C ve Ç Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • C->Cilt
 • Cad.->Cadde, caddesi
 • CBÜ->Celâl Bayar Üniversitesi
 • CC->Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
 • CD->1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
 • CGS->Uluslararası fizik birimleri sistemi
 • CİGM->Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • CIP->1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2. Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
 • cm->Santimetre
 • CMK->Ceza Muhakemesi Kanunu
 • CMUK->Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
 • coğ.->Coğrafya
 • cos->Kosinüs
 • CSO->Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
 • CTE->Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
 • Cum. Bşk.->Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
 • ->Cumhuriyet Üniversitesi
 • ÇAĞ ÜNİ->Çağ Üniversitesi
 • ÇASGEM->Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • ÇAYKUR->Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • ÇED->Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
 • çev.->Çeviren
 • ÇGM->Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
 • ÇNÜ->Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • ÇOMÜ->Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • ÇS->Çimento Sanayisi
 • ÇSGB->Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • ÇUKOBİRLİK->Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • ÇÜ->1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi
 • Çvş.->Çavuş
 • ÇYGM->1. Çevre ->Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Yorum yapın