Ebu Hureyre’den Nakledilen Bazı Hadisi Şerifler

Ebu Hureyre'den Nakledilen Bazı Hadisi Şerifler

Ebu Hureyre, Resulullah’ın (s.a.v) en çok hadis rivayet eden sahabilerinden biridir. Kendisi yaklaşık 5374 hadis nakletmiştir. Aşağıda Ebu Hureyre’den nakledilen hadis-i şeriflerin bazılarını bulabilirsiniz.

 • Allahü teâlâ, kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca, onu çok severim, öyle olur ki, benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar. Benimle yürür, benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca, onu korurum buyurdu.
 • Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.
 • Allah, bir kulunu azarlamak istediği zaman ona günah işlemeyi kolaylaştırır. Eğer o günah işlerse azarlanır, eğer günah işlemezse rahmete nail olur.
 • İnsanların Cennete girmelerine en çok yardımcı olan, takva, Allah korkusu ve güzel ahlâktır.
 • Allah, bir kulunu sevdiği zaman ona güzel ahlâk verir. Eğer o güzel ahlâkla amel ederse sevilen bir kul olur, eğer güzel ahlâkı terk ederse sevilmeyen bir kul olur.
 • Allah, bir kulunu sevmediği zaman ona kötü ahlâk verir. Eğer o kötü ahlâkla amel ederse nefret edilen bir kul olur, eğer kötü ahlâkı terk ederse sevilen bir kul olur.
 • Allah, bir kulunu sevmediği zaman ona şer duâsını kabul eder. Eğer o şer duâsını yaparsa günah işler, eğer şer duâsını yapmazsa sevap kazanır.
 • Allahü teâlâ bir kulunu sevdiği vakit Cibrîl’e, Allah filânı seviyor, onu sen de sev, diye emreder. Cibrîl de onu sever ve ehli semaya (meleklere) Allah filanı seviyor, siz de onu seviniz, diye seslenir. Bunun üzerine melekler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde (insanlar arasında) onun sevgisi, kalplerde yerleşir.
 • Allah, bir kulunu sevdiği zaman ona salih arkadaş verir. Eğer o salih arkadaşa uyarsa hidayete erer, eğer salih arkadaşa karşı gelirse sapıklığa düşer.
 • Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar.
 • Allah, bir kulunu hidayete erdirmek istediği zaman ona salih arkadaş
 • Ameli kendisini geride bırakan kimseyi, nesebi ileri götüremez.
 • Allah, bir kulunu sevdiği zaman ona hayır duâsını kabul eder. Eğer o hayır duâsını yaparsa sevap kazanır, eğer hayır duâsını yapmazsa günah işler.
 • Herhangi bir cemaat câmilerden birinde toplanıp, Kur’ân-ı kerîm okur, onların üzerine sükunet nazil olup, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır. Cenabı Hak da onları, nezdinde olan melekler ve peygamberlerle zikreder.
 • Birbirinize haset etmeyiniz. Alış verişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. Allah’ın kulları kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona zulüm etmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hor bakmaz. Resûl-i Ekrem ( aleyhisselâm ) üç defa göğsünü işaret buyurarak “ Takva işte buradadır. Bir kimsenin şerir olması için Müslüman kardeşini hor görmesi kâfidir. Müslümanın Müslümana kanı, malı, ırzı haramdır ” buyurdu.
 • Allah, bir kulunu sevdiği zaman ona ahireti verir. Eğer o ahirete çalışırsa felah bulur, eğer ahireti terk ederse ziyana uğrar.
 • Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter.
 • Allah, bir kulunu sevmediği zaman ona kabus verir. Eğer o kabusu anlatırsa zarar görür, eğer kabusu anlatmazsa zarar görmez.
 • Allah, bir kulunu sevmediği zaman ona dünyayı verir. Eğer o dünyaya rağbet ederse helak olur, eğer dünyadan yüz çevirirse kurtulur.
 • Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. Bunlar: Selâm almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeyi teşyi etmek, davete icabet eylemek (kabul edip, gitmek), aksırana “ Yerhamükellah ” Allah sana rahmet etsin, demek.
 • Kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun.
 • Allah, bir kulunu sevdiği zaman ona ilham eder. Eğer o ilhama uyarsa doğru yolu bulur, eğer ilhama karşı gelirse sapıtır.
 • Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar.
 • Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerini giderip ferahlandırırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir.
 • Eğer sizden biri, bir dağın arkasında namaz kılarsa, yine de Allah onu görür.
 • Allah, bir kulunu imtihan etmek istediği zaman ona ilim verir. Eğer o ilmi amel ile süslerse başarılı olur, eğer ilmi amelsiz bırakırsa hüsrana düşer.
 • Bir kul din kardeşine yardımda bulundukça, Allah da ona yardım eder.
 • Allah, bir kulunu affetmek istediği zaman ona tövbe kapısını açar. Eğer o tövbe ederse affolur, eğer tövbe etmezse azabı artar.
 • Allah, bir kulunu cehenneme koymak istediği zaman ona dünyada bir nimet verir. Eğer o şükrederse nimetini arttırır, eğer nankörlük ederse cehenneme girer.
 • Allah’a ve ahiret gününe inanan, misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe inanan, komşusuna iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin veya sussun.
 • Allah’ın kullarından en sevimlisi, onlara en faydalı olandır.
 • Herhangi bir kul dünyada diğer bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.
 • Bir zaman gelir ki, Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur’ân-ı kerîmi mizmarlardan, ya’nî çalgılardan, şarkı, gibi okurlar. Allah için değil keyif için okurlar. Allahü teâlâ bunlara lanet eder. Azap verir.
 • Allah, bir kulunu cennete koymak istediği zaman ona dünyada bir sıkıntı verir. Eğer o sabrederse cennete girer, eğer sabretmezse cehenneme girer.
 • Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, bundan dolayı Allah ona Cennet yolunu kolaylaştırır.
 • Allah, bir kulunu sevdiği zaman ona bir bela verir. Eğer o sabrederse razı olur, eğer şükrederse arttırır.
 • Allah, bir kulunu sevmediği zaman ona vesvese verir. Eğer o vesveseye uyarsa şaşırır, eğer vesveseye karşı gelirse doğru yolu bulur.
 • Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.
 • Allah, bir kulunu sevdiği zaman ona rüya verir. Eğer o rüyaya inanırsa müjde alır, eğer rüyaya inanmazsa zarar görmez. 

Kaynak:

 • Ebû Hüreyre – TDV İslâm Ansiklopedisi. (….)
 • Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahabi Ebû Hüreyre (….)
 • Ebû Hüreyre – En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî (….)
 • EBÛ HÜREYRE – TDV İslâm Ansiklopedisi. (….)
 • Ebû Hüreyre (r.a.) | Sorularla İslamiyet.(….)

Yorum yapın