Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 26 Ekim 2019 Kerim Usta

Bakanlar Kurulu’nun 16 Nisan 2012 tarihli toplantısında kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” (Kanun Tasarısı) 13 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Mevcut vergi teşviki uygulamasına ait değişiklikler

Mevcut vergi teşviki uygulamasında katılımcılar bireysel emeklilikleri için yapmış oldukları katkı paylarını kanunda belirtilen oranlarda gelir vergisinden indirim olarak gösterebilmekte ve bu durum, katılımcıların net maaşlarına artış olarak yansımaktadır.

Tasarlanan yeni uygulamada ise katılımcıların vergi mükellefi olup olmadıklarına bakılmaksızın doğrudan devlet katkısı teşvikinden yararlanabilmeleri öngörülmektedir. Bu sayede mevcut vergi teşviki sistemi yerine katılımcıların doğrudan devlet katkısı yöntemi ile daha etkin şekilde teşvik edilmesi hedeflenmektedir.Devlet Katkı Payı uygulamasının çalışma sistemi

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından EGM’ye iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak EGM tarafından hesaplanır. Devlet katkısı, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere EGM’ye ödenir. EGM tarafından sisteme katkı payı ödeyen her bir katılımcı için ayrı bir bireysel emeklilik hesabı açılır ve bu hesaba devlet tarafından katılımcı nam ve hesabına ödenen katkı payları takip edilir.

Devlet katkısı katılımcının ödediği katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve sadece Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecektir.Devlet Katkı Payı’nın limitleri

Kanun tasarısına göre doğrudan devlet katkısı için bir üst limit öngörülmüştür. Buna göre devlet katkı payı tutarı, katılımcının aylık ödediği katkı payı tutarının %25’i kadar olacak ve toplamda bir yıl içinde yapılacak doğrudan devlet desteği yıllık brüt asgari ücretin %25’ini aşamayacaktır. Örneğin 100 TL katkı payı yatıran bir katılımcı için devlet tarafından yatırılacak devlet katkı payı 25 TL olacaktır.

Bununla beraber kanun tasarısında devlet katkısından yararlanmak için bir istisna öngörülmüştür. Buna göre 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla BES’te yer alıp 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların 31 Aralık 2014 tarihine kadar BES’e ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmeyecektir.Devlet Katkı Payı’na hak kazanmada kademeli yapı

Devlet katkı payı tutarı, katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödediği aylık katkı payının %25’ini ve yıllık brüt asgari ücretin %25’ini aşamayacaktır. Ayrıca tasarı, katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik etmek amacıyla devlet katkı payını hak etmek için kademeli bir yapı getirmektedir.

Buna göre:
• Sistemden ilk 3 yıl içinde çıkmak isteyen katılımcılar devlet katkı payı tutarlarına hak kazanamazlar,
• 3’üncü yılın sonunda sistemden çıkmak isteyen katılımcılar devlet katkı payı tutarı ile getirilerinin %15’ine hak kazanırlar,
• 6’ncı yılın sonunda sistemden çıkmak isteyen katılımcılar devlet katkı payı tutarı ile getirilerinin %35’ine hak kazanırlar,
• 10’uncu yılın sonunda sistemden çıkmak isteyen katılımcılar devlet katkı payı tutarı ile getirilerinin %60’ına hak kazanırlar,

• Katılımcıların emeklilik hakkı kazanması ve vefat ya da maluliyet nedeni ile sistemden çıkması halinde devlet katkı payı tutarı ile getirilerinin tamamına hak kazanırlar.Mevcut BES katılımcılarına ek avantaj

Tasarının yürürlüğünden önce sisteme dahil olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek bir avantaj tesis edilmiştir.

Buna göre katılımcılar tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere;
• Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
• Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
• Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir