Cevher Hazırlama Mühendisliği


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

Cevher Hazırlama, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve diğer teknolojiler arasında özgün bir yer işgal etmektedir.

Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu, endüstrinin hammadde gereksinimi de hızla artmakta ve çeşitlenmektedir. Yüksek öğrenim kurumlarında konuyla ilgili geleceğin, hatta günümüzün gereksinimini karşılamak amacı ile İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde, yurt dışındaki “Minerals Engineering” bölümleri eşdeğerinde bir “Cevher Hazırlama Mühendisliği” bölümünün açılması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nca 19.03.2007 tarihinde uygun bulunarak, “Cevher Hazırlama Mühendisliği” bölümü açılmıştır. İlk öğrencilerini 2007-2008 eğitim-öğretim yılında alarak İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, cevher, kömür kaynaklarının ve çeşitli endüstriyel minerallerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilimsel ve teknolojik çözümler üreterek, günümüzde ve gelecekteki taleplere cevap verecek, toplumsal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, küresel gelişmelere açık, endüstride aktif olarak görev yapacak mühendisler yetiştirmek Cevher Hazırlama Mühendisliği’nin hedefidir.

Bu bölümü tercih edeceklerin üstün bir akademik yeteneğe sahip, sorumlu, sabırlı, titiz, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen, matematik, fizik, jeoloji, kimya ve ekonomi alanlarına ilgili olmaları gerekmektedir.Öğretim süresi 4 yıldır.

1. sınıfta; Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayara Giriş, Cevher Hazırlamaya Giriş, Mineraloji ve Petrografi

2. sınıfta; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Maden Üretim Teknolojisi, Maden Yatakları, Mühendislik Mekaniği,
Parça Mekaniği, Proses Mineralojisi

3. sınıfta; Kömür Hazırlama, Sayısal Yöntemler, Cevher Hazırlama Tes. Otomasyonu, Endüstriyel Hammaddeler, Metalurji, Kömür Teknolojisi, Flotasyon ve Flokülasyon

4. sınıfta; Cevher Hazırlama Proses Tasarımı, Mühendislik Etiği, Cevher Hazırlama Tesis Yönetimi ve Ekonomisi, Madencilik ve Çevre gibi dersler okutulmaktadır.Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen katı doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır.

* Metalurjik Zenginleştirme (Cr, Cu, Pb, Zn vb.),
* Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme,
* Demir-çelik,
* Cam, Seramik, Çimento Endüstrisi,
* Gübre, Yem Sanayi,
* Deterjan, Boya Sanayi,
* İnşaat agrega malzemeleri,
* Dolgu ve Sert Plastik Endüstrisi,
* Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri,
* Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri),
* Nükleer Hammadde Üretimi (U, Th),
* Artık Değerlendirme,
* Toprak Islah Çalışmaları,

Cevher Hazırlama Mühendisliği’nin başlıca çalışma alanlarıdır.

Bunların yanında, kömür harmanlama ve briketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin çalışabileceği bazı ek alanlardır.

Paylaşabilirsiniz
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir