Bit ile İlgili Deyim ve Atasözleri (67 Adet)

Yayımlanma tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Bit Hakkında Bilgi* İşi olmayan iş bulur; işten ayrılıp bit bakar.(Atasözü)
* Bit kadar.(Deyim)
* Çalışmayan et yemeyeydi de bit yiyeydi.(Atasözü)
* Emek vermeyen, itten beter, it hatta bitten beterdir.(Atasözü)
* Kötüden it iyi, sirkeden bit iyi.(Atasözü)
* İt öcünü turnadan alır; bit pireden.(Atasözü)
* İtten parlaklık çıkmaz, bitten çarıklık deri.(Atasözü)
* İt, itin ortağı bit.(Atasözü)
* İt koşar, diye bit koşar.(Atasözü)
* Çocuğun şımarığı, bitin sirkesi.(Atasözü)
* Bilmeyene bit öldürmek zordur.(Atasözü)
* Bitten sirkeden çıkmak.(Deyim)
* At koşayım der, it koşar, it koşayım der bit koşar.(Atasözü)
* Bit de olsa koruyucudur.(Atasözü)
* Enik büyür it olur ,yavşak büyür bit olur. (Atasözü)
* Malını it yer, bağrını bit yer (Atasözü)
* Pire itte bit yiğitte bulunur.(Atasözü)
* Avcının buğdayını ambarda bit yemez.(Atasözü)
* Bir bit yedi köyü gezer.(Atasözü)
* Bir topal bit erindiği gece elli yastık gezer.(Atasözü)
* Bir topal bit, bir gecede yedi yastık dolaşır.(Atasözü)
* Bitli bakla çişeğen olur, çıplaklar şişeğen olur.(Atasözü)
* Bitten eveli haranya girme.(Atasözü)
* Domuzun bitini ayağa korsan başa çıkar.(Atasözü)
* Enik büyür it olur, yavşak büyür bit olur.(Atasözü)
* Eskinin biti, uluğun sözü yakar.(Atasözü)
* İki analı sütten, iki evli bitten ölür.(Atasözü)
* Biti kanlanmak.(Deyim)
* İt yeniği, bit yeniği.(Atasözü)
* Kendi yorganının biti insanı yemez (yakmaz)
* Yavşak büyür bit olur öksüz büyür it olur.(Atasözü)
* Yavşak büyür bit olur, enik büyür it olur.(Atasözü)
* Bekârın parasını it, yakasını bit yer.(Atasözü)
* Eskiye itibar (rağbet) olsaydı bitpazarına nur yağardı.(Atasözü)
* Bezirgânı bit yer, kazandığını at (it) yer.(Atasözü)
* Bitli (kurtlu, çürük) baklanın kör alıcısı olur.(Atasözü)
* İki karılı bitten, iki analı sütten ölür.(Atasözü)
* İtle yatan bitle kalkar.(Atasözü)
* Bit yeniği.(Deyim)
* Bekârın parasını it, yakasını bit yer.(Atasözü)
* Karga mandayı (saksağan danayı) babası hayrına bitlemez.(Atasözü)
* Arpa atın tüyüne, mısır atın etine, bakla atın bitine derman olur.(Atasözü)
* Arslan yelesinde bit aranmaz.(Atasözü)
* Avcının buğdayını ambarda bir yemez.(Atasözü)
* Bekârın parasını it yer, yakasını bit.(Atasözü)
* Bir bit yedi köyü gezer.(Atasözü)
* Bitini Dökmek.(Deyim)
* Bir topal bit bir gecede yedi yastık dolaşır.(Atasözü)
* Bitli bakla çişeğen olur çıplaklar şişeğen olur.(Atasözü)
* Bitli kaşınır aç umar.(Atasözü)
* Bitli baklanın kör alıcısı olur.(Atasözü)
* Bitten eveli haranıya girme.(Atasözü)
* Domuzun bitini ayağa koysan başa çıkar.(Atasözü)
* Enik büyür it olur yavşak büyür bit olur.(Atasözü)
* Bit pazarı.(Deyim)
* Eskinin biti ulunun sözü yakar.(Atasözü)
* Ev yandı da tahta bitlerinden kurtulduk.(Atasözü)
* İki analı sütten iki evli bitten ölür.(Atasözü)
* İki karılı bitten iki analı sütten ölür.(Atasözü)
* İt eniği büyür it olur yavşak büyür bit olur.(Atasözü)
* İt yeniği bit yeniği.(Atasözü) İtle yatan bitle kalkar.(Atasözü)
* Kendi yorganının biti insanı yemez.(Atasözü)
* Yıkanmayan baş bitten kurtulmaz.(Atasözü)
* Bit gamdan, pire nemden, sinek sıcaktan, kene gübreden.(Atasözü)
* Bite öfkelenip elbiseni ateşe atma
* Bite kırnak pireye burmak.(Atasözü)
* Bitleri ölmüş sirkeleri can çekişiyor
* Bit zelveyi kırmış eve girmiş.(Atasözü)

Kaynak:
* Yusuf Ziya Sümbüllü-Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Cilt 7/ Sayı 16/ Sayfa 42 – AĞUSTOS 2018
* Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Kerim Usta tarafından yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir