Devamı var:

Çekim Kanunu

Bilimsel açıdan astrologların tezini tutarsız kılan diğer bir gerçek de şudur: Yıldızlar incelendiği zaman her bir yıldızın aslında kendi kendine ışınım yayan bir gaz küresi olduğu görülür. Çekimsel etki nedeniyle bu kütle bir arada bulunmaktadır. [10]

Teknoloji ilerleyip de yıldızların uzaklıkları ölçülmeye başlayana kadar insanlar, yıldızların birbirlerine komşu olduklarını ve kendileri üzerinde etkili olduklarını düşünüyorlardı. Hâlbuki zamanımızda, birbirine komşu olduğu sanılan yıldızlar arasında ancak ışık yılı ölçeğinde ifade edilebilen inanılmaz mesafeler bulunduğu artık tespit edilmiş bulunuyor.

Dolayısıyla astrologların, tezlerini güya bilimsel olarak temellendirme adına evrensel çekim yasası üzerinde durmaları ve bu evrensel yasanın diğer kısımlarını görmezden gelerek yalnızca, “Evrendeki her madde birbirini etkiler” kısmını ele alıp güya bilimsel değerlendirmeler yapmaları da astrolojik yorumlarını kurtarmaya yetmiyor.

Çünkü söz konusu evrensel yasada anlatılan çekim kuvveti, kütle ile doğru orantılı, uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Bu bakımdan astrologların bu çabası, tıpkı Nasreddin Hoca’nın, soğuk kış günü karşı dağda yanan mumdan ısınması fıkrasında olduğu gibi bir espri olmaktan öte bir işe yaramamaktadır.

İki gök cismi arasındaki uzaklık arttıkça kütlelerine bağlı olarak da çekim kuvveti azalır. Kütleler ne kadar büyük olursa olsun, yıldızlar bizden çok uzaklarda bulundukları için çekim kuvvetleri uzaklık sebebiyle sıfırdır. Bunu daha iyi anlamak için bir ışık yılının ne anlama geldiğini hatırlamak yeter. 1 ışık yılı = 9.3×1012 km yani 9.300.000.000.000 km’dir.

Görüldüğü gibi astrologların, yıldızların karakterimizin oluşumunda etkili olduğu, geleceğimizi kurarken onların konumlarından yararlanabileceğimiz yolundaki iddiaları, Nasreddin Hoca’nın karşı dağda yanan mumla ısınmasına benzemektedir.

Dünyaya en yakın olan yıldız Proxima Centauri yıldızı, bizden 4 ışık yılı uzakta yer almaktadır. Hatta bazı takımyıldızlarının dünyadan binlerce ışık yılı uzakta bulunan üyeleri bulunmaktadır. Örneğin Kova takımyıldızının en parlak iki üyesi alfa ve beta aquarius (Sadalmelik ve Sadalsuud) yıldızları, sırasıyla bizden 1359 ve 21 74 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadırlar.

Akrep takımyıldızının üyesi olan ve birbirine çok yakın görünen Antares (Alpha Scorpii) ve Sigma Scorpii yıldızları arasında da en az 1277 ışık yılı mesafe bulunmaktadır. Bunlardan bize en yakın olanı Antares, bizden yalnızca 276 ışık yılı uzaklıktadır! Görüleceği gibi bu iki yıldızın birbirlerine olan uzaklıkları bize olan uzaklıklarından 4 kat fazladır.

Bu iki yıldızın aynı takımyıldızına dâhil edilmesinin sebebi, yeryüzünden birbirlerine yakın görünmelerinden başka bir şey değildir. Dünyadan bakıldığında birbirlerine yakın olarak görünmeleri ve insanlar tarafından akrebe benzetilmeleri aynı takımyıldızına dâhil edilmelerine yetmiştir. [11]

Çekim Kanunu kapsamında yakın komşularımızın etkisi

Güneş dünyamızın etrafında döndüğü bir gezegen olarak, dünya üzerinde çok büyük etkileri olan bir yıldızdır. Ancak bu etki, metafizik anlamda bir etki değildir. Astrolojiye göre insanların burçları, doğum gününde güneşin dünyaya göre bulunduğu veya geçmekte olduğu takımyıldızıdır.

Fakat yukarda aktardığımız astronomik bilgilere bakıldığında, güneşin yeryüzüne olan etkisinin takımyıldızlarla pek ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü takımyıldızlar ile güneş arasında inanılmaz mesafeler bulunmaktadır. Dolayısı ile güneşin, dünyadan görünümü itibariyle geçmekte olduğu takımyıldızına göre Astrolojik yorumlara girmenin bir anlamı kalmamaktadır.

Yakınlığı sebebiyle güneşten sonra dünyayı en çok etkileyen diğer gök cismi aydır. Bu etki bilinmektedir. Bunu en iyi okyanus kıyılarında bulunanlar bilirler.

Med-cezir olayı.

Ayın da metafizik anlamda bir etkisi söz konusu değildir. Ay, dünyanın uydusu, bize en yakın büyük kütleli bir gök cismidir.

Bilim adamlarının, Allah’ın evrene yerleştirdiği tabii yasaları keşfetmesiyle astroloji altın çağını yitirmiştir. Kepler, Kopernik ve Galileo’nin astronomik buluşları ve daha sonra Newton’unkiler bunların en önemlilerindendir. Onlardan önce İslam uygarlığı bilimsel alanda gözlemevlerinde çok önemli buluşlar ortaya koymuştu.

Daha 11. yüzyıldan itibaren Müslüman astronomlar Helenistik dönemde yaşayan Batlamyus’un (Ptolemy) “Almagest” öne sürdüğü, dünya merkezli gezegen sisteminin yanlış olduğunu ortaya koymuşlardı. Buna göre içinde bulunduğumuz gezegen sistemi, Batlamyus’un öne sürdüğü gibi dünya merkezli değil, güneş merkezli idi.

Bu sistem, yaklaşık 200 yıl sonra Kopernik’in güneş merkezli sistemi ile hemen-hemen aynı idi. Neticede astronomların bu buluşları, gezegenleri gerçek konumlarına yerleştirdi. Gezegenler, güneşin çevresinde artık bilinen yasalara uygun olarak dolanıyorlardı.

Bu yasalar sayesinde 1781’de Uranüs, 1846’da Neptün ve 1930’da Plüton gezegeni astronomlar tarafından keşfedilmiş ve bunlar da hemen astrolojiye dâhil edilmişlerdir.[12]

Astrologlar yukarda saymış olduğumuz gezegenlerin özelliklerini kullanarak, bir kişinin doğduğu anda gezegenlerin uzaydaki konumlarını belirleyerek Doğum Haritası oluşturuyorlar. Bu ânı, yeni doğan çocuğun ilk nefesini aldığı an olarak kabul ediyorlar.

Astrologların kendi açıklamalarına göre; ilk nefes elektrik yüklü parçacıklar içerir. Parçacıklar o an ve bulunulan yere bağlı olarak her zaman uzay ışınlarından etki alarak biçim değiştirir. Bu değişim de yeni doğan çocuğun ruhsal, zihinsel ve fiziksel bedeni üzerinde etki yapar.

Tabi bu yorumlar yapılırken, çocuğun genetik olarak karakterini oluşturan gerçekler pek dikkate alınmaz. Hâlbuki genetik etki bilimsel bir gerçekliktir.

Bu arada astronomların dile getirdiği bir gerçeği de burada hatırlayalım: Doğumu yaptıran doktorun çocuk üzerinde oluşturduğu çekim gücü, Mars’ınkinden 6 kez daha fazladır.

Sunmaya çalıştığımız bu bilimsel gerçekler, İlmî açıdan astrolojiye itibar edilemeyeceğini ortaya koymaktadır.

Dr. Ekrem Keleş -Hümeyra Nur İşlek
Din Hizmetleri Ataşesi/Mekke-i Mükerreme DİB Vakit Hesaplama Müdürlüğü-Astronom

Kaynak:

 • [1] (Osman Demircan, Astroloji Nedir? Bilim ve Teknik Dergisi, 1991, Cilt 24 Sayı 285, s. 49)
 • [2] (Tevfik Fehd, llm-i Ahkâm-ı Nücûm Mad., DİA, XXII/124)
 • [3] (İlmihal, ISAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslâmî Araştırmalar Merkezi), Hazırlayan: Heyet, lst.2000, 11/149)
 • [4] (Osman Demircan, Astroloji Neden Bilim Değildir ve Neden Bilim Olamaz? 1991 Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt 24 Sayı 285, s. 49)
 • [5] (Rennan Pekünlü, Bilimin Merceğinde Astroloji -Bilim ve Ütopya Dergisi, Aralık 1997)
 • [6] (sky & Telescope Dergisi, 2001 – Aralık sayısı)
 • [7] (Lütfi Göker, Türk-islâm Astronomi Bilginleri ve Gökyüzü Bilgileri, İstanbul – 1995, s. 249)
 • [8] (Sacit Özdemir, Birol Gürol ve Osman Demircan, Astronomi ve Astrofizik, Asil Yayın Dağıtım, Ankara-2005, 294)
 • [9] ( Astronomi ve Astroloji alanında uzman Sadi Bey’den aktaran Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, 1st. 1971, II/61 7)
 • [10] (Müyesseroğlu ve Gürol, age)
 • [11] (Mehmet Akyürek, Ayda Yanan Mum, Zafer Dergisi, sayı, sayfa)
 • [12] (Salih Karaali Doç. Dr., “Keşif Devri” Genel Astronomi -Mart 1985, Sayfa 242-245)
 • [13] (Zekeriya Müyesseroğlu ve Birol Gürol, Astronomi Ders Notları, A.Ü.F.F., Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü)

 

Benzer Konular:
Burcunuza Göre 2013 Yılı

2013 Koç Burcu Yıllık Yorumu Koçların ilk on günlük devresinde doğanlar çok büyük bir yenilenme, değişim ve zorlayıcı bir süreç Devamını Oku

İsim Falına Nasıl Bakılır ?

Son günlerde oldukça popülerleşmeye başlayan isim falına bakarak karşınızdaki kişi hakkında fikir sahibi olunabilirmiş. Astrologlara göre durum bu kadar basit. Devamını Oku

Müslüman Bilim Adamları Buluşları

Müslüman Bilim Adamları Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini Devamını Oku

Buzdağı Ters Dönerse… (4 Fotograf)

Antartika'da bir buzdağı ters dönünce altında ki manzara tüm açıklığı ile meydana çıktı. Fotografları Alex Cornell çekti. Mavi renk tonundan Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 13 Ocak 2022

Avatar for Kerim Usta
Kerim Usta Son Yazıları (Hepsini Gör)

Yorum yapın