Endüstri Mühendisliği

4 yıllık eğitim boyunca ilk sınıfta temel bilimlerden başlayan eğitim süreci son sınıfa kadar meslek derslerinin giderek yoğunlaşmasıyla devam eder.

* Proje odaklı olması
* İş dünyasına ve iş süreçlerine yönelik olması
* Karmaşık matematik işlemleri arasında kaybolmaktansa daha çok pratik uygulamaya yönelik bir içeriğe sahip olması
* Yaratıcılık, rasyonellik ve bilgi teknolojileri temelli çalışmaları yapısında barındırması, Endüstri mühendisliği eğitiminin temel karakteristikleri arasında sayılabilir.

Türkiye’de lisans eğitimi makine ve işletme gibi gayri resmi iki ayrı ağırlıklı eğilim göstermektedir. Bazı üniversitelerin eğitimi makine dersleri ağırlıklı iken bazı üniversitelerde işletme ağırlıklı eğitim vermektedir. Ayrıca bazı üniversiteler standart eğitim sürdüren özellikle büyük üniversiteler seçmeli derslerle istenilen alanlara yönelim sağlamaktadır. Bir üniversitenin eğitimlerini tespit etmek için verilen derslere web sitesinden bakılabilir.

Gerek dünyada gerekse de ülkemizde şirketler ve kurumlar arası rekabet çok üst seviyelerde seyretmektedir. Bu nedenle bu birimler arasında fark yaratacak işleri ortaya koymak, karlılığı sağlamak ve bir adım öne geçmek, günümüzde tarih boyunca olduğundan çok daha değerlidir. Rekabetçiliği arttırmanın en akılcı yolu olan verimliliği arttırmak da endüstri mühendislerinin uzmanlık alanlarından biridir. Bu nedenle ülkemizin dünyada söz sahibi şirketlere ve dünyada söz sahibi kalite-üretim anlayışlarına sahip olabilmesi ve kalkınma basamaklarını hızla çıkabilmesi için başrolü endüstri mühendisleri oynayacaktır.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2005 yılında ABD’ de 177,000 endüstri mühendisi aktif olarak çalışmaktayken günümüze kadar bu sayı daha da artmıştır. Bu sayının 2014 yılına kadar öngörülen büyüme miktarı ise %10 – %20 arasındadır. Yine ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2014 yılına kadar ülke içinde 71,000 yeni endüstri mühendisi; 49,000 yeni elektrik mühendisi, 77,000 yeni inşaat mühendisi, 87,000 yeni makine mühendisine ihtiyaç duyulacaktır. Unutulmaması gereken ise arz ve talebin endüstri mühendislerinin kontrolünde olacağıdır.

Endüstri mühendisleri; Üretim Sistemleri Tasarım ve Verimlilik, Üretim Sistemleri Kontrolü, Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Karar Bilimleri, Yapay ZekâUzman Sistemleri gibi alanlarda çalışabilir.

Yorum yapın