Kategori: c-)Belgesel Yazılar

Karaman’lı Aşık Kenzi

Karaman'lı Aşık Kenzi

Doğum yılı hakkında bilgi olmamakla birlikte,Sayın D.Ali Gülcan 1884 yılında öldüğünü bildirmiştir.Değerli Prof.Dr. Saim Sakaoğlu ise araştırmalarında Sayın D.Ali Gülcan’ın kaynağını  tahmini olarak “Konya Vilayeti Halkıyyat ve Harsıyyatı”  adlı defterde olduğunu belirtmektedir.Bu kaynakta Tahminen Kenzi Hakkında  aşağıdakiler yazılıdır.

“Karamanlıdır.Yaşadığı devrin en iyi şairiydi.Elinde sazıyla memleket memleket dolaşır ve aşıklarla daimi sürette temas ederdi.Kısa boylu nazik bir adamdı.sarıklı gezerdi.Karaman Kaymakamı Abdullah Bey’in himayesine mazhar olmuştu.Okur yazar değildi,fakat kulaktan intikal eden menkıbeleri,hikayeleri söylemekte mahirdi.Tahminen 1330 senesinde vefaat eyledi.Şu şiirler kendisininidir.” Daha Fazlasını Oku

İbrahim Hakkı Konyalı Kimdir?

İbrahim Hakkı Konyalı Kimdir?Tarihçi, yazar ve kitâbe uzmanı (1896-1984)

Konya’da doğdu. Babası Nalbantzâde Mustafa Efendi’dir. Kendi ifadesine göre ailesi baba tarafından Anadolu Selçukluları’na, I. Alâeddin Keykubad dönemine kadar iner ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye dayanır. İlk öğrenimini Konya’da Rüşdiyye-i Füyûzât-ı Hamîdiyye’de gördü. Daha sonra Bekir Sâmi Paşa Medresesi’nin yerine yapılmış olan Islâh-ı Medâris-i İslâmiyye’ye devam etti. Burada Arapça öğrendi. Medrese eğitimi sırasında Erzurumlu İbrâhim Hakkı’nın Mârifetnâme’sinin etkisinde kaldı ve Hakkı ismini benimsedi. I. Dünya Savaşı esnasında açılan Şimendifer Mektebi’ni bitirerek Türkiye’nin ilk demiryolcusu oldu. İlk devlet görevi Batum’da istasyon müdürlüğüdür. Ardından Konya Sanayi Mektebi’nde Türkçe öğretmenliği, İstanbul Meşihat Dairesi’nde ders vekâleti halifeliği, Başbakanlık Arşivi, Askerî Müze ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde uzmanlık yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nin kuruluşunda büyük payı oldu.

İbrahim Hakkı Konyalı yazı hayatına ilk defa Konya’da Meşrık-i İrfân gazetesinde başladı, Babalık gazetesinde yazılarını sürdürdü. Bu arada Hak Yolu isimli dergiyi ancak altı sayı yayımlayabildi. İntibah’ta başyazarlık yaptığı gibi Mütareke yıllarında Tercümân-ı Hakîkat’te daha çok tarihî konuları ele alan makaleler yazdı. İstanbul’a Daha Fazlasını Oku

Piton’un Timsahı Sindirmesi (7 Fotograf)

İki yırtıcı olan Piton yılanı ile timsah sürekli olarak birbiriyle savaşırlar.Bu savaş sonucunda bazen piton bazende yılan galip gelir.Bir çok kez belgesellerde gördüğümüz bu kavgaların birinde timsah pitona yenik düştü.İlk baştan itibaren timsahın piton tarafından yutulmasını sizlere göstermek istemedim.Bunun yerine Timsahın piton tarafından yutulmuş halini uygun gördüm.Timsah bir hafta boyunca piton tarafından sindirilir.İşte bu aşamada bilim insanları pitonu ve avı olan timsahı röntgen filmini çekerek sindirilme aşamalarını görüntülediler.

Bir sonraki resimlerde timsahın nasıl sindirildiğine ait  röntgen görüntüleri verilmiştir.Altta örnek olarak verdiğim piton ile röntgen filmleri verilen  pitonun aynı piton olmadığını belirteyim.

Piton'un Timsahı Sindirmesi (7 Fotograf) Daha Fazlasını Oku

1959-2015 yılı Barbie Bebekleri (6 Fotograf)

Barbie bebekleri 1959 yılından bu yana kız çocukları kadar büyüklerin de ilgisini çekmiştir.Günümüze kadar Barbie Bebeklerin yüzlerinde her yıl değişiklikler meydana gelmiştir.Hazırsanız şimdi sizlere 1959 yılından bu yana yapılmış olana Barbie Bebekleri’ni göreceksiniz.Resmin devamı için sayfanın aşağısına doğru bakmanız gerekecek…

1959-2015 yılı Barbie Bebekleri (6 Fotograf)

Daha Fazlasını Oku

Hayvanlarda Bilinmeyen Özellikler

Hayvanlarda Bilinmeyen Özellikler

Sümüklü böceklerin dört tane burnu vardır.
Bir deve kuşunun gözü beyninden büyüktür.
Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir.
Dalmaçyalılar gut olmayan tek köpek cinsidir.
Kedilerin beyninde 32 kas vardır.
Bukalemunların dilleri, vücutlarının iki katı uzunluğundadır.
Bir fare bir deveye oranla daha uzun süreliğine susuzluğa dayanabilir. Daha Fazlasını Oku