Çimariva Nedir ?


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

Çimariva Nedir ?

Çimariva; personelin gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yanyana dizilmesidir. Personelin aynı hizada nizami olarak durabilmesi için fiziki olarak aynı yapıda seçilmesi ve aynı tip giyinmesi gerekmektedir.

Çimariva seremonisinin Türk donanmasına hangi tarihte ve ne şekilde girdiğine dair somut bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte; Erol MÜTERCİMLER tarafından kaleme alınan “Destanlaşan Gemiler-HAMİDİYE, YAVUZ, NUSRAT ve ALEMDAR” adlı eserde, Hamidiye Gemisinin, İstanbul Boğazı geçişlerinde, Padişahı selamladığından bahsedilmektedir.

Dünyada Çimariva geleneğinin bugünkü anlamında olmasa bile çeşitli başka sebepler ile uygulanmasının, en az denizcilik tarihi kadar eski olduğu sanılmaktadır. Çımariva ile ilgili çeşitli kaynaklardan edinilen ve çimariva seremonisinin tarihini oluşturduğu değerlendirilen uygulamalar ise şu şekildedir:

Manning Ship
Bu geleneğin, gemilerde mevcut personelin güverte üzerinde dizilerek gemilerinin ve tüm personelin silahtan arındırıldığını simgelemek, yani bir nevi barış göstergesi olarak kullanıldığı bilinmektedir (tarihte şövalyelerin, karşısındaki savaşçıya barış simgesi olarak başlıklarının siperliğini kaldırmaları gibi). Günümüzde ise selamlama seremonisi olarak kullanılmaktadır. Ancak daha sonraları (kısmi olarak günümüzde de uygulanmaktadır) personelin seren direkleri üzerinde sıralanması ile, tüm personelin güverte üzerine dizilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.

Manning The Side

Bu uygulamada; güverte nöbetçi subayının genel anons devresinden yaptığı anons ile, o anda güverte üzerinde ve gemi lumbarağzını gören tüm personel, cephelerini lumbarağzına dönerek, lumbarağzından gemiye giriş yapan subayı selamlama seremonisine katılır. Yapılan anons “MAN THE SIDE” şeklinde olduğundan; lumbarağzı nöbetçi personeli ile, anonsu duyan ilgili personel bu selamlama seremonisine katılır. (Bu uygulama Fransız gemilerinde halen mevcut olup, gemiye grup olarak gidilse dahi, tüm subaylar için ayrı ayrı bu selamlama seremonisi uygulanmaktadır)

Bu uygulamanın temelinde; personelin gemiye giriş-çıkış için kullandığı şeytan çarmıhlarında üst rütbeli personelin geçişine engel olmamak amacıyla, ast rütbeli personelin trafiği engellememesi için uygulanan bir gelenek yatmaktadır. Personel gemiye giriş/çıkış yaparken kullanılan tek araç şeytan çarmıhı olduğundan, daha üst rütbeli bir subay gemiye giriş veya çıkış yapmak istediğinde; daha ast rütbeli personel basamaklardan açılarak, şeytan çarmıhının kenarındaki halatlara geçici olarak asılmakta, böylece üst rütbeli subayın geçişine yol açmaktadır. Bu işlemi bir disiplin haline getirerek, tüm personelin bilgilendirilmesi ve gelen-giden subay ikazını yapmak amacıyla, “MANNING THE SIDE” anonsunun yerleştiği tahmin edilmektedir. Şeytan çarmıhının kenarlarındaki halatlara asılarak, yol açan ast rütbeli personele “SIDE BOYS” denilmiş ve bu terim denizcilik literatürüne de girmiştir. (İngiliz Kraliyet donanması tarihi)

Manning The Rails
Donanma gemileri tarafından, bir selamlama ve saygı gösterme metodu olarak kullanılmaktadır. Denizciliğin başladığı ilk yıllardan beri kullanılan bir ritüel olan gemiye gelen seçkin bir misafir veya çok üst rütbeli bir personele saygı göstermek, onu onurlandırmak amacıyla; seren direklerinin belli aralıklarla personel ile donatılarak, verilen komutla üç defa tezahürat yapılması (Örnek: Yaşasın kral, Yaşasın kral, Yaşasın kral, gibi) geleneğinden gelmektedir(Manning The Yards -Serenlerin personel ile donatılması). Günümüzde ise personel, serenler yerine küpeşteler/güverteler boyunca sıralanarak, seçkin bir misafirin selamlanması veya saygı geçişi esnasında personelin bir role dahilinde sıralanıp verilen komutla kendi dillerinde bağırarak, seremoniye renk katması şeklinde uygulanmaktadır. (Manning The Rails- Küpeştelerin / güvertelerin personel ile donatılması)

KAYNAKÇA
– Mütercimler Erol, Destanlaşan Gemiler
– TurkıshNavy. com
– navalhistory. org
– usni. org/navalhistory
– royal-navy.mod. uk
– whistory.navy. mil

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir