Batıl İnançlarımız


Son Güncelleme Zamanı:

Batıl İnançlarımız

BATIL İNANÇLARIMIZ

Batıl inançlarBatıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışlara denir. Bazen, nedenini bilmediğimiz davranışlarda bulunur ya da sözler söyleriz. Yolculuğa çıkan birisinin arkasından yere su dökmeyi, merdiven altından geçmemeyi, gece tırnak kesmemeyi,hapşuran birisine “Çok yaşa!” demeyi bunlara örnek olarak verebiliriz.
Batıl inaçların kökenini, eski paganist inançlarda aramak gerekir. Bu çağlardan kalma batıl inanç dediğimiz alışkanlıklar devam etmiş, oysa bir zamanlar bunları anlamlı kılan inançlar çoktan unutulup gitmiştir. Türk batıl inançları ise diğer ülkelere göre genel olarak daha fazla sahiplenilmiştır.

Batıl inançların büyük bir bölümü kadınlara dayanır. Bazıları çok eski tarihlerden gelen boş inançlara ilişkin yalnızca bazı varsayımlarda bulunabiliriz. Günümüzde Ay’ın Dünya’nın bir uydusu olduğunu biliyoruz. Oysa bundan binlerce yıl önce yaşamış insanlar Ay’ın bir tanrıça olduğunu sanıyor, insanlara zenginlik ve uğur getirdiğine inanıyorlardı. Günümüzde yeni ay çıktığında sevdiği kişinin yüzüne bakmak ya da altına el sürmek türünden davranışlar o dönemlerden kalmış olabilir. At nalının uğurlu sayılmasının nedenlerinden biri, belki de eski Avrupa topluluklarından Keltlerin atın kutsallığına inanmalarıdır. Eskiçağlarda topraktan çıkarılan demir cevherinden demir eşya üretme sanatının büyücülük olduğuna inanılması da bu inancı doğurmuş olabilir.

Dünya’da Batıl İnançlar

* 13. Cuma: İskandinav mitolojisinde 12 tanrıya 13. kötü tanrının katılmasının insanlara kötü talih getirdiğine inanılır.
* 2 ayaklı merdiven açıkken bir üçgen oluşturur. Altından geçmek bazı Hıristiyanlarca kutsal üçlemenin bozulmasına neden olduğuna inanılır. Kutsal üçleme kırılarak şeytanla bir anlaşma içerisine girildiği söylenir ve kötü şans getirir.
* Antik Mısır’da Tanrıça Bast siyah bir kedi olarak tasvir edilirdi. Hristiyanlarca diğer dinleri çağrıştıran her türlü obje kötü şans getirirdi ve dinlerine karşı çıkardı siyah kedi de dinlerine zarar verecek tanrıyla aralarına girecek bir objeydi. Hatta kedileri olan kadınlar bir dönem cadılıkla suçlanıp cezalandırılmıştı Engizisyon Mahkemeleri zamanında.
* Yakınlarda bir baykuş 3 kez öttüğünde oraya ölüm getirdiğine inanılır kimilerince.
* Ortada hiçbir şey yokken evin içinde bir köpeğin havlaması sonucunda evde birinin hastalanacağına inanılır.
* Masada bıçakların üst üste gelmesi durumunda yani hane içerisinde masada duran bıçaklar çakışırsa o evde kavga olacağına inanılır.
* Sebebi ve temeli bilinmese de evde kırılan aynanın 7 yıl şansızlık getirdiğine inanılır. Durduk yere sebepsiz kırılan aynanın ise ölüm getirdiğine..
* Birçok toplumda batıl olarak ev içerisinde şemsiye açmanın kötü şans getirdiğine inanılır.
* 1 Mayıs’tan önce ağaçtan çiçek koparıp eve getirmek kötü şans getirir.
* Birine karşılığında başka bir şey almadan eldiven vermek kötü şans getirir.
* Suya, denize taş atmak kötü şans getirir.
* Yeni ayakkabılar masanın üstünde bırakılmaz.
* Yeni eve taşınırken eski evin süpürgesi yeni eve götürülmez.
* Kulağınız yanıyorsa biri sizi anıyor demektir. Sol kulak yanıyorsa kötü sağ kulak yanıyorsa iyi şekilde
* Sol elinizin avuç içi kaşınıyorsa kavga edeceksiniz sağ elinizin avuç içi kaşınıyorsa para gelecek
* İyi bir şeyden bahsederken ve zarar gelmesi istenmiyorsa tahtaya 3 kez vurulur.
* Süpürgeyle vurduğunuz kişi tembel olur.
* Eğer fakir birine yeni bir çift ayakkabı vermezseniz hayatınız boyunca öldükten sonra diğer yaşama çıplak ayakla gidersiniz.
* Birinin bardakta yarım kalmış suyuna su ilave ederek içilmez kötü kader getirir.
* Cadılardan korunmak için mavi boncuk taşınır.
* Eğer köprüde bir arkadaşınıza hoş çakal derseniz o arkadaşınızı bir daha göremezsiniz.
* Fırtınalı havada saç kesmek iyi şans getirir.
* Kediler bebeklerden uzak tutulur, kedilerin bebeklerin nefesini çaldığı söylenir.
* Tırnaklar veya saçlar kesildikten sonra yakılmalı veya gömülmelidir.
* Türk batıl inançlarıEn acayip Türk batıl inançları şu şekilde sıralanabilir.
* Ayakkabının ters gelmesi hastalığa işarettir.
* Ocak ayının birinci günü görülen kimse sana iyi gelirse o yıl yaşarsın, iyi gelmezse hasta olursun
* Cuma günü ana rahmine düşen çocuk bilgili olur.
* Pazartesi başlanan işler ağır gider.
* Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur. Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
* Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içerisinde ve bereketli olur.
* Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
* Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
* Yarım çay içen kadın dul kalır.
* Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer. Ava giden kişinin arkasından karısı süpürge atar.
* El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
* Çorap giyilirken ayağın Kıble’ye doğru uzatılması doğru değildir.
* Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkar.
* Akşam tırnak kesilmez.
* Akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir.
* Hamile kadın aş ererken neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
* Gece gizlice ay ışığında, gölgede yıkananlar ay gibi parlak olur.
* Yıldız kaydığında bir insan ölür.
* Dolunayda doğan çocuk uğurludur, geleceği ışıklıdır. Dolunayda doğan kızlar ay gibi parlak ve güzel olur.
* Gece aya doğru tükürmek, sövmek uğursuzluk getirir.
* Güneş güzele vurur.
* Kırklı kadın evden fazla uzaklaşmaz.
* Kırklı çocuk yalnız bırakılacağı zaman başucuna bıçak, soğan, sarımsak bırakılır.
* Hıdrellez günü dikiş dikilmez, ağaç, bitki kesilmez, canlı öldürülmez. Bunlar yapılırsa yeni doğacak ne varsa anasının karnında hıdırellez eğrisi olur.
* Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. Gece ıslık çalmak günahtır. Akşam kapının önü süpürülmez.
* Bayram günü tıraş olunmaz.
* Arife ve bayram günü ağaç kesilmez.
* Gece göle girmek iyi değildir. Geceleri cinler, peri kızları gölde yıkanırlar. Geceleri su üzerinden atlanmaz.
* Kaynayan suya bıçak sokulmaz.
* Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
* Bir kişi gerdeğe girmeden önce yanlışlıkla kediye basarsa başarısız olur.
* Köpeğin vakitsiz gece havlaması, horozun vakitsiz ötmesi, öküzün gece böğürmesi kötü şeylere işarettir.
* Köpek havaya doğru bakarak havlarsa kan dökülecek demektir.
* Tavuğun horoz gibi ötmesi uğursuzluktur, öten tavuk kesilir.
* Kediyi Hz. Ali sıvazladığı için hiçbir zaman sırtüstü düşmez.
* Ev yılanı o evin bekçisidir.
* Kurtlar uluyunca inekleri yemesinler diye gökten ağızlarına yiyecek düşer.
* İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
* Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
* Bıçakla ekmek kesilmez, evin bereketi kaçar.
* Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.
* Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
* Bismillah demeden yemek yiyen kişi doymaz. Şeytan da onunla birlikte yemek yer.
* Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
* Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
* Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir.
* Nisan yağmuru zemzem suyu gibidir, uğurludur. Nisan yağmurunda ıslanmak insana sağlık verir.
* Gökkuşağının altında bir erkek geçerse kız, kız geçerse erkek olur.
* Dolu ilk yağdığında birkaç tane yemek sağlığı iyi gelir.
* Beş taş oynamak kuraklığa işarettir.
* Şimşek çaktığında yere bıçak saplanır.
* Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
* Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.
* Tencerede su boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
* Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
* Külün üstüne su dökülmez, işenmez.
* Karaağaçtan beşik, sandık yapılmaz.
* İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür
* Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
* Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
* Ekin ekili tarlada işenmez, cinsel ilişkide bulunulmaz.
* Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
* Ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.
* Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.
* Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.
* Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
* Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
* Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
* Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür.
* Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.
* Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
* Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
* Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.
* Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
* Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
* Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.
* Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, seller olur.
* Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar.
* Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.
* İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.
* İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
* İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
* Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.
* Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
* Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.
* Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
* Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.
* Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.
* Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
* Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
* Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
* Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
* Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
* Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
* Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.
* Kara ağaçtan düşen yaşamaz.
* Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.
* İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.
* Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür.
* Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
* Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
* Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
* Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.
* Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.
* Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.
* Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.
* El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
* Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
* Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.
* Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
* Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
* Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.
* Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.
* Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.
* Gece ıslık çalmak günahtır.
* Gece evden eve tuz verilmez.
* Akşam kapının önü süpürülmez.
* kmek aktaracağı evden eve verilmez.
* Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.
* Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
* Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.
* Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.
* Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
* Evin temeline karataş koymak iyi değildir.
* Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
* Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
* Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.
* Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
* Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.
* Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.
* Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
* Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.
* Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.
* Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.
* Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur.
* Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
* Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
* Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
* Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
* Yarım çay içen kadın dul kalır.
* Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.
* Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.
* Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
* Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
* Koç katımında koçun üzerine kız çocuğu bindirilirse doğacak kuzu dişi, oğlan çocuk bindirilirse erkek olur.

Ergunca

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

“Batıl İnançlarımız” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir