Ebu Hureyre’den Nakledilen Bazı Hadisi Şerifler

Ebu Hureyre'den Nakledilen Bazı Hadisi Şerifler

 • Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerini giderip ferahlandırırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir.
 • Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter.
 • Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.
 • Bir kul din kardeşine yardımda bulundukça, Allah da ona yardım eder.
 • Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, bundan dolayı Allah ona Cennet yolunu kolaylaştırır.
 • Herhangi bir cemaat câmilerden birinde toplanıp, Kur’ân-ı kerîm okur, onların üzerine sükunet nazil olup, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır. Cenabı Hak da onları, nezdinde olan melekler ve peygamberlerle zikreder.
 • Ameli kendisini geride bırakan kimseyi, nesebi ileri götüremez.
 • Allahü teâlâ bir kulunu sevdiği vakit Cibrîl’e, Allah filânı seviyor, onu sen de sev, diye emreder. Cibrîl de onu sever ve ehli semaya (meleklere) Allah filanı seviyor, siz de onu seviniz, diye seslenir. Bunun üzerine melekler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde (insanlar arasında) onun sevgisi, kalplerde yerleşir.
 • Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. Bunlar: Selâm almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeyi teşyi etmek, davete icabet eylemek (kabul edip, gitmek), aksırana “Yerhamükellah” Allah sana rahmet etsin, demek.
 • Herhangi bir kul dünyada diğer bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.
 • Birbirinize haset etmeyiniz. Alış verişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. Allah’ın kulları kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona zulüm etmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hor bakmaz.
 • Resûl-i Ekrem ( aleyhisselâm ) üç defa göğsünü işaret buyurarak “Takva işte buradadır. Bir kimsenin şerir olması için Müslüman kardeşini hor görmesi kâfidir. Müslümanın Müslümana kanı, malı, ırzı haramdır” buyurdu.
 • Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.
 • İnsanların Cennete girmelerine en çok yardımcı olan, takva, Allah korkusu ve güzel ahlâktır.
 • Kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun.
 • Allahü teâlâ, kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca, onu çok severim, öyle olur ki, benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar. Benimle yürür, benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca, onu korurum buyurdu.
 • Bir zaman gelir ki, Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur’ân-ı kerîmi mizmarlardan, ya’nî çalgılardan, şarkı, gibi okurlar. Allah için değil keyif için okurlar. Allahü teâlâ bunlara lanet eder. Azap verir.
 • Ebû Hureyre’nin ( radıyallahü anh ) şöyle dediği rivayet edilmiştir.
 • Biri “Ey Allah’ın Resûlü, kime iyilik edeyim?” diye sordu. Peygamber efendimiz (s.a) “Annene” buyurdu. “Sonra kime?” diye sordu. Resûlullah (s.a) “Annene” buyurdu. “Sonra kime?”, diye sordu. “Annene” buyurdu. Adam tekrar “Sonra kime” diye sordu. Peygamber efendimiz (s.a) “Babana” buyurdu.
 • Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlâkı en iyi olanlarıdır ve hayırlı olanlarınız da, kadınlara karşı hayırlı olanlardır
 • Allaha ve Kıyamet Günü’ne iman edenler, komşusuna eziyet etmesin. Allaha ve Âhıret Gününe imanı olan, misafire ikram etsin. Allaha ve Ahiret Gününe iman etmiş olan, ya hayır söylesin ya sussun.
 • Kadın dört şey için nikâh edilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar kadını seç, mes’ûd olursun.
 • Yedi sınıf insan vardır ki, Allahü teâlâ onları hiç bir gölge bulunmayan günde (Kıyâmet Gününde) Arş’ının gölgesinde gölgelendirir. Adaletli Devlet Reisi, Allaha ibâdet ederek büyüyen genç. Kalbi mescitlere bağlı olan kimse, Allah için sevişen ve bu uğurda birleşip bu sevgi ile ayrılan iki kişi, mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından zinâya çağırıldığı halde “Ben Allah’tan korkarım” cevabı ile mukabele eden kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak surette gizli sadaka veren kimse, tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimsedir.
 • Sadaka, malı eksiltmez, insan affettikçe Allah da onun izzetini ve şerefini arttırır. Her kim Allah için tevâzu ederse, Allah onu yükseltir.
 • Bir gün Eshâb-ı kirama karşı “Müflis kime denir biliyor musunuz?” buyurunca, Eshâb-ı kiram “Parası ve malı olmayan kimseye diyoruz.” dediler. Resûlullah (s.a) buyurdu ki Ümmetim arasında müflis, şu kimsedir ki, kıyâmet günü defterinde, çok namaz, oruç ve zekât sevabı bulunur. Fakat, bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce, sevâbları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilir. Sonra Cehenneme atılır.
 • Biri Ebû Hureyre’ye ( r.a ) ilim öğrenmek isterim, fakat sonra kaybederim diye korkuyorum demesi üzerine; Ebû Hureyre, “Asıl ilmi kaybetmek bu düşünce ile onu öğrenmemektir.” diye cevap verdiler. Ebû Hureyre ( radıyallahü anh ) buyurdu ki
 • Kıyamet günü, Allahü teâlânın huzurunda kıymetli olanlar verâ ve zühd sahibleridir.
 • Kur’ân-ı kerîm okunan eve bereket, iyilik gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan kaçar.
 • Kıyamet günü kul Allahü teâlânın huzuruna getirildiğinde, Cenab-ı Hak ona: “Ey kulum, sen benim için dostlarımı sevdin mi? Tâ ki ben de o dostlarım için seni seveyim.” buyuracak.

Yorum yapın