Dünya Tarihinde Önemli İlkler

Dünya Tarihinde Önemli İlkler

Dünya Tarihinde  İlkler

1. Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya – Çatalhöyük’tür

2. Dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır ( MÖ.1280)

3. Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kuran Hititlerdir

4. Anadolu, demir devrine Hititler zamanında  girmiştir

5. Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında  ilk çalışmaları yapan Hititlerdir

6. Ticarette takas usulünü kaldırarak parayı kullanan ilk devlet Lidyalılardır (MÖ.700)

7. Hiyeroglif yazıdan yararlanarak alfabeyi (harf yazısı) ilk kez bulan Fenikelilerdir

8. Tarihteki tek tanrılı dini inanış ilk kez İbranilerde görülmüştür

9.  Modern şehirciliğin ilk örneği Girit Medeniyetin başkentinin Knossos olarak kabul edilmektedir

10. Şato mimarisinin yaratıcısı Mikenler’dir

11. Demokrasinin yönetim biçimi olarak kullanılması ilk kez Yunan Site devletlerinde gerçekleşmiştir

12. Demokrasiden Cumhuriyete ilk kez Roma  uygarlığında geçilmiştir

13. Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur

14. Mezopotamya’da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerler’dir

15. Tarihte ilk sosyal örgütlenme Mezopotamya’da görülmüştür (Sümerler)

16. MÖ. 3500’lerde ilk yazıyı  (Çivi yazısı ) Sümerler bulmuştur

17. Dünyanın ilk büyük imparatorluğunu kuran Makedonyalı Büyük İskender’dir

18. Askeri temellere dayalı ilk imparatorluğu Akadlar kurmuşlardır

19. İlk yazılı kanunları MÖ.2375’de Sümer kralı Urgakina yapmıştır

20. Güneş ve ay tutulmalarını ilk defa düzenli olarak hesaplayan Sümerler’dir

21. Tarihte savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır

22. Mimaride ilk kez sütun, kemer ve kubbeyi kullanan Sümerlerdir

23. Dünyanın bilinen ilk düzenli ordusunu Akadlar  kurmuşlardır

24. Savaşlarda  atlı birlikleri ilk kez kullanan  Asurlular’dır

25. Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı yasalar tarihin ilk Anayasası olarak kabul edilmektedir

26. Tarihin ilk sömürge imparatorluğunu kuran Asurlular’dır

27. Dünyanın  ilk kütüphanesi Asurluların başkenti Ninova  kurulmuştur

28. Asya’nın bilinen en eski uygarlığı Çin uygarlığı’dır

29. Kağıt, matbaa, barut ve pusula tarihte ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır

30. Dünyanın ilk istihbarat teşkilatını ve posta teşkilatını Persler kurmuştur

31. Yılı mevsimlere bölerek güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar bulmuştur

32. İlk resim yazısını Mısırlılar bulmuştur (Hiyeroglif)

33. İlk defa alan ve hacim hesaplamalarını bulan Mısırlılardır

34. Tapu ve kadastro uygulamasına ilk kez Mısır’da rastlanmıştır

35. Pi sayısı ilk kez Mısır ’da kullanılmıştır

36. Tarihte tıp ve mumyacılığın gelişimine ilk katkı sağlayan Mısır Medeniyetidir

37. Onluk sayma düzenini ilk defa bulan Mısırlılardır

38. Tarihte ilk ticaret kolonilerinin kuran denizci millet Fenikelilerdir

39. İlk modern tarih yazımı Yunan Medeniyetinde başlamıştır

40. Dünyada basın yayın hayatını ilk defa Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır

41. Objektif tarih yazıcılığı ilk defa Hititlerin tuttukları yıllıklar (Anal) ile başlamıştır

42. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Sümerlerdir

43. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Mısırlardır

44. Asya ile Avrupa arasında kültürel etkileşim ilk defa İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır (Helenizm)

45. Tarihte sulama kanallarının yapımı ilk kez Mısır’da görülmüştür

46. ilk Yahudi devleti İbrani devletidir

47. İlk papirus kağıdı yapımına Mısır, İlk  parşömen kağıdı yapımına Bergama’da (Helen) başlanmıştır

48. Anadolu’da bilimsel çalışmalar ilk defa İyonlar ile başlamıştır

49. Anadolu’ya yazıyı ilk getiren Asurlu tüccarlardır

50. Dünyada ilk tiyatro Yunan uygarlığında kurulmuştur

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin