Devamı var:

Kaynakça:

– ACAR, Abdurrahman; “Memlukler ile Dulkadirlilerin Maraş Üzerindeki Nüfuz Mücadelesi (Karaca Bey 1337-1353 Zamanı)”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, C. I, (6-8 Mayıs 2004), İstanbul, Mayıs 2005, ss. 375-383.

– ALPARSLAN, Yaşar- KARATAŞ, Mehmet- YAKAR, Serdar; Maraş Tarihinden Bir Kesit Dulkadir Beyliği Araştırmaları II, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, 2008.

– ALTINÖZ, İsmail; Dulkadir Eyâletinin Kuruluşu ve Gelişmesi, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, 2009.

– ATALAY, Besim; Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Yayına Hazırlayanlar; İlyas Gökhan- Mehmet Karataş, Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, 2008.

– BEDİRHAN, Yaşar; “Alauddevle Bozkurt Bey Devrinde Maraş’ın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumu”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, C. I, (6-8 Mayıs 2004), İstanbul, Mayıs 2005, ss. 385-397.

– İNALCIK, Halil; Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2003.

– KILIÇ, Remzi; “Şah İsmail’in Dulkadiroğulları Devleti Üzerine Yaptığı Orta Anadolu Seferi (1507) ve Sonuçları”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, C. I, (6-8 Mayıs 2004), İstanbul, Mayıs 2005, ss. 409-419.

– MİROĞLU, İsmet; “Fetret Devrinden II. Bâyezid’e Kadar Osmanlı Siyasi Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Editör: Hakkı Dursun Yıldız, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, C. X, ss. 167-279.

– TANSEL, Selahattin; Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1999.

– UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, 5. Baskı, Ankara, 1988.

– YİNANÇ, Refet; Dulkadir Beyliği, TTK Basımevi, Ankara, 1989.

– _____________; “Dulkadiroğulları”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, C. 9, ss. 553- 555.

[1] Refet Yinanaç, Dulkadir Beyliği, TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. 10.

[2] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, 5. Baskı, Ankara, 1988, s. 141.

[3] Selahattin Tansel, Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1999, s. 331.

[4] Abdurrahman Acar, “Memlukler ile Dulkadirlilerin Maraş Üzerindeki Nüfuz Mücadelesi (Karaca Bey 1337-1353 Zamanı)”, Kahramanmaraş Sempozyumu, C. I, (6-8 Mayıs 2004), İstanbul, Mayıs 2005, s. 383.

[5] Tansel, A.g.e., s. 332.

[6] Uzunçarşılı, A.g.e., s. 142.

[7] Yinanaç, Dulkadir Beyliği, s. 60.

[8] Uzunçarşılı, A.g.e., s. 142; Tansel, A.g.e., s. 333.

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir