Cenap Şahabettin’den Güzel Sözler


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 3 Kasım 2019 Kerim Usta

* Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.
* Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar.
* Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir.
* Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder.
* Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur,gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiç bir şeye zararı dokunmaz.
* Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.
* Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir.
* Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler.
* Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım.
* Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız.
* Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.
* Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır
* Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır
* Gölgede duran güneşi göremez
* İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.
* Hepimiz ölümün nişanlısıyız.
* Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.
* Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.
* Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!
* Gündüz karanlığına hazırlanmayan, gece karanlığına razı demektir!
* Başkası düştü mü, “çürük tahtaya basmasaydı” deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz.
* Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da.Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok,nereden ve nasıl geldiğinizdir.
* Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.
* Arapça ve Farsçayı atarsak esrârengiz şiir olmaz
* En çok gürültü boş tenekelerden çıkar
* İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez
* Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın.
* Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin,başının üstüne alırsan ezilirsin
* Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız.
* Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma: tutmaz.
* En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.
* Akarsu ne güzel hayat dersidir;Küçük engellerin üzerine köpürürde,büyüklerin yanından gecerken sus pus olur.
* Çok sakladığımız yemek ekşimek suretiyle bizden intikam alır.
* Hakikatı güneşe benzetirler;doğrudur:gözlerimiz yaralar korkusu ile çoğuna bakmayız.
* Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır.Çıkarken baş döner,inerken gönül bulanır..
* İpeği yapan böcek değilde,giyen kadın gururlanır.
* Hiçbirgün yoktur ki her şiddette ışığa dayansın.
* Her göz hoşuna gitmeyen ışığın sönmesini diler.
* Hakikati güneşe benzetirler; doğrudur. Çünkü gözlerimizi bozar korkusu ile çoğuna bakamayız.
* Hakkı kuvvetlendiremeyenler, kuvveti hak ederler.
* En acınacak mahlûk, kaplumbağalarla beraber yürümeye mecbur olan küheylanlardır.
* Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.
* Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeye razı olmalıdır.
* Gölgede yaşayanlar, güneşi göremezler.
* Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi değil. Fikirlerime karşı hiçbir taahhüdüm yoktur. İster değiştirir, ister saklarım.
* Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir. Sanırız ki, genç göründüğümüz nispette ecelden uzağız!
* Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razı demektir.
* Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir. İster istemez sözden ziyade söyleyene bakarız.”
* Bayram, kıyafetlerin riya devridir.
* Hiç kimseye benzememek isteyen, bir karikatüre benzer.
* Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyade gürültü çıkartır.
* Ter, vücudun gözyaşıdır.
* Aczini duymayan adam, hakikaten kuvvetli değildir.
* Herkes başkasına, hakikatte kendi layık olduğu muameleyi reva görür.
* Küçük kapılardan girmeye çalışanlar, eğilmeye mecbur olurlar.
* Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri…
* İnsan düşmanın her faziletine inanabilir: Samimiyetine asla!
* Bugünkü fikirlerin kıymetini ancak ‘yarın’ gösterir.
* İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler, itiraz edemezler.
* Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.
* İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes.
* Saadet dağlar gibidir; ses verir ama kımıldamaz, bekler ki sen ona gidesin.
* Daima “bilirim”mi diyor gençtir, herşeye “olabilir”mi diyor ihtiyardır.
* Kendini pek çok seven, pek az sevdirir.
* Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir.
* Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.
* Haykıran sükûtlar vardır ki, ancak Allah işitir.
* Okul arkadaşları tespih taneleri gibidir; Tahsil biter, iplik kopar, her biri bir tarafa dağılır.
* Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer; söküp atmak çok zordur.
* Seçkinler, beğendikçe alkışlar; halk ise alkışladıkça beğenir.
* Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esarettir.
* Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz.
* Hepimiz ölümün nişanlısıyız.
* Akarsu, ne güzel hayat dersidir: Küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir.

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

“Cenap Şahabettin’den Güzel Sözler” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir