Bu Sözler İbret Alana


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Ekim 2019 Kerim Usta

* Fitne ateşini yakan, içinde yanar. (Hadis–i Şerif)
* İhtiyara, sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin. (Tirmizî)
* Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selâm verir. (Buhârî)
* Evladım! Evine girince selâm ver ki, selâmın hem sana, hem de aile halkına bir bereket olsun. (Tirmizî)
* Selâm, konuşmaktan önce gelir. (Tirmizî)
* Birbirinizle el sıkışın ki, kalplerdeki düşmanlık silinsin. Hediyeleşin ki, birbirinizi sevesiniz ve aradaki dargınlıklar böylece kalksın. (İbni Mâlik)
* Kim insanların kendisi için ayağa kalkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın. (Ebû Dâvud)
* Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir! (Tirmizî)
* İçinizden hiçbir kimse yoktur ki, bana selâm gönderdiği zaman, Allah onu benim ruhuma ulaştırıp da ben onun selâmını almayayım. (Ebû Dâvud)
* Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir. (Ebû Dâvud)
* Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir. (Ebû Dâvud)
* Buluşup el sıkışan iki müslüman yoktur ki, ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın. (Ebû Dâvud)
* Dünya bir deryâ, âhiret sahil, gemi takva, bütün insanlar da yolcu. (Ebû Ya’kub İshak)
* Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helalın fazlasını terk eden Allah’a erer. (Ebû Ali Dekkâk)
* Yazık! Bin kere yazık! Bilerce, ağyâr, reis, serdâr, bey ve yakışıklı genç gaflet kefeniyle hasret toprağına gömülmüşler ve bunlardan br tanesi bile dinin başbuğu olmaya lâyık değil. (Ebu Hasan Harakânî)
* Kişi, şu dört hasletten gâfil olmamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadâkatla riayetkâr olmak. (Ebu Ali Sakafî)
* Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile. (Ali Rûdbârî)
* Allah’a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk’ın dostu olamaz. (Ebû İshak)
* Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazû, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir. (Ebû Osman Hîrî)
* Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların ellerindekini kapmayı istemektir. (Tâvus Bin Keysan)
* Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. Aldığım sevap bana yeter. (İmam Şâfîî)
* Hanımının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da yabancı erkeklerden bahsetmek cesaretini gösterir. (İmam–i Âzam)
* Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratlı değildir. (Hadis–i Şerif)
* Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazû, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir. (Ebû Osman Hîrî)
* Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların ellerindekini kapmayı istemektir. (Tâvus Bin Keysan)
* Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. Aldığım sevap bana yeter. (İmam Şâfîî)
* Hanımının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da yabancı erkeklerden bahsetmek cesaretini gösterir. (İmam–i Âzam)
* Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratlı değildir. (Hadis–i Şerif)
* Hicretin en faziletlisi Allah`ın sevmediği şeyleri terletmendir. Hz. Muhammed (s.a.v.)
* Allah dolu ellere değil temiz ellere bakar. Gençler grup halinde, yetişkinler ikişer ikişer, ihtiyarlar ise tek başlarına yürürler.
* İnsanların yaptığı sahte paralar kadar, paraların yaptığı sahte insanlar da vardır. Sydney J. Harris
* Bir çocuğu eğitmek için işe önce büyük annesinden başlamak lazımdır. Ancak durgun su yıldızları yansıtır. Hiç bir insan dünyaya iyi eğitmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz. Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner. İnsan düşeceği yere çıkmamalıdır. Sevilmeyen yol kalabalıkta bile ıssızdır. Tagore
* Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olamazdı. Dağıstanlı Abdulfettah Efendi
* Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet çok daha pahalıdır. Henry Clausen Hayat, inanmak ve mücadele etmektir. Hz. Hüseyin
* Düşmanlarım bana ne yapabilir? Hapsedilmem halvet, sürülmem seyahat, ` öldürülmem ise şahadettir. İbni Teymiye
* Herkesin her şey olduğu yerde hiç kimse bir şey değildir. Tecrübe herkesin hatalarına verdiği isimdir. Oscar Wilde
* Yalnız çocuk doğurmak bir kadını anne yapmaz. Sheed
* Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir Sadi
* Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır. Cemil Meriç
* Eğer güneş parlaklığını kaybederse Ve etrafındaki ağaçlar ölmeye başlarsa Yine de ümitle dolu olacaksın.
* İnanıyorum, Eğer rüzgarlar artık yaşlanmışsa Ve denizler kurumaya yüz tutmuşsa Yine de sevgiyle dolu olacaksın Sorma, bana, neden? Çünkü Allah`a inanıyorum. Cat Stevens-(Yusuf İslam)
* Sözü altın olanların susuşu intihardır. S. Ertürk
* Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir. İsmet Özel
* Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır. Hz. Ali
* İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. İmam Gazali
* Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar ulaşır, dilden çıkarsa kulaktan ileriye gitmez
* İyi bir Kızılderili ölü bir kızılderilidir. ABD Atasözü
* Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol Hz. Ömer
* Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz. Mevlana
* savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil, ölümlerinin sebepleridir. Napolyon
* Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. Hz. Esma
* Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz, eksik olanları ise daima! Schopenhauer
* suyu hayal etmekle susuzluğunu gideremez, ateşi düşünmekle ısınamazsın. Ebubekir Nessec
* Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Mevlana
* Bir silah, bir kalkan gibidir ilk söz. Her insan, çağından sorumludur. Nuri Pakdil
* Tabiat, Allah tarafından insanların önüne konmuş büyük bir kitaptır. Kelime haline gelmeye çalışmayan düşünce, kötü bir düşüncedir. Ve eylem haline dönüşmeye kalkışmayan kelime, kötü bir kelimedir. Chesterton
* Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır. Mevlana
* yaşamak sanat, Büyük zekalar birlikte düşünürler. Hiç yanılmamış olan, büyük bir tehlike karşısındadır. birlikte yaşamak büyük sanattır Muhammed Said
* Bütün içilecek şeyler arasında en iyisi sudur. Elmas yontulmadan, insan yanılmadan mükemmelleşemez. Konfüçyüs
* Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar. Asılan, hırsız değil, yakalanandır.
* Bu gün, iki yarına bedeldir. Franklin
* Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Mevlânâ
* Tarih gösteriyor ki, mahkeme salonları, savaş alanlarından sonra en korkunç zulüm sahneleridir. Savaş alanlarında nasıl ki birçok masum kanlar dökülüyorsa, mahkeme salonlarında da nice masum insanlar idama mahkûm ediliyor, öldürülüyor, zindanlarda çürütülüyorlar. Ebu`l Kelâm Âzâd
* yaşanarak edinilen bilgiler, taş üzerine yontulmuş yazılara benzerler. İhtiyaçları yüzünden küçülmeyen insan büyüktür. Doğru yolda giden topal, yoldan sapan çabuk yürüyüşlüyü geçer. Bacon.
* Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. Balzac Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider. Ciyordano Bruno Mütefekkirlerin aydınlatmadığı toplumu, şarlatanlar aldatır. Condorcet
* Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken herşeyi vermek gerekir. Mevlânâ
* yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı. Hz. İsa Alimin kötüsü hükümdarları ziyaret eden, iyisi de , hükümdarlar tarafından ziyaret edilendir.
* Eğer hemen değilse ne zaman..? Saint Fransuva Dasis
* Dünya bir deryâ, âhiret sahil, gemi takva, bütün insanlar da yolcu. (Ebû Ya’kub İshak)
* Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helalın fazlasını terk eden Allah’a erer. (Ebû Ali Dekkâk)
* Yazık! Bin kere yazık! Bilerce, ağyâr, reis, serdâr, bey ve yakışıklı genç gaflet kefeniyle hasret toprağına gömülmüşler ve bunlardan br tanesi bile dinin başbuğu olmaya lâyık değil. (Ebu Hasan Harakânî)
* Kişi, şu dört hasletten gâfil olmamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadâkatla riayetkâr olmak. (Ebu Ali Sakafî)
* Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile. (Ali Rûdbârî)
* Allah’a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk’ın dostu olamaz. (Ebû İshak)
* Kalemini bir silah gibi değil, bir kaşık gibi tut;yoksa aç kalırsın ! Arif Nihat Asya
* Demir mıknatısa aşıktır, hep ona dogru koşar ; zafer de sabra aşıktır ve devamlı ona koşar..
* Gözyaşlarım kadar değerlisin; ama gözyaşlarım nasıl gözümden düştüyse şimdi sende öylesin.
* Gözyaşlarım kadar değerlisin; ama gözyaşlarım nasıl gözümden düştüyse şimdi sende öylesin.
* Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir! Sadi Şirazi
* Ölülerin çenesini bağlarlar, burada gördüklerini orada söylemesinler diye. A.Nihat Asya
* Günahtan kaçınmayan bilgin,meş’ale tutan bir kör gibidir.
* İmanin iktidar olmadigi yerde seytan ihtilal yapar.
* Dilini tut ve bil ki, dil yarası bıçak yarasından daha kötüdür…
* Dost kazanmak icin cömert oL.BiL ki cimrinin dostu yoktur…
* Kişinin kıymeti dilinin altında ve kalemlerinin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur…

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir