Kategori: c-)Belgesel Yazılar

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı

Dirse Han Oğlu Boğaç Han DestanıBir gün Kamgan oğlu Bayındır Han ipek halı ile döşenmiş çadırında Oğuz Beylerine ziyafet verir.Ziyafet için develer,koçlar kesilerek kurulan beyaz ,siyah ve Kızıl çadırlar misafirleri ağırlamak üzere hazırlanır.Beyaz çadırlara oğlu olanları,kızıl çadıra kızı olanları,siyah çadıra ise çocuğu olmayanların misafir edilmesini emir verir.Ayrıca çocuğu olmayanlara siyah keçe serilmesini,yemek olarak ise kara koyun yahnisi verilmesini özellikle tembih eder.Oğuz beyleri bir araya toplandıklarında Dirse han’ın çocukları olmadığı için siyah çadıra alınınca bu duruma çok üzülür.Sabah olduğunda bütün Oğuz Beyleri Bayındır Han ile sohbet için bir araya gelirler.Dirse Han altına siyah keçe serilerek kara koyun yahnisinden ikram ederler.Dirse han bu duruma tepki göstererek:

-Bayındır Han benim ne eksikliğimi gördü?Kılıcımdan mı?Soframdan mı?Benden aşağı kimseleri beyaz Daha Fazlasını Oku

Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamları

Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamları

Osmanlı’da arma geleneği bulunmadığından dolayı ,İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından tasarımı yaptırılarak ,Sultan Abdulmecid’e hediye edilmiştir.Bu hediye aslında osmanlı ile Rusya arasında ki Kırım Savaşı sırasında Fransa’nın “Legion Nişanı” vermesi ve İngiltere’nin de 1856 yılında “Dizbağı Nişanı” vermek istemesiyle alakalıdır.Fakat “Dizbağı Nişanı” geleneklerine göre nişanı alan kişi veya hükümdarın bir arması Daha Fazlasını Oku

Petrol Nasıl Oluşur ve Bulunduğu Yerin Özellikleri Nedir?

Petrol Nasıl Oluşur ve Bulunduğu Yerin Özellikleri Nedir?

Petrol ;Latince petro (taş) ve oleum (yağ) kelimelerinden oluşur ve kısaca taşyağı anlamına gelmektedir. Petrol, hidrojen ve karbondan oluşan, içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan bir bileşimdir.Bilinen standart bir formülü yoktur.Petrol,tüm doğal hidrokarbonlar, organiklerin bozunmasından türemiştir.

Milyonlarca yıl önce, bugün gördüğümüz karaların çoğu denizlerle kaplıydı. Bu eski denizlerde sayısız minik bitki ve hayvan yaşıyordu. Bu hayvanlar ölünce kalıntıları dibe çöküp çürüdü. Irmaklar vasıtasıyla taşınan Daha Fazlasını Oku

Uluğ Bey Kimdir?

Uluğ Bey Kimdir?Asıl adı Mehmet Torgay olan Uluğ Bey  22 Mart 1395 tarihinde Semerkant´ta doğdu.Timurlenk´in torunlarından olup hükümdar Muînüddin Şah Ruh´un oğlu olan Uluğ Bey ,dünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan hükümdar olarak tarihte yer alır.

Uluğ Bey, babası Şah Ruh ölünce, 1446’da hükümdar oldu. İlk işi olarak devletini güçlendirerek ülkesini parçalanmaktan kurtardı.

Uluğ Bey hakan olunca, Osmanlı Devleti ile münasebetlerini sıklaştırmaya ve geliştirmeye gayret etti. İki Türk ülkesi arasında elçiler, bilim adamları gidip gelmeye başladı. O, savaştan çok kendisini bilime adamış bir hükümdardı. Sarayına zamanın bilginlerini topladı ve onları korudu. İnceleme için Çin’e kadar heyetler gönderdi. Uluğ Bey Semerkant’ta bir medrese, bir de rasathane yaptırdı. Astronomi ilminin gelişmesine çalıştı. Bu rasathane orta çağdaki astronomi bilgisini en yüksek düzeye ulaştırdı. Daha Fazlasını Oku

Akşemseddin ve Öğütler

Hacı Bayram Veli’nin yetiştirdiği Osmancık medresesi Müderrisi Mehmet Şemsettin; Akşemseddin’den başkası değildir.Mikrobu keşfederek 2.lokman Hekim olarak ta şöhret yapmış olan büyük bir  mürşid ve rehberdir. İstanbul’un Fethinde Fatih Sultan Mehmet  ve Türk Ordusu’na ümit verip,sevk ve idare konusunda çok güçlü bir rehberlik etmiştir.Şimdi bu büyük alimin günümüze kadar gelen nasihatini aktarıyorum.

Akşemseddin ve Öğütler

* Her işe Besmele ile başla!..
* Temiz ol,daima iyiliği adet edin!..
* Tembel olma,namaza önem ver!..
* Nimete şükür,belaya sabır et!..
* Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!..Kimseye kızma,eziyet ve cefa etme!.. Daha Fazlasını Oku

Kazım Karabekir Paşa Kimdir?

Kazım Karabekir Paşa Kimdir?

Kurtuluş Savaşı komutanlarından asıl adı Musa Kazım Karabekir 23 Temmuz 1882 yılında İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde Dünyaya gelmiştir. 26 Ocak 1939 Yılında 66 yaşında hayata gözlerini yummuştur.
Karamanlı Mehmet Emin Paşa’nın oğlu olan Kazım Karabekir Paşa aslen Karaman’ın Gaferriyat ya da yeni adı ile Kazımkarabekir İlçesindendir.Annesi ise Hacı Havva Hanımdır. Daha Fazlasını Oku

Atatürk’ün İslam Hakkında Görüşleri

* (1930)Din vardır ve gereklidir.Din gerekli bir kurumdur.Dinsiz ulusların yaşamasına imkan yoktur.Yalnız şurası var ki din,Tanrı ile kul arasında ki bağlılıktır.
* (1923)Ulusumuz din ve dil gibi güçlü iki erdeme sahiptir.Bu erdemleri hiç bir güç ulusumuzun yürek ve vicdanından çekip alamamıştır. Daha Fazlasını Oku