Dilerse Damlayı Umman Eden Allah – Muammer BARAN

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 20 Aralık 2019 Kerim Usta

Dilerse gözümü giryan eden Allah,
Dilerse bağrımı biryan eden Allah,
Dilerse hak ile yeksan eden Allah,
Dilerse lütf ile ihsan eden Allah.

Dilerse gönlümü handan eyliyen,
Dilerse canımı canan eyliyen,
Dilerse sırrımı ayan eyliyen,
Dilerse damlayı umman eden Allah.

Dilerse su gibi akıp çağlatan,
Dilerse yel gibi esip söyleten,
Dilerse fırkate salıp ağlatan,
Dilerse vaslını âsan eden Allah.

Dilerse şah iken kılan gedalar,
Dilerse zecr edip kılan cefalar,
Dilerse hor iken veren sefalar,
Dilerse kul iken sultan eden Allah.

Dilerse deryalar gibi kaynatan,
Dilerse gemiler gibi oynatan,
Dilerse nâleler verip inleten,
Dilerse nutkumu pinhan eden Allah.

Dilerse gezdiren arşı, semayı,
Dilerse bozduran nam-ı fenayı,
Dilerse giydiren çulu, kabayı,
Dilerse cismimi uryan eden Allah.

Dilerse aşkını cana kuran fak,
Dilerse söyleten sırr-ı enelhak,
Dilerse varımı alıp yok eden,
Dilerse aşkla Muammer eden Allah.

MUAMMER BARAN

NOT: Gönüller Sultanı babam Muammer Baran’ın bende kendisinin yazdığı şiirlerle dolu bir şiir defteri var efendim. Bu defterden ilk defa bayram dolayısıyla, ikinci bir şiir sunuyorum.(Oğlu Hasan BARAN)

Sözlük:
* Giryan:Gözyaşı döken/Ağlayan.
* Biryan:Kebabın bir nev’i/Piran/Pürân.
* Yeksan:Beraber/Bir/Düz/Her zaman.
* Handan:Gülen/gülücü,/mesrur.
* Umman:Büyük deniz. Okyanus/Hindistan ile Arabistan arasındaki büyük deniz.
* Firkat:Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış
* âsan:Kolay. Suhuletli.
* Geda:Fakir. Kimsesiz. Dilenci.
* Zecr:Menetme, engel olma. Nehyetme/Zorlama, zorla yaptırma/Önleme. Sıkma/Kovma. Eziyet etme.
* nâle:İnilti, figân.
* pinhan:Gizli, saklı, hafi, mahfi, mestur, müstetir.
* Uryan:Çıplak
* Fak:Yaşlanmış/ihtiyar

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir