Dilimizde Karıştırdığımız Kelimeler

Sponsorlu Bağlantılar

 

 •    aktör = Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı
 •    aktris = Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı
 •    bilakis = aksine
 •   bilhassa = özellikle
 •   cefakâr = eziyet eden
 •    cefakeş = eziyet gören
 •    çözmek = halletmek
 •    çözümlemek = tahlil etmek
 •    delalet = yol gösterme
 •    dalalet = doğru yoldan şaşma
 •     dansör = erkek dansçı
 •     dansöz = kadın dansçı
 •    eşgal = işler
 •     eşkâl = şekiller (Hırsızın eşkâli)
 •    etkin = faal, aktif
 •    etken = faktör
 •    etkin = aktif
 •    edilgin = pasif
 •     folklor = halkbilimi
 •     halkoyunları = halk dansı
 •     haseb(hasebiyle) = neden (nedeniyle)
 •     hesap = matematik, alış veriş ilişkisi
 •     irtica = gericilik
 •     iltica = sığınma
 •     istifa = Kişinin bir görevden
 •     istiğfa = bir alacağın ödenmesi kendi isteğiyle ayrılması
 •     kabil = olabilir, mümkün
 •     kabîl = soy, sınıf; tür, gibi
 •     (kabil-i tahammül değil=tahammül edilemez)
 •     (Bu kabil işler = Bu gibi işler)
 •     katl = öldürme işi (katil zanlısı)
 •     katil = öldüren kişi
 •     mahsur = kuşatılmış
 •     mahzur = zarar, sakınca
 •     masör = masaj yapan erkek
 •     masöz = masaj yapan kadın
 •     matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.
 •     suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi
 •     muhabere=(haber) haberleşme
 •     muharebe = (harb) savaş
 •     muhasebe = hesaplaşma
 •     musahabe = söyleşi
 •     mürteci = gerici
 •     mülteci = sığınmacı
 •     mütehassis = duygulanma
 •     mütehassıs = uzman
 •     mütevazi = eşit
 •     mütevazı = alçakgönüllü
 •     nüfus = insanlar
 •     nüfuz = sözü geçme, saygınlık, itibar
 •     olasılık = ihtimal
 •     olanak = imkân
 •     öğretim = bilgi verme işi (2000-2001 öğretim yılı)
 •     öğrenim = bilgi alma işi(öğrenim hayatı)
 •     râkip = binici
 •     rakîp = birbirinden üstünlük yarışında kişilerden her biri.
 •     tabii = doğal
 •     tabi = bağlı, bağımlı
 •     tahrifat = bozma, değiştirme
 •     tahribat= harab etme, yıkma
 •     taktir = damıtma
 •     takdir = değer biçme
 •     tanıtmak = takdim etme
 •     tanıştırmak = iki kişiyi birbirine tanıtmak
 •     teamül = alışılmış uygulama
 •     temayül = eğilim
 •     tefriş etmek = döşemek
 •     teşrif etmek = şereflendirmek
 •     tehdit = gözdağı verme
 •     tahdit = sınırlama
 •     tellal = Meydanda bir şeyi bir şeyi duyuran kişi
 •     tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek
 •     tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek
 •     natır = Kadınlar hamamında müşterileri yıkayan kadın
 •     -zede = …-den zarar görmüş kişi (kazazede =kaza geçirmiş kişi)
 •     -zade = …-nın oğlu (paşazade =paşa oğlu)