D Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

Bu Konuyu Yazdır
 • D->Doğu
 • DAGM->Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 • DAKB->Doğu Afrika Kalkınma Bankası
 • dal->Dekalitre
 • dam->Dekametre
 • DAP->Doğu Anadolu Projesi
 • DAT->Doğu Afrika Topluluğu
 • DB->Dünya Bankası
 • db.->Dil bilgisi
 • DBAFİT->Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu
 • DDB->Dernekler Dairesi Başkanlığı
 • DDT->Böcek öldü­rücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
 • DDY->Devlet Deniz Yolları
 • DESİYAB->Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası
 • DEÜ->Dokuz Eylül Üniversitesi
 • DFİF->Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
 • DFMHÖ->Dünya Fikrî Mülkiyet Hakları Örgütü
 • dg->Desigram
 • DGK->Dünya Gıda Konseyi
 • DGM->Devlet Güvenlik Mahkemesi
 • DGÖ->Dünya Gümrük Örgütü
 • DGS->Dikey Geçiş Sınavı
 • DHMİ->Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 • DİB->Diyanet İşleri Başkanlığı
 • DİE->Devlet İstatistik Enstitüsü
 • dil b.->Dil bilimi
 • DİYİH->Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • dk.->Dakika
 • DKK->Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
 • DKMP->Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
 • dl->Desilitre
 • DLH->Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 • dm->Desimetre
 • DMİ->Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • DMO->Devlet Malzeme Ofisi
 • DNA->Deoksirübo nükleik asit
 • DOBGM->Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
 • Doç.->Doçent
 • doğ.Doğum tarihi
 • DOÜ->Doğuş Üniversitesi
 • DÖGM->Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • DÖSİM->Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
 • DPB->Devlet Planlama Başkanlığı
 • DPT->Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
 • DPÜ->Dumlupınar Üniversitesi
 • Dr.->Doktor
 • drl.->Derleyen
 • DSİ->Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • DSO->Devlet Sanayi Ofisi
 • DSÖ->Dünya Sağlık Örgütü
 • DT->Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
 • DTCF->Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • DTM->Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • DTÖ->Dünya Ticaret Örgütü
 • DÜ->Dicle Üniversitesi
 • Dz. Kuv.->Deniz Kuvvetleri
 • Dz. Kuv. K.->Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
 • dzl.->Düzenleyen