Devamı var:Astroloji Falmı Yoksa İlim mi?

Astroloji ve bazı bilimsel gerçekler

Günümüzde Astronomi, bütün dünyada başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında ders olarak okutulmaktadır. Fakat astroloji için böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü astroloji, bilim adamları tarafından bir bilimsel disiplin olarak görülmemektedir. Bu sebeple de bilimsel faaliyet alanında astroloji yoktur.

Bu durum, bilim adamlarının Astrolojinin bir bilim olmadığına dair görüş birliği içinde olmalarından kaynaklanmaktadır. [4]

Lawrence E. Jerome, Arizona Üniversitesi Ordinaryüs Profesörlerinden iki kişi ile birlikte Astrolojiye karşı meşhur bildiriyi hazırlamış ve astronomiden tıbba, ekonomiden biyoloji ve kimyaya kadar –kimi Nobel Ödüllü– 192 Bilim Adamının da bu bildiriyi imzalamasını sağlamıştır. [5]

Astrolojinin gerçekliğini test etmek için bilim adamları bilimsel deneyler de yapmışlardır. Bu deneylerde, örneğin astrologların tahminlerinin ne kadar gerçeği yansıttığını anlamak için birçok çalışmalar yapılmış ve neticede profesyonel astrologların tahminlerinin, sıradan kişilerin uydurma değerlendirmelerinden farklı olmadığı anlaşılmıştır. [6]

Burada astrolojik değerlendirmelerin bilimsel açıdan gerçekleri yansıtmadığını gösteren birkaç delil sunmak istiyoruz.

Takım yıldızların gökyüzündeki konumları

Yeryüzünden bakıldığında çok az hareket eder görünmeleri nedeniyle, yıldızlar gökküresi üzerinde birbirlerine göre konumlarını çok uzun süre korurlar ve ilginç şekiller oluştururlar.

Dünyadan gökyüzüne bakıldığında gruplar hâlinde görülen yıldızlar topluluğuna “takımyıldız” denir. En son hâliyle takımyıldızların sınırları Uluslararası Astronomi Birliği tarafından 1925’te belirlenmiştir. [7]

Dünyanın güneş etrafındaki bir yıllık dolanım hareketi, güneşin gökküresi üzerindeki bir yıllık hareketi gibi gözlenir. Bu gözlenmedeki algılamaya göre güneşin bir yılda tamamladığı, merkezinde dünya bulunan bu yörünge bir daire yörünge olup, yörüngenin içinde bulunduğu düzlem, Tutulma Düzlemi anlamına gelen ’Ekliptik Düzlem’ adını alır.

Güneşin yıl boyunca taradığı bu bölgeye ’Burçlar (zodyak) Kuşağı’, bu kuşaktaki takımyıldızlara da ’Burç (zodyak) Takımyıldızları’ denir. Bu burçlar aslında 13 tanedir. Fakat 1 3. burç olan Yılancı takımyıldızının Akrep takımyıldızına dâhil edilmesiyle burç sayısı 12’ye indirilmiştir.

Güneş, Burçlar Kuşağı içindeki görünen hareketini 1 yılda tamamlamaktadır. Burçlar kuşağı da 12 takımyıldız içerdiğinden güneşin, yaklaşık her ay bir takımyıldızını geçmesi söz konusudur. Takımyıldızların gökküresinde kapladıkları alan aynı büyüklükte olmadığı için, güneşin görünüşte bunların her birinin alanına tekabül eden geçiş süresi farklıdır. Bu süre, bazıları için bir aydan daha uzun, bazıları için ise bir aydan daha kısadır.

Örneğin; güneş Aslan burcunu 42 günde tararken, Akrep burcunu 9 günde tarar. Babilliler güneş için konum tahminlerini kolaylaştırmak için, güneşin düzgün bir seyirle 30 günde bir burçtan öbürüne geçtiğini yani burçların eşit aralıklarla dizildiğini varsaymışlardır. (Astrolojik değerlendirmelere göre güneş, 360 derecelik burçlar kuşağını bir yılda alır. Buna göre her burca 30 derecelik bir pay düşer. Bu otuz derecelik-ki otuz güne karşılık gelmektedir. Süre için çeşitli astrolojik yorumlar yapılır.)

Bugün astrologlar da 5000 yıl önce Bâbillilerin yaptığı bu düzenlemeye göre yorumlar yapmaktadırlar. Dolayısıyla her otuz güne bir burç denk gelecek şekilde yapılan astrolojik değerlendirmeler, bilimsel açıdan anlamsız kalmaktadır.

Dünya üzerinde her yönüyle birbirine benzeyen iki insan yoktur

Evren yaratılalı beri yüzlerce kez dolup boşalan gezegenimize, karakterleri birbirinin tıpatıp aynı olan iki insan gelmemiştir. Aynı gün, aynı saat, aynı yer ve aynı anneden doğan tek yumurta ikizlerinde bile birbirlerinden çok farklı karakterler ortaya çıkmaktadır. Fiziksel olarak yüzde yüz birbirlerine benzememekle birlikte, karşıdan bakıldığında tıpa tıp aynı olan ikizlerin karakterlerinin astrolojiye göre yüzde yüz aynı olması gerekmektedir. Fakat bunlar kesinlikle aynı değildir. Tek başına bu gerçek bile, astrolojinin üzerine kurulduğu temel iddia hususunda çok ciddi bir soru işareti ortaya koymaya yetmektedir.

Yıldızların öz hareketleri

Yıldızların ’Öz hareketleri” adı verilen bir hareketleri vardır. [8] Birkaç yıl için bu değer çok küçüktür. Fakat burçlarla ilgili söz konusu yorumların M.Ö. 3000 yıllarında ortaya atıldığını ve bu astrolojik değerlendirmelerin başlangıcının yaklaşık M.Ö. 3000 yılları olduğunu düşünürsek, bu çok küçük bilimsel değer, bütün sistemi alt üst etmeye yetiyor.

Şöyle ki:
Şimdi biz M.S. 2000’li yıllarda olduğumuza göre, yukarıdaki astrolojik yorumların tarihi yaklaşık olarak 5000 yıl yapar ki, bu da yıldızların o zamandan bu zamana 5000 yay saniyesi yer değiştirdiğini gösterir.

Bunun yanında Dünyanın presesyon denilen bir hareketi vardır. Bu Ekliptik Düzlem ile Ekvator Düzleminin ara kesiti olan ekinoks doğrultusunun sabit olmayıp, her yıl 50 yay saniyesi Ekliptik Düzlemi üzerinde kayması demektir. Dünyanın dönme ekseninin Ekliptik Düzlemine dik olmaması, topaç örneğindeki gibi bir olaya neden olur. Çünkü Dünya tam bir küre olmayıp, kutuplar ekseni boyunca hafifçe basıktır.

Dolayısıyla ekvator kutuplara göre hafifçe şişkindir. Dünyanın dönme ekseni topaç örneğindeki gibi ideal eksen etrafında değil, şu anda Ekliptik Düzleminin doğrultusuyla 23,5 derecelik açı yapan bir eksen etrafındadır. Bu eksenin Ekliptik doğrultusu etrafında bir presesyon hareketi yaptığı bilinmektedir. Bu topaçtaki gibi hızlı olmayıp, yaklaşık 26.000 yılda tamamlanan bir konidir.

Dünyanın 26.000 yılda bir tamamladığı bu dönme hareketi sonucunda [13] 2300 yılda bir, burçlarda kayma olur. Astrologların esas aldığı yukarıdaki tabloya göre; Aslan burcu 23 Temmuz – 22 Ağustos tarihleri arasına denk gelmektedir. Fakat gökyüzüne baktığımızda Aslan takımyıldızını, belirtilen tarihi kaplayacak şekilde göremeyiz. Çünkü yıldızlar 5000 yay saniyesi yani 1 saat 23 dakika 20 saniye yer değiştirmiştir.

Dolayısıyla Aslan takımyıldızının olması gereken belli bir zaman diliminde artık gökyüzünde yengeç takımyıldızı bulunmaktadır. Bu sebeple bugün gökyüzünde bulunan takımyıldızlar, gazete ve dergilerde yayınlanan burçlara tarih olarak tam denk gelmemektedir. [9]

Benzer Konular:
Burcunuza Göre 2013 Yılı

2013 Koç Burcu Yıllık Yorumu Koçların ilk on günlük devresinde doğanlar çok büyük bir yenilenme, değişim ve zorlayıcı bir süreç Devamını Oku

İsim Falına Nasıl Bakılır ?

Son günlerde oldukça popülerleşmeye başlayan isim falına bakarak karşınızdaki kişi hakkında fikir sahibi olunabilirmiş. Astrologlara göre durum bu kadar basit. Devamını Oku

Müslüman Bilim Adamları Buluşları

Müslüman Bilim Adamları Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini Devamını Oku

Buzdağı Ters Dönerse… (4 Fotograf)

Antartika'da bir buzdağı ters dönünce altında ki manzara tüm açıklığı ile meydana çıktı. Fotografları Alex Cornell çekti. Mavi renk tonundan Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 13 Ocak 2022

Avatar for Kerim Usta
Kerim Usta Son Yazıları (Hepsini Gör)

Yorum yapın