geçiren, muradına eren
Naim >>:Uyuyan, uykuda olan
Namık Yazar, yazan kişi
Nami >>:Tanınmış, ünlü şöhretli
Nasır >>:Yardımcı, yardım eden
Nasrettin >>:Dine yardımı dokunan
Nasuh >>:Öğüt veren – temiz
Nasuhi >>:Bozulmaz biçimde tövbe eden
Naşit/Naşid >>:Şiir söyleyen, şiir okuyan
Nazım >>:Düzenleyen, tanzim eden
Nazır >>:Bakan, gözeten – bakan, vekil
Nazif >>:Temiz, güzel
Nazmi >>:Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ düzenli
Nebi >>:Peygamber, tanrı’nın buyruklarını kullara ileten
Necat >>:Kurtuluş, selamet
Necati >>:Kurtuluşa ermek
Necdet >>:Güçlü ve korkusuz
Necip >>:Soyu temiz, cömert
Necmettin >>:Din’in yıldızı
Necmi >>:Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait
Nedim >>:Yakın dost, samimi arkadaş
Nedret >>:Az bulunan, seyrek
Nehar >>:Gündüz
Nejat >>:Soy, asıl, hesap
Nesim >>:Hoşa giden hafif rüzgar
Neşat >>:Sevinç, neşe
Neşet >>:Yetişme, meydana gelme
Nevzat /Nevzad >>:Yeni doğmuş çocuk
Neyzen >>:Ney çalan
Nezih >>:Temiz, pak, seçkin
Nezihi >>:Temizlikle, saflıkla ilgili
Nihat/Nihad >>:Tabiat, huy
Niyazi >>:Yalvarma, yakarma
Nizam >>:Sıra, dizi, düzen, kural
Nizamettin >>:Düzenli, tertipli
Nizami >>:Kurallara uygun, düzenle ilgili
Nuh >>:Eski metinlerde rahat anlamında / bir peygamber adı
Numan >>:Kan / gelincik
Nurettin >>:Dinin ışığı, aydınlığı
Nuri >>:Işıklı, ışıktan geleni
Nurkan >>:Aydınlık, temiz soydan gelen
Nurşat >>:Nura boğulmuş
Nurtaç >>:Nurlu taç taşıyan
Nusret /Nusred >>:Tanrı yardımı
Nusrettin >>:Dinin üstünlüğü
Nüvit >>:İyi haber, müjde
Nüzhet >>:Zevk, keyif, istek, tad
Oflaz >>: Eksiksiz, tam – gürbüz, yakışıklı – becerikli – eflatun
Ogün >>: >>:Belirli gün, bilinen, beklenen gün
Oğan >>:Güçlü, kuvvetli
Oğul >>:Erkek evlat – kovandan çıkan arı topluluğu
Oğur >>:Uğur – samimi, içten
Oğuz >>:Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü
Oğuzhan >>:Oğuzların başı / mete
Okan >>:Anlama, öğrenme
Okay >>:Beğenme, takdir etme
Okcan >>:Hareketli, canı tez
Oker >>:Hızlı, hareketli
Oktar >>:Ok taşıyıcı
Oktay >>:Çok hiddetli, kızgın
Olcay >>:Şanslı, talihli
Olcayto >>:Bahtı açık, talihli
Olgun >>:İşe yarar, ya da yeterli durumagelmiş
Omaç >>:Hedef, amaç
Omay >>:Seçkin, seçilmiş
Onat >>:İyi, güzel, düzgün, namuslu
Onay >>: Uygun bulma
Ongar >>:Kurtuluş
Ongun >>:Tam – verimli, bayındır – kutlu, uğurlu – gelişmiş, gürbüz
Onur >>:Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
Onural >>:Şan, şeref kazan
Onuralp >>:Saygıdeğer, aziz, yiğit
Onurhan >>:Onurlu hükümdar
Orbay >>:Ordu komutanı
Orçun >>:Ahlak, töre
Orhan >>:Kentin hakimi, yöneticisi
Orhun >>:Eski bir türk devleti, asyada bir nehir
Orkun >>: kentin hanı
Orkut >>:Kutlu kent
Ortaç >>:Tepe – mirasçı – veliaht
Ortun >>:Ortanca kardeş
Ortunç >>:Ateş renginde tunç
Oruç >>:Müslümanların yeme içmeden vs. Uzaklaştıkları bir ibadet
Osman >>:Toy denilen
Oytun >>:Beğenilen güzel yer / kutsal
Ozan >>:Halk şairi
Öcal >>:Öc almaktan, intikal alan
Ödül >>:Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan
Ögeday >>:Çok akıllı
Öğün >>:Yücel, gurur duy – zaman, vakit – kez, defa – önde, ileride
Öğünç >>: Övünülecek şey
Öğüt >>:Nasihat
Öker >>:Akıllı
Ökkeş >>: Erkek örümcek – bir dağın adı
Ökmen >>:Akıllı, zeki
Öktem >>:Güçlü, onurlu
Ökten >>:Akıllı, bilgili
Ömer >>:Dirlik, canlılık yaşam gücü
Ömür >>:Yaşayış, hayat
Önal >>:Daima önde olmak
Önay Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal
Önder >>:Lider, yönetici, şef
Önel >>:Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade
Öner >>:Başta gelen – yön – sıra
Örsan >>:Örs gibi sağlam adı olan
Örsel >>:Örs gibi sağlam el
Övül >>:Kendini beğendir, övgü kazan
Övünç >>:Övünülecek şey
Öymen >>: Evcimen, evine bağlı
Özal >>:Özü kırmızı
Özalp >>:Özünde yiğit olan
Özay >>:Özlü, özü ay gibi aydınlık olan
Özbek Yiğit, cesur – bir türk boyu
Özcan >>:Candan, içten
Özdemir >>:Gerçek, özlü demir
Özden >>:Soyu temiz olan
Özen >>:Dikkat, heves, itina
Özer >>:Özü er olan
Özgün Orijinal, diğerlerine benzemeyen
Özgür >>:Serbest, hiçbir koşula bağlı olmayan
Özhan >>:Han soyundan gelen
Özkan >>:Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen
Özmen >>:Özü iyi, sağlam olan aydınlık başlangıç
Öztürk >>:Soyu türk olan
Özün >>:Hakkıyla kazanılmış ün
Pakel >>:Sezgi, anlayış, dikkat
Paker >>:Sert, çatık kaşlı veya aslan
Paksoy >>:Allah’ın kulu
Pala >>:Kısa, geniş kiliç
Pamir >>:Herşeye gücü yeten
Pars >>:Yırtıcı bir hayvan
Paşa >>:Bir askeri ünvan / ağabey, erkek kardeş
Paydaş >>:Dünya,
Payidar >>:Doğruluk gösteren-adaletli davranan
Pehlivan >>:Güreşçi
Pekcan >>:Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan
Peker >>:Güçlü erkek
Perker >>:Beyaz ay,dolunay
Pertev >>:Dürüst,güvenilir
Peyam >>:Mutlu,sevinçli gün
Peyami >>:Haberle ilgili, haber veren
Peykan >>:Beyaz taç,gelin tacı
Peyman >>:Aydınlık gece
Polat >>:Sertleştirilmiş , su verilmiş demir
Poyraz >>:Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar
Pozan >>:Candan,cana yakın
Raci >>:Rica eden, dileyen
Rafet / Refet >>:Çok acıma
Ragıp >>:İçtenlikle isteyen, özleyen
Rahim >>:Esirgeyen, acıyan
Rahman >>:Acıması bol olan
Rahmi Koruyan, esirgeyen
Raif >>:Acıyan, esirgeyen
Rakım >>:Yazan
Ramazan >>:Kameri yılın 9. Ayı
Rami >>:Atıcı, mermi atan
Ramiz >>:Remz eden, işaretleyen
Rasim >>:Resmeden, resim çizen
Rasin >>:Beyaz ay,dolunay
Raşit /Raşid >>:Doğruyola giden
Rauf >>:Çok acıyan, esirgeyen
Recai >>:Umma, dileme
Recep >>: Heybetli, azametli, saygı değer
Refet >>:Çok acıma
Refiğ >>:Din uğruna çalışan
Refik >>:Arkadaş, yoldaş, ortaklık
Reha >>:Kurtulma
Remzi >>:İşaret ve gizliliğe ait
Renan >>:Kızıl kan
Resul >>:Haber getiren
Reşat >>:Aklın gerektirdiğini yapan
Reşit /Reşid >>:Akıllı, iyi davranan
Rıdvan >>:Cennetin kapıcısı olan melek
Rıfat >>:Yükseklik, yüksek rütbei
Rıfkı >>:Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili
Rıza Hoşnutluk, memnunluk
Ruhi >>:Ruhla ilgili
Ruşen >>:Aydın, parlak
Rüçhan >>:Orta asya’da tanrı dağı,bir türk boyu
Rüknettin >>:Bir şeyin temeli / dinin temeli
Rüstem >>:Ünlü fars pehlivanının adı
Rüştü >>: Ergin, olgun
Saadettin >>:Dinin uğurlu, kutlu kişisi
Sabah >>:Günün başlangıcı
Sabahattin >>:Güzellik
Sabir >>: Sabreden, katlanan
Sabit >>:Yerinde duran kımıldamayan
Sabri >>:Sabırla ilgili
Sacit /Sacid >>:Secdeye varan, ibadet eden
Sadettin >>:Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Sadık >>:İçten bağlı, gerçek dost
Sadri >>:Anaya göre çocuk
Sadullah >>:Allah’ın talihli kıldığı
Sadun >>:Yıldız bilimine göre, uğurlu olan
Safa >>:Saflık berraklık, gönül rahatlığı
Saffet Saflık, temizlik
Safi >>:Katıksız, ayırt edilmiş
Saim >>:Oruç tutan, oruçlu
Sait /Said >>: Kutlu, cennetlik
Sakıp >>:Delen, delik açan – çok parlak
Sakin >>:Uslu, kendi halinde – bir yerde yerleşmiş, oturan
Salih >>:İyi, yararlı, yetkili
Salim >>:Eksiksiz, sağ, sağlam
Saltuk >>:Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan
Samet /Samed >>:Sonsuz, ebedi
Sami >>:İşiten, dinleyen
Samih >>:Cömert, eli açık
Samim >>:Bir şeyin merkezi
Sanberk >>:Gücüyle tanınmış
Sancar >>:Kısa kama – saplar, batırır
Saner >>:Ünlü, tanınmış
Sanver >>:Adın duyulsun, ünlen
Sargın >>:Candan, içten
Sarp >>:Dik geçilmesi ve çıkılması güç
Sarper >>:Sert, güçlü
Saruhan >>:Eski bir türk beyi
Savaş >>:İki ya da daha çok tarafın vuruşması , kavgası
Sayhan >>:Adaletli hükümdar
Sazak >>:Kuvvetli ve soğuk rüzgar – bataklık, sazlık – kaynak, pınar
Seçkin >>:Seçilmiş olan
Sedat >>:Doğruluk, haklılık
Sefa >>:Gönül rahatlığı, rahatlık – eğlence
Sefa / Safa >>:Saflık berraklık
Sefer >>:Yolculuk, savaş hali
Seha >>:Eli açık, cömert
Selahattin >>:Dinine bağlı
Selami >>:Barış ve rahatlıkla ilgili
Selcan >>:Coşkun, taşkın
Selçuk >>:Sel gibi akan
Selim >>:İyileşmesi kolay hastalık
Selman >>:Barış içinde, huzurlu
Semih >>:Bol, cömert gönüllü
Senih >>:Yüce, yüksek
Seralp >>:Baş yiğit
Serbülent >>:Önde gelen, üstün
Sercan >>:Canların özü, canın başı
Serdar >>:Askerin başı, komutan
Sergen >>:Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer
Serhan >>:Hanların başı
Serhat >>:Sınır – iki devlet arasındaki sınır
Serkan >>:Serhan / baş han , ser + kan,
Serkut >>:Mutlu, talihli
Sermet >>:Öncesiz ve sonrasız
Sertaç >>:Baştacı
Serter >>: sert erkek
Server >>:Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
Servet >>:Para mal mülk
Seyfettin >>:Dinin kılıcı, koruyucusu
Seyfi >>:Kılıç gibi – askerlikle ilgili
Seyhan >>:Çukurova’da bir akarsu
Seyit >>:Efendi, bey
Sezai >>:Uygun, yaraşır
Sezer >>:Sezgisi güçlü olan
Sezgin >>:Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı
Sıddık >>:Çok içten ve doğru kimse
Sıtkı >>:Yalan söylemeyen, dürüst
Simavi >>:Yüzle, çehreyle ilgili
Sina İlaç yapılan bir tür bitki
Sinan >>:Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivriucu
Sipahi >>:Tımar sahibi asker
Soner >>:Son erkek , son yardımı yapan
Songur >>:Şahin – ağır, hantal
Soysal >>:Uygar
Sökmen >>:Yiğitlere veilen san
Sönmez >>:Sürekli yanan, sönmeyen
Suat /Suad >>:Mutlu, mutlulukla ilgili
Suavi >>:Zorluklara dayanan
Suay >>:Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı
Suphi >>:Sabahla, aydınlıkla ilgili
Süleyman >>:Davud peygamberin oğlu
Sümer >>:Bugünkü ırak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı
Süreyya >>:Ülker yıldız takımı
Şaban >>:Kameri yılın 8. Ayı
Şadi >>:Sevinç, neşe, mutluluk
Şafak >>:Güneş doğmadan az önce, ufuktaki aydınlık
Şahap/Şahab >>:Ateş, alev parçası
Şahin >>:Bir tür yırtıcı kuş
Şahzat >>:Sevilen, sayılan kişi
Şair >>:Şiir yazan, ozan
Şakir >>:Şükreden, nankörlük etmeyen
Şamil >>:Kapsayan, içine alan
Şansal >>:Niteliklerinle ünlen, tanın
Şanver >>:İyi niteliklerin bilinsin, duyulsun
Şarık >>:Parlak, parlayan
Şecaattin >>:Yüreklilik, yiğitlit
Şefik >>:Şefkatli
Şehmuz >>:Hükümdar soyundan gelen
Şehzade >>:Hükümdar oğlu
Şemsettin >>:Dinin güneşi
Şenel >>:Neşelen, mutlu ol
Şener >>:Şen erkek
Şenol >>:Neşeli ol anlamında
Şensoy >>:Neşeli, mutlu soydan gelen
Şentürk >>:Neşeli türk
Şerafettin >>:Dinlerin en şereflisi
Şeref >>:Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak
Şerif >>:Kutsal, mübarek
Şevket >>:Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik
Şevki >>:Şevk, keyif, istekle ilgili
Şinasi >>:Tanıyış, tanımakla ilgili
Şükrü >>:Şükretme, hoşnut olma
Tacettin >>:Taca ait
Taci >>:Taç ile ilgili
Taçkın >>:Gurur
Tahir >>:Pak, temiz
Tahsin >>:Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Taki >>:Günahtan kaçınan, dinine bağlı
Talat >>:Yüz, surat, çehre
Talay >>:Deniz, büyük nehir
Talip İstekli, isteyen, talep eden
Tamay >>:Dolunay
Tamer >>:Tam erkek
Tan >>:Şafak vakti
Tanay >>:Şafak ve ayın birarada olması
Tanberk >>:Şafak çizgisi – parlayan şimşek
Taner >>:Aydınlık erkek
Tanju >>:Türk imparatorlarına çinlilerce verilen ad
Tankut >>:Kutlu aydınlık
Tansel >>:Aydınlığa ait, sabahla ilgili
Tarhan >>:Oğuzlarda demirci ustası – tüccarlar – han ve komutan ünvanı
Tarık >>:Sabah yıldızı
Tarkan >>:Eski türk adı / dağınık
Taşkın >>:Taşmış durumda olan, aşırı
Tayfun >>:Çok zorlu bir fırtına
Tayfur >>:Küçük bir kuş türü
Taygun >>:Çocuk, torun
Taylan >>:Uzun boylu
Tayyar >>:Uçan, uçucu
Tayyib/Tayyip >>:İyi, hoş çok temiz
Tekcan >>:Değerli, eşsiz
Tekin >>:Uğurlu
Temel >>:Kök, esas, dayanak
Teoman Oğuz han’ın babasının adı
Tercan >>:Genç, delikanlı – kırmızı buğday
Tevfik >>:Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı
Tezalp >>:Çabuk, hızlı yiğit tezcan telaşlı, heyecanlı
Tezcan >>:Canı tez olan
Tezkan >>:Kanı kaynayan, heyecanlı
Tınaz >>:Ot ya da saman yığını
Timuçin >>:Türk moğol imparatoru cengiz han’ın asıl adı
Timur >>:Demir’in eski türkçe’deki yazılışı
Tokcan >>:Gönlü tok
Toker >>:Gözü, gönlü tok
Toktamış >>:Bir yerde yerleşik oturan
Tolga >>:Bir tür savaş başlığı, kask
Tolunay >>:Dolunay
Tonguç >>:En büyük çocuk
Toprak >>:Yer kabuğunun yüzey bölümü
Toygar >>:Çayır kuşu
Tufan >>:Şiddetli, sürekli yağmur ve getirdiği su baskını
Tugay >>:İki alaydan oluşan askeri birlik
Tuğrul >>:Güçlü bir masal kuşu
Tuna >>:Avrupa’da bir nehir
Tunca >>:Tunç gibi / meriç nehrinin bir kolu
Tuncay >>:Tunç renkli ay
Tuncel >>:Tunç gibi el
Tuncer >>:Tunç gibi er
Tunç >>:Bakır, çinko ve kalay karışımı bir maden
Turaç >>:Bir tür küçük av kuşu
Turan >>: Dünyadaki tüm türklerin yaşayacağına inanılan ülke
Turgay >>:Çayırkuşu / toygar
Turgut >>:Oturulacak yer, belde
Turhan >>:Soylu seçkin
Tümay >>: Dolunay
Türkay >>:Ay gibi parlayan türk
Türker >>:Türk erkeği
Türkeş >>:Orhun yazıtlarında adı geçen bir kahraman
Uçar >>:Sezgi, anlayış, dikkat
Uçhan >>:Sert, çatık kaşlı veya aslan
Uçkan >>:Allah’ın kulu
Ufuk >>:Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
Uğur >>:İyilik müjdesi, nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı
Uğuralp >>:Dünya,varlık
Uğurcan >>:Doğruluk gösteren-adaletli davranan
Ulaç >>:Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Ulaş >>:Çok övülmüş,methedilmiş
Uluç >>:Büyük türk denizcisinin adı (uluç ali paşa)
Ulunay >>:Dürüst,güvenilir
Ulvi >>:Yüce, yüksek
Umur >>:Görgü, tecrübe
Umut >>:Ummak, beklemek, ümit etmek
Ural >>:Aydınlık gece
Utkan >>:Din uğruna çalışan
Utku >>:Zafer, üstünlük sağlama, yenme
Uygur >>:Şanı şerefi en yüksek olan
Uzay >>:Sonsuz boşluk
Uzel >>:Sevdalı,aşık
Uzer Kahraman,cesur,savaşçı Ülgen Yüce, ulu – iyilik tanrısı
Ülkem >>:Yurdum, vatanım
Ülker >>:Boğa burcunda yedi yıldızdan biri
Ümit >>:Umut / ummak, beklemek, ümit etmek
Ünal >>: Ün almakla ilgili
Ünalp >>:Tanınmış, ünlü yiğit
Ünay >>:Ay gibi tanınmış, ünlü
Üner >>:Tanınmış, ünlü
Ünkan >>:Tanınmış soydan gelen
Ünsal >>:Adın duyulsun, ünlen
Ünverdi >>:Adını duyuran, tanınan
Üstay >>:Ay gibi yüce, yüksek
Üster >>:Baş yiğit
Üzeyir >>:Kur’an da adı geçen bir kişi
Vafit >>:Elçi, temsilci
Vahap >>:Çok bağışlayan, bol ihsan edici
Vahdet >>:Bir ve tek olma
Vahdi >>:Bir ve tek olmayla ilgili
Vahit >>:Tek, yalnız
Vakur >>:Ağırbaşlı, temkinli
Varol >>:Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
Vasfi >>:Nitelikle ilgili
Vecdi >>:Coşkunlukla, vecd ile ilgili
Vecihi >>:Soylu, asil
Vedat >>:Dostluk, sevme, sevgi
Vefa >>:Sözde durma
Vefi >>:Vefalı, bağlı – tam, mükemmel
Vefik >>:Yoldaş, aynı fikirde olan
Vehbi >>:Tanrı vergisi
Veli >>:Sahip, eren, ermiş
Velit >>:Yeni doğmuş çocuk
Veysel >>:Kurt
Veysi >>:Yoksul, muhtaç
Volkan >>:Yanardağ
Vural >>:Vurup almakla ilgili
Yadigar >>:Bir kimseyi ya da olayı hatırlatan şey veya kişi yağın yağmur – yiğit
Yağız >>:Esmer – doru – yiğit
Yahya >>:Meryem ana’nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
Yakup /Yakub >>:Bir peygamber adı
Yakut >>:Parlak kırmızı, değerli taş
Yalaz >>:Alev – bayrak
Yalçın >>:Sarp ve dik
Yalım >>:Alev, ateş uzantısı
Yalın >>:Sade, çıplak, katışıksız
Yalınay >>:Ayın en güzel, sade görünümü
Yalman Kılıç, kama gibi şeylerin ucu – sarp, dik
Yamaç >>:Dağın ya da tepenin bir yanı – karşı – yan, yakın
Yaman >>:Güç etki ve beceriklilik sahibi
Yasin >>:Kuran-ı kerimde bir surenin adı
Yaşar >>:Yaşayan, yaşamakla ilgili
Yavuz >>:Yaman, pek sert
Yazgan >>:Yazar, yazıcı
Yekta >>:Tek, eşsiz
Yenal >>:Galip gel, kazan
Yener >>:Üstün gelen, kazanan
Yetkin >>:Olgunlaşmış, kemale ermiş
Yıldıray >>:Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
Yıldırım >>:Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
Yılmaz >>:Korkusuz, yılmayan
Yiğit >>:Güçlü, cesur
Yordam >>:Rehber, kılavuz – beceri – anlayış, davranış – kural, yöntem
Yunus >>:Bir takım yıldızının adı / denizde yaşayan bir memeli türü
Yurdaer >>:Yurdu için doğmuş
Yurdakul >>:Yurdu için canını veren
Yurtcan >>:Yurduna canını veren
Yusuf >>:Eklenecek, ilave edilecek
Yücel >>:Yücelmiş olan
Yüksel >>:Manevi anlamda yükselmek, yücelmek
Zafer >>:Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç
Zahir >>:Parlak yıldız
Zahit >>:Günahtan kaçınan
Zekai >>:Akılla, zeka ile ilgili
Zekeriya >>:Erkek
Zeki >>:Akıllı olan
Zeycan >>:Candan, cana yakın
Zeynel >>:Zenelabidin’in kısaltılmışı
Zihni >>:Zihnin gücüyle, kavrayışla ilgili
Zikri >>:Zikirle, ayinle, ilgili, zikreden
Zirve >>: Doruk, tepe noktası
Ziya >>:Aydınlık, ışık
Zorlu >>:Güçlü, tuttuğunu koparan
Zühtü >>:Her türlü zevke karşı koyup kendini ibadete veren