Bir Gece-Mehmet Akif Ersoy

Bir Gece-Mehmet Akif Ersoy
BİR GECE

On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, hâlbuki bekleşmedelerdi!

Nerden görecekler? Göremezlerdi tabî’î:
Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;
Bir kerre de ma’mure-i dünyâ o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi.

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin,
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi.

Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada insanlığı kurtardı o ma’sûm,
Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!

Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi, geberdi!
Âlemlere rahmetti, evet, Şer’-i mübîni,
Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.

Dünyâ neye sâhipse, O’nun vergisidir hep;
Medyûn O’na cem’iyeti, medyûn O’na ferdi.
Medyûndur O Ma’sûm’a bütün bir beşeriyet…
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

Mehmet Âkif Ersoy

Yorum yapın