Atıksuların Özellikleri

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

Renk, bulanıklık, koku, sıcaklık, çökebilen maddeler, pH çözünen ve çözünmeyen maddeler,organik ve inorganik maddeler (mineral maddeler), durabilirlik, iletkenlik, toksik maddeler, sıvı yağ ve katı yağlar, yanabilen ve patlayıcı maddeler, deterjanlar, infeksiyoz maddeler.

Bazı atıksuların menşei kokusundan tanınabilir. Örneğin; tarımsal atıksular sık sık tipik sıvı gübre veya silo kokar, malt sanayi atıksuları maya ve mandra suları ahır kokar.Diğer atıksular bazen tehlikeli madde içerirler. Örneğin; galvanik atıksular gözle ve koku ile tanınamayabilir. Bunlara klorlanmış karbon halojenleri, poli klorlanmış bifeniller organik halojen bileşikleri girer.

Her tabi suda bulunan tuzlar atıksuya da geçer. 300 mg/lt’nin üzerinde sülfat olursa betonu aşındırır. Tuz miktarı elektriksel iletkenlikle ölçülür.

Deterjanlar atıksuya çamaşır ve bulaşık yıkama maddelerinden gelir ve suda köpük teşekkülüne neden olur. Fosfatların bir kısmı da çamaşır yıkama maddelerinden kaynaklanmaktadır.

Atıksular bir besin maddesi olan nitratla da yüklenebilir.Birçok organik madde kolayca parçalanarak çürüme esnasında O2 yetersizliğine neden olur.

Atıksuların kokmuşluğu veya dayanıklılığının kriteri olan kurşun asetat deneyi ile hidrojen sülfür tayini veya dayanıklılık için metilen mavisi deneyi yapılır. Normal şartlar altında şehir sularında metilen mavisi birkaç saat içerisinde renksizleşir. Eğer atıksu rengini kaybetmezse ekseriya toksik maddeye neden olur.Şehir atıksularında daima hastalık etkenlerinin (bakteriler, virüsler, parazitler ve solucan yumurtaları) göz önüne alınması gerekir. Eğer arıtılmış su iyi dezenfekte edilmemiş ise iyi arıtılmış sularda dahi patojen mikroorganizmalardan bir kısmı kalmış olabilir. Yanabilen maddeler (benzin, benzol veya diğer seyrelticiler) kanala bırakılmış ise patlama tehlikesi söz konusudur.

Evsel atıksular bozulmadığı sürece ekseriya açık gri, bulanık ve küf kokuludur. Koyu gri renk ve H2S kokusu bozulmuşluğu gösterir. Kanalda çok uzun süreli akış ve atık çöplerle bekleme kokuşmaya ve bozulmaya neden olur. Diğer renk ve kokular işletme sularında görülebilir.Yağmur durumunda ve yılın mevsimlerine göre suyun sıcaklığı 10-20°C’dir.Arıtma tesisinin girişimde çökebilen maddelerin miktarı günün saatlerine göre farklılık gösterir. Litrede 20 mg’a kadar çıkabilir.

Evsel atıksuların pH’ı 6,5-7,5 arasındadır. Çamurun çürütülmesi için ideal pH aralığı 7-8 arasıdır.

Evsel atıksularında ki kirliliğin yaklaşık 2/3’ü çözünmüş veya yan çözünmüş, 1/3’ü çökebilen ömaddelerden teşekkül etmektedir. İyi temizlenmiş atıksu, oldukça kokusuz olup, çökebilen madde içermez ve berraklığı en az 50 cm’dir. Bazen humik asitlerden ileri gelen hafif sari renkli olabilir. Suyun pH’ı 7 civarında olup, artık kokuşmaya meyilli olmayan bir haldedir.

Kaynak:İbrahim BAKICI

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir