Kadınlar Günü: Eşitlik ve Adalet Mücadelesi

Kadınlar Günü: Eşitlik ve Adalet Mücadelesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Eşitlik ve Adalet Mücadelesinin Tarihi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik haklarının ve kazanımlarının kutlandığı bir gündür. Bu gün, kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması gibi önemli mücadelelerin yıl dönümünü temsil eder.

Dünyadaki Kadın Mücadelesinin Kökenleri

Kadın mücadelesinin kökleri, binlerce yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Antik Çağ’da, kadınlar, erkeklerle eşit haklara sahip olmak için mücadele etmişlerdir. Örneğin, MÖ 5. yüzyılda Atina’da, kadınların siyasi haklar elde etmek için mücadele ettikleri bilinmektedir.

Ortaçağ’da, kadın mücadelesi daha çok dini ve kültürel alanda yoğunlaşmıştır. Bu dönemde, kadınların eğitim ve meslek edinme hakkı için mücadeleler yürütülmüştür.

Modern Çağ’da, kadın mücadelesi daha siyasi bir boyut kazanmıştır. Bu dönemde, kadınların seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi için mücadeleler yürütülmüştür.

20. yüzyılda, kadın mücadelesi küresel bir boyut kazanmıştır. Bu dönemde, Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli sözleşmeler imzalanmış ve kadın haklarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Türkiye’deki Kadın Mücadelesinin Tarihsel Süreci

Türkiye’deki kadın mücadelesi de, dünyadaki kadın mücadelesinin bir parçasıdır. Bu mücadele, 19. yüzyıldan bu yana devam etmektedir.

19. yüzyılda, Türkiye’de kadınlara yönelik ilk çalışmalar, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması için yürütülmüştür. Bu dönemde, kadınların seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi için de mücadeleler başlamıştır.

20. yüzyılda, Türkiye’de kadın mücadelesi daha kapsamlı bir boyut kazanmıştır. Bu dönemde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri artırılmış ve toplumsal yaşamda daha aktif rol almaları için çalışmalar yapılmıştır.

Günümüzde, Türkiye’de kadın mücadelesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yürütülmektedir. Bu mücadele kapsamında, kadınların eğitim, sağlık, istihdam, siyaset, şiddet ve ayrımcılık gibi konulardaki sorunlarının çözümü için çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Tarihçesi

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Kadınlar Günü” kutlanmaya devam ediliyor.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın