En Hayırlı Gece Leyletül Kadr

En Hayırlı Gece Leyletül Kadr

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir gecesi bu sene Ramazanın 27’nci gecesi olan 21 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor. İslam dininde Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, “sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak kabul ediliyor.

Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tanbekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” Gönül kapılarının açık olduğu ve ne dilenirse yerine geleceği bilinci ile yürekten dua edilmesi gereken özel bir gecedir. Müslümanlar için önemli ve özle olan bu gecede sevdiklerimize kadir gecesi mesajları göndererek bu mübarek geceyi daha da anlamlı hale getirelim.

KADİR GECESİ’NİN GİZLİ OLMASININ SEBEBİ

CENÂB-I HAK, bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir :

  • Kullarının bütün ibâdet ve tâatlara rağbet etmesi için rızâsını ibâdet ve tâatlarda; Büyük-küçük günahlardan kaçınmaları için gadabını günahlarda ;
  • Bütün isimlerine ta’zîm edilmesi için İsm-i A’zam’ı Kur’ân-ı Kerîm’de ;
  • Bütün namazların muhâfaza edilmesi, hepsine ehemmiyet verilmesi için salât-ı vüstâ (orta namazı)nın hangi namaz olduğunu ;
  • Günün tamamında duâ edilmesi için CUMA günündeki icâbet saatini (duânın kabul edilen vaktini) ;
  • Hiç kimseyi hor ve hakîr görmemek için velî kullarını ;

RAMAZAN ’ın her gecesini ibâdet ve tâatla ihyâ edip daha çok sevap kazansınlar diye de KADİR GECESİ ’ni gizlemiştir.

KADİR GECESİ ’nin pek çok husûsiyetinden birkaçı:

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi’nin bâzı alâmetlerini bildirmiştir :

O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz, hava latîf olur; soğuk veya sıcak olmaz. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar

Yorum yapın