Atıksuların Karakterleri ve Ölçümleri (BOI, KOI, NH4-N, P)


Son Güncelleme Zamanı:

Atıksuyun Karakteri: Dört önemli parametre ile atıksuyun karakteri hakkında karar verilebilir. BOI, KOI, NH4-N, P

Toplam BOİ5: 20°C’de 5 günlük süre içerisinde mikroorganizmalar tarafından organik maddelerin parçalanması için gereken oksijen miktarıdır. BOİ biyolojik arıtma tesisleri için en önemli değerdir. Genel olarak şehir atıksularında ortalama 200-400 mg/I’dir. BOİ5 ile bir işletme suyunun organik kirliliği de ölçülebilir. BOİ5 yükü 60’a bölünürse (çöktürülmüş numunede 40’a bölünürse) çıkan sayı (kirlilik yükü) nüfus eşdeğerini verir.
KOİ: Oksidasyon maddelerinin yardımıyla (potasyum dikromat) oksijen tüketiminin ölçülmesidir. Şehir atık sularında 400-600 mg/I’dir. Beher kişi günde 120 gr 02 tüketir.

NH4-N: Kanalizasyon sularında 20-50 mg/I’dir. 0,2 mg/l NH3 içeren sular balıklar için toksiktir.
PToplam: Şehir atıksularında toplam fosfor 8-12 mg/l

Kaynak:İbrahim BAKICI

 

5 Yorum Var

    • Ergunca

oguz biçer için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir