Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, tüketici elektronik ürünleri, elektronik bileşenleri, mikroişlemci mimarisi, bilgisayarlar, robotlar, elektrik motorları, makinelerin kontrolü, enerji üretimi, kontrolü, elektrik kurumunun kullandığı iletim aygıtları, aydınlatma, bina içi elektrik tesisatı, yapay zeka, işaret ve görüntü işleme, mikrodalga ve haberleşme cihazlarının tasarımı gibi konuları içine alan bilim ve teknoloji ağırlıklı bir mühendislik disiplinidir. Bilgi teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler, elektrik-elektronik mühendisleri için birçok yeni imkânlar ve kolaylıklar getirdiği gibi, çözüm bekleyen birçok yeni problemi de beraberinde getirmiştir. Elektrik/elektronik ürünleri son yıllarda çok hızlı bir şekilde katlanarak artan çeşitlilik ve özellikler göstermeye başlamıştır. Hızla gelişip ve değişen bu ortam, doğal olarak elektrik-elektronik mühendisliğinin önemini ve popülaritesini daha da artırmıştır.

Geniş bir teknoloji alanından sorumlu olan Elektrik-Elektronik mühendisliği değişimlerin hızlı ve rekabetin ise ciddi boyutlarda olduğu bir alandır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında; Elektrik Tesisleri , Devreler ve Sistemler, Elektronik, Haberleşme (Telekomünikasyon), Elektrik Makineleri, Mikrodalga ve Elektromagnetik Alanlar, Kontrol ve Kumanda Sistemleri gibi çeşitli alanların bulunduğu bir öğretim uygulanır.

Elektrik-Elektronik mühendisliği programında, dört yıllık bir lisans programı sunulmaktadır. Tasarım yapabilme bilgi ve tecrübesi, Elektrik-Elektronik mühendisliği için çok önemli olduğundan, birçok derste tasarım ağırlıklı konular işlenmekte ve öğrencilere tasarım öğretilmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında, Fizik, Kimya, Matematik gibi temel fen bilimlerinin yanı sıra Bilgisayar Programlama, Elektromanyetik Alan Teorisi, Elektromanyetik Dalga Teorisi, Elektrik Devreler, Sayısal Sistemler, Elektronik, Elektrik Makineleri, Endüstriyel Otomasyon, Otomatik Kontrol, Mikroişlemciler, Tıp Elektroniği, Haberleşme, Aydınlatma Tekniği gibi temel bölüm dersleri okutulmaktadır.

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar.

Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler.

Genellikle;

* Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuarlarda,
* Proje yapımında büro ortamında,
* Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
* Tıbbi elektronik konularında ise hastane ortamında çalışırlar.

Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zaman seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

Yorum yapın