Devamı var:

[9] Refet Yinanç, “Dulkadiroğulları”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 9, İstanbul, 1994, s. 555.

[10] Yinanaç, Dukadir Beyliği, s. 67.

[11] Yinanç, Dulkadir Beyliği, s. 68.

[12] Besim Atalay, Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Yayına Hazırlayanlar; İlyas Gökhan- Mehmet Karataş, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, 2008, s. 81.

[13] Uzunçarşılı, A.g.e., s. 142-143.

[14] İsmail Altınöz, Dulkadir Eyâletinin Kuruluşu ve Gelişmesi, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, 2009, s. 33.

[15] Uzunçarşılı, A.g.e., s. 143; Altınöz, A.g.e., s. 33.

[16] Yinanç, Dulkadir Beyliği, s. 78.

[17] Yinanaç, Dulkadir Beyliği, s. 80.

[18] İsmet Miroğlu, “Fetret Devrinden II. Bâyezit’e Kadar Osmanlı Siyasi Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 266-267.

[19] Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2003, s. 35-36.

[20] Miroğlu, A.g.e., s. 268.

[21] Miroğlu, A.g.e., s. 269-270.

[22] Uzunçarşılı, A.g.e., s. 191.

[23] Uzunçarşılı, A.g.e., s. 192; Miroğlu, A.g.e., s. 271-272.

[24] Miroğlu, A.g.e., s. 274.

[25] Miroğlu, A.g.e., s. 274-275.

[26] Yinanç, “Dulkadiroğulları”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 9, s. 555.

[27] Miroğlu, A.g.e., s. 276-277.

[28] Remzi Kılıç, “Şah İsmail’in Dulkadiroğulları Devleti Üzerine Yaptığı Orta Anadolu Seferi (1507) ve Sonuçları”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, C. I, (6-8 Mayıs 2004), İstanbul, Mayıs 2005, s. 409.

[29] Yaşar Bedirhan, “Alauddevle Bozkurt Bey Devrinde Maraş’ın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumu”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, C. I, (6-8 Mayıs 2004), İstanbul, Mayıs 2005, s. 389.

[30] Editörler: Yaşar Alparslan, Mehmet Karataş, Serdar Yakar, Maraş Tarihinden Bir Kesit Dulkadir Beyliği Araştırmaları II, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş 2008, s. 41.

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir