Elementler, Metaller, Ametaller, Soygazlar

Elementler, Metaller, Ametaller, Soygazlar

Elementler, Metaller, Ametaller, Soygazlar

Metaller

 • Tabiatta atomik halde bulunur.
 • Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
 • Levha ve tel haline getirilebilir.
 • Isı ve elektrik akımını iletir.
 • Oda sıcaklığında hepsi katıdır. (civa hariç)

Ametaller

 • Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
 • Genellikle erime noktası düşüktür.
 • Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
 • Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. (Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır.)
 • Elektrik akımını iletmez. (Karbonun bir allotropu olan grafit hariç)

Soy gazlar

 • He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
 • Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
 • Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar.

Elementler

Altın Simgesi : Au

 • Atom Numarası :79
 • Kütle Numarası :196,97
 • Yoğunluk :19,32g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :1064 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :2856 C°
 • İşlenmeye en uygun, yumuşak bir metaldir.
 • Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir.
 • Kızılötesi ışığı yansıttığından uzay araçlarında kaplama olarak kullanılır.
 • Ekonomik olarak değerlidir.

Alüminyum Simgesi : Al

 • Atom Numarası :13
 • Kütle Numarası :26,982
 • Yoğunluk :2,702g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :660 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :2519 C°
 • Dayanıklı, kolay işlenebilen ve hafif bir element olması nedeniyle elektrik hatlarında ve endüstrinin diğer alanlarında yararlanılır.
 • Alaşımları, uçak ve roket parçaları yapımında kullanılır.

Argon Simgesi : Ar

 • Atom Numarası :18
 • Kütle Numarası : 39,848
 • Yoğunluk : 1,784 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : -189,3 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :-185,8 C°
 • Renksize ve kokusuz bir gazdır. Atmosferdeki oranı yaklaşık % 1′dir.
 • Bir soygaz olduğu için öteki elementlerle bileşik oluşturmaz.
 • Bu özelliğinden dolayı elektrik ampullerinde kullanılır.

Azot Simgesi : N

 • Atom Numarası : 7
 • Kütle Numarası :14,007
 • Yoğunluk : 1,2506 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : -210,1 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : -195,79 C°
 • Dünya atmosferinin % 78′ini oluşturur. Canlılar için gerekli temel elementlerden biridir.
 • Bazı azot bileşikleri, tarımda gübre olarak kullanılır. Sıvı azot soğutma amacıyla kullanılır.

Bakır Simgesi : Cu

 • Atom Numarası :29
 • Kütle Numarası :63,546
 • Yoğunluk :8,96g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :1084 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :2927 C°
 • Kırmızımsı renkte, parlak, elektrik ve ısı iletkenliği yüksek bir metaldir.
 • Elektrik endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılır.
 • Pirinç ve bronz gibi alaşımları eşya ve alet üretiminde kullanılır.

Civa Simgesi:Hg

 • Atom Numarası :80
 • Kütle Numarası :200,59
 • Yoğunluk :13,456g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :-38 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 356 C°
 • Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur.
 • Gümüş görünümlü , ağır bir metaldir.
 • Termometre, barometre gibi laboratuar araçlarında ve flüoresan lambalarda kullanılır.

Demir Simgesi: Fe

 • Atom Numarası :26
 • Kütle Numarası :55,845
 • Yoğunluk :7,86g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :1538 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :2861 C°
 • Evrende yaygın olarak bulunan metallerden biridir.
 • Saf demir ya da çeşitli bileşikleri, endüstrinin hemen her alanında kullanılır.
 • Canlılar için yaşamsal önemi vardır.

Fosfor Simgesi : P

 • Atom Numarası :15
 • Kütle Numarası :30,974
 • Yoğunluk :1,82 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :44,2 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :277 C°
 • Doğada serbest olarak bulunmaz. Fosforik aitler, tarımda gübre olarak yaygın biçimde kullanılır.
 • Fosfor, canlılarda özellikle sinir ve kemik dokuları açısından önemlidir.

Gümüş Simgesi : Ag

 • Atom Numarası :47
 • Kütle Numarası : 107,87
 • Yoğunluk :10,5 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 961,78 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 2162 C°
 • Saf gümüş, ısı ve elektrik iletimi en yüksek olan metaldir.
 • Genellikle çeşitli süs eşyaları, ve mücevher yapımında kullanılır.
 • En önemli kullanım alanlarından biri, fotoğrafçılıktır.

Helyum Simgesi : He

 • Atom Numarası : 2
 • Kütle Numarası : 4,0026
 • Yoğunluk : 0,179 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : -272,2 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : – 268,93 C°
 • Tüm elementler arasında, kaynama noktası en düşük olan elementtir.
 • Yanıcı olan hidrojene göre çok daha güvenli bir gaz olduğundan balonlarda kullanılır.

Hidrojen Simgesi : H

 • Atom Numarası : 1
 • Kütle Numarası : 1,0079
 • Yoğunluk : 0,09 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : -259,14 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : -252,87 C°
 • Evrendeki maddenin % 90′dan fazlasını oluşturur.
 • Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok organik bileşenin yapısında bulunur.
 • Çeşitli kimyasal bileşiklerin oluşturulmasında kullanılır.

Kalsiyum Simgesi : Ca

 • Atom Numarası : 20
 • Kütle Numarası : 40,078
 • Yoğunluk : 1,55 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 842 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 1484 C°
 • Doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz.
 • Kireçtaşı, en yaygın olarak oluşturduğu bileşiktir.
 • Kalsiyum bileşikleri olan çimento, alçı ve kireç yapı malzemesi olarak kullanılır.

Karbon Simgesi : C°

 • Atom Numarası : 6
 • Kütle Numarası : 12,011
 • Yoğunluk : 2,62 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 3527 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 4027 C°
 • Bileşikleri, doğada çok yaygın olarak bulunur. Yaşam için önemlidir.
 • Yeryüzündeki kireçtaşı kayaçların ve kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların yapısında bulunur.

Klor Simgesi : Cl

 • Atom Numarası : 17
 • Kütle Numarası : 35,453
 • Yoğunluk : 3,214 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : -101,5 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 34,04 C°
 • Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur. Birçok elementle bileşik oluşturabilir.
 • İçme ve şebeke sularını güvenilir hale getirmede ve endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılır.

Krom Simgesi : Cr

 • Atom Numarası : 24
 • Kütle Numarası : 51,996
 • Yoğunluk : 7,19 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 1907 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 2671 C°
 • Gri renkli, çok sert bir metaldir.
 • Genellikle çeliği sertleştirmede, paslanmaz çelik yapmada kullanılır.
 • Kromun tüm bileşikleri renklidir ve bazıları renk maddesi olarak kullanılır.

Kurşun Simgesi : Pb

 • Atom Numarası : 82
 • Kütle Numarası : 207,2
 • Yoğunluk : 11,34 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 327,46 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 1749 C°
 • Mavi-beyaz renkli, çok yumuşak, çürümeye karşı çok dayanıklı bir metaldir.
 • Radyoaktif maddeleri depolamak için ve radyoaktif ışınıma karşı kalkan olarak kullanılır.

Elementler, Metaller, Ametaller, Soygazlar

Kükürt Simgesi : S

 • Atom Numarası : 16
 • Kütle Numarası : 32,065
 • Yoğunluk : 2,07 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :115,21 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :444,72 C°
 • Genellikle yanardağların ve sıcak su kaynaklarının yakınlarında bulunur.
 • Barut ve sülfürik asit yapımında, kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılır.
  Canlılar için önemli bir elementtir.

Magnezyum Simgesi : Mg

 • Atom Numarası : 12
 • Kütle Numarası : 24,305
 • Yoğunluk : 1,738 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 650 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 1090 C°
 • Çok parlak, beyaz bir alev çıkararak yanması nedeniyle, tek kullanımlık fotoğraf makinesi flaşlarında kullanılır.
 • Hafif bir element olduğu için, hava taşıtlarının yapı malzemelerinden biridir.

Manganez Simgesi : Mn

 • Atom Numarası :25
 • Kütle Numarası :54,938
 • Yoğunluk : 7,43 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :1246 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 2061 C°
 • Özellikle okyanus tabanlarında çok miktarda bulunduğu sanılıyor.
 • Çeşitli bileşikler oluşturmada kullanılır.
 • Çeliğin sertliğini ve dayanıklılığını artırır.
  Mıknatıs özelliği taşıyan bileşikler oluşturabilir.

Nikel Simgesi : Ni

 • Atom Numarası :28
 • Kütle Numarası : 58,693
 • Yoğunluk : 8,902 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :1455 C°
 • Kaynama Sıcaklığı :2913 C°
 • Gümüşümsü beyaz, sert, elektrik ve ısı iletimi düşük bir elementtir.
 • Paslanmaz çelik üretiminde, metal paralarda, öteki metalleri dış etkilere karşı korumak için kaplamada kullanılır.

Oksijen Simgesi : O

 • Atom Numarası : 8
 • Kütle Numarası : 15,999
 • Yoğunluk : 1,43 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :-218,3 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : -182,9 C°
 • Dünya atmosferinin %21′ini, yerkabuğu kütlesinin %49′unu oluşturur.
 • İnsan vücudunun kütlece yaklaşık üçte ikisi oksijendir.
  Kolaylıkla tepkimeye girdiği için çoğu elementle bileşik oluşturur.

Sezyum Simgesi : Cs

 • Atom Numarası : 55
 • Kütle Numarası : 132,91
 • Yoğunluk : 1,873 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 28,44 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 671 C°
 • Oda sıcaklığında sıvı olarak bulunur. Suyla çok etkin biçimde tepkimeye girer.
 • Fotoelektrik hücrelerde ve atom saatlerinde kullanılır.

Silisyum Simgesi : Si

 • Atom Numarası : 14
 • Kütle Numarası : 28,086
 • Yoğunluk : 2,33 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 1414 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 2900 C°
 • Yerkabuğu kütlesinin % 26’sını oluşturur. Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunur.
 • Silisyum bileşiği olan kum ve kil, yapı malzemesi olarak kullanılır.

Sodyum Simgesi : Na

 • Atom Numarası : 11
 • Kütle Numarası : 22,990
 • Yoğunluk : 0,971 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 97,72 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 883 C°
 • Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur.
 • Kağıt, cam, sabun, tekstil, petrol ürünleri ve metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

Titanyum Simgesi : Ti

 • Atom Numarası : 22
 • Kütle Numarası : 47,867
 • Yoğunluk :4,54 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı :1668 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 3287 C°
 • Düşük yoğunluklu, hafif dayanıklı ve kolay işlenebilir bir metaldir.
 • Alaşımları, hava taşıtlarında ve füzelerde kullanılır.
 • Çelik kadar sağlam olduğu halde, ondan yaklaşık % 45 daha hafiftir.

Tungsten Simgesi : W

 • Atom Numarası : 74
 • Kütle Numarası : 183,84
 • Yoğunluk : 19,3 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 3422 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 5555 C°
 • Tüm metaller arasında en yüksek erime sıcaklığına sahiptir.
 • Tugsten ve alaşımları yüksek sıcaklığa dayanıklı olduklarından, elektrik ampullerinde, televizyon tüplerinde ve kaynak yapma işlerinde kullanılır.

Uranyum Simgesi : U

 • Atom Numarası : 92
 • Kütle Numarası : 238,03
 • Yoğunluk :18,95 g/cm3
 • Erime Sıcaklığı : 1132 C°
 • Kaynama Sıcaklığı : 3927 C°
 • Ağır, radyoaktif bir metaldir.
 • Dünyanın çekirdeğindeki ısının kaynağını büyük oranda bu element oluşturur.
 • Nükleer yakıt olarak büyük önem taşır.
 • Atom bombası yapımında kullanılır.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et