Avrupa İdeali Bağlamında Türk-Alman İlişkileri

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Epilog

Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu Sol Parti (Die Linke) Meclis Grubu Milletvekili Hakkı Keskin (Bkz.: kişisel web sayfası, 2008),

Almanya Türk Toplumu, Türkiye Almanya ilişkilerinin karşılıklı güvene, ortak çıkarlara ve eşdeğerde iki ülke diyaloğuna dayanmasına büyük önem vermektedir. Almanyalı Türkler olarak kendimizi geldiğimiz ülkemiz Türkiye ile yaşamakta olduğumuz Almanya arasında hep bir köprü olarak görmekteyiz. İki ülke arasındaki iyi ve gelişen ilişkiler hiç kuşkusuz Almanyalı Türklere de olumlu yansıyacaktır. İlişkilerdeki gerginlikse aksine bizlere doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilerde bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye Almanya ilişkilerindeki sorunların ve gerginliklerin giderilmesi, var olan çok yönlü bağların giderek daha da güçlenmesi ve yoğunlaştırılması, iki ülke yararına olduğu gibi, Almanyalı Türklerin de yararınadır

diyor ve Alman medyasında Türkiye ve Türkler hakkında “sayılamayacak kadar yanlış ve tekyönlü” yazıların yer almasının da doğru olmadığını belirtiyor.

Almanya’da kimi kesimlerce “Turkish Community” veya “Powergirls” eğretilemeleri ile tanımlanan ve arabesk hip-hop müzikleriyle sıradışı örneklerini de barındıran yaşam biçimi (bkz: Keim 2002), aslında Almanların kendi iç dünyalarındaki çelişkilerin ve açıkça ifade etmeseler de kaynağını görmezden geldikleri, değişmeceli toplumsal dönüşümünün getirdiği bir sorun değil; ama bir zenginlik olarak algılanmalıdır. Bu gençlerin ortaya koydukları da kendi sosyo ekonomik gerçeklerine uygun olarak kurmaya çalıştıkları yeni bir reel dünya için gösterdikleri tepkinin dışa vurumu olarak algılanmalıdır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerinde olduğu kadar, Almanya`nın da Türkiye ile ilişkilerini kısa, orta ve uzun hedefli olmak üzere yeniden gözden geçirip, ortak çıkar temeline dayandırmaları iki ülkenin yararına olacaktır.

Her iki ulus birbirinden binlerce kilometre uzaklarda yaşamasına rağmen kendini nostaljik bir şekilde “tarihi dost” ve “müttefik” olarak görmekte ve kısa erimli çıkarları öne alan gruplara karşı “kötü adın çirkinliğinin harften, deniz suyunun acılığının kaptan olmadığını” gösterecek olgunluğa sahiptir.

KAYNAKLAR

ABEL, Olivier (2007). “Sorgulayıcı Kimlik ve Avrupa Metaforu” Avrupa’nın Krizi: Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa’nın Dönüşümü (Derl. Önay Sözer, A. Vahit Turhan). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, ss. 117-132.

BAĞCI, Hüseyin (2002). Türkiye Almanya İlişkileri. Diplomatik Gözlem Gazetesi. 26.09.2002. URL: diplomatikgozlem.com/turkish/ab/20030123_01.html (26.09.2008).

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN (2008). Europäische Kommission: Eine lohnende Herausforderung wie die Mehrsprachigkeit zur Konsolidierung Europas beitragen kann. Vorschläge der von der Europäischen Kommission eingerichteten Intellektuellengruppe für den interkulturellen Dialog. Brüssel: Amt für amtliche Veröff entlichungen der Europäischen Gemeinschaften. (ISBN 978-92-79-08023-4)

İNAM, Ahmet (2006). Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi. İstanbul: Say Yayınları, 2006. (ISBN: 9754686068)

KEIM, Inken (2002): Die Verwendung von Formen der Mannheimer Stadtsprache in einer jugendlichen Migrantinnengruppe. Jogn Bateman & Wolfgang Wildgen (yay.): Sprachbewusstheit im schulischen und sozialen Kontext. Frankfurt: Peter Lang, 117-137.

KUMRULAR, Özlem (2008). Avrupa’da Türk Düşmanlığının Kökeni: Türk Korkusu. 5. Baskı, İstanbul: Doğan Egmant Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. (ISBN 978-975-991-600-8)

“LASSWELL, Harold (1934). “Propaganda” Encyclopedia of the Social Sciences., 12., s. 257’den yapılan alıntı” SAID, Edward W.(1998). Oryantalizm…

RASCHE, Uta (2008). “Türkische Medien in Deutschland: Unfaire Berichterstattung” Frankfurter Allgemeine Faz.Net, 30 Ekim 2008. faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E7B10E04D87F245DDB320EDA403122D74~ATpl~Ecommon~Scontent.html

SAID, Edward W.(1998). Oryantalizm (Çev. Nezih Uzel). İstanbul: İrfan Yayımcılık. (ISBN 975-371-032-1).


Bu yazıyı, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığım dönemdeki çalışma arkadaşlarımdan olan ve bir hafta sonu eğitim semineri için şehir dışına gönderdiğimiz; ama bu yolculukla birlikte bir daha geri dönmemek üzere sürpriz bir şekilde aramızdan ayrılan arkadaşımız Prof. Dr. Fermani Maviş’in anısına eksiksiz bir saygı göstergesi olarak hazırladığımız ortak yayın için kaleme aldım. Anısını yaşatmak üzere hazırlanan bu kitapta, onu saygıdeğer özlerini koruyarak yeniden hatırlar, hatırlatır; eşine, çocuklarına, yakınlarına taziyelerimi sunarım.

En masum gezi notları bile sıradan halkın Doğu hakkında görüş oluşturmasını sağlamaktadır. (Bu belgelerdeki anlatım, karşılaştırma ve betimlemeler –M.Ç.) Batı dünyasının kültürel kaynakları temel ölçü alınarak yapılmaktadır. Bkz.: Edward W. Said. Oryantalizm (Çev. Nezih Uzel). İstanbul: İrfan Yayımcılık, 1998. s. 264 vö.

Europäische Gemeinschaften (2008). Europäische Kommission: Eine lohnende Herausforderung wie die Mehrsprachigkeit zur Konsolidierung Europas beitragen kann. Vorschläge der von der Europäischen Kommission eingerichteten Intellektuellengruppe für den interkulturellen Dialog. Brüssel: Amt für amtliche Veröff entlichungen der Europäischen Gemeinschaften.

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir