C ve Ç Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • C->Cilt
 • Cad.->Cadde, caddesi
 • CBÜ->Celâl Bayar Üniversitesi
 • CC->Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
 • CD->1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
 • CGS->Uluslararası fizik birimleri sistemi
 • CİGM->Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • CIP->1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2. Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
 • cm->Santimetre
 • CMK->Ceza Muhakemesi Kanunu
 • CMUK->Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
 • coğ.->Coğrafya
 • cos->Kosinüs
 • CSO->Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
 • CTE->Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
 • Cum. Bşk.->Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
 • ->Cumhuriyet Üniversitesi
 • ÇAĞ ÜNİ->Çağ Üniversitesi
 • ÇASGEM->Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • ÇAYKUR->Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • ÇED->Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
 • çev.->Çeviren
 • ÇGM->Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
 • ÇNÜ->Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • ÇOMÜ->Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • ÇS->Çimento Sanayisi
 • ÇSGB->Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • ÇUKOBİRLİK->Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • ÇÜ->1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi
 • Çvş.->Çavuş
 • ÇYGM->1. Çevre ->Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et