Astroloji Falmı Yoksa İlim mi?

Astroloji Falmı Yoksa İlim mi?

Astroloji Falmı Yoksa İlim mi?

Astroloji nedir?

Astrolojinin dilimizdeki karşılığı ’yıldız falcılığı’dır. (TDK ) Astroloji, yeryüzünde meydana gelen bütün değişikliklerin, gök cisimlerinin özel konumları ve hareketleriyle sıkı bir ilgisi bulunduğu prensibi üzerine kurulmuştur.

Sözgelimi Astrologlara göre, ’doğduğunuz anda gezegenler arasındaki açılar çok önemlidir. Eğer bu açılar 60 ya da 120 derece veya bu derecelere yakın ise, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu bir kişiliğe sahip olacaksınız. Eğer bu açılar 90 veya 180 derece veya bunlara yakın ise, o zaman geçimsiz, sinirli biri olacaksınız.’ [1] demektir.

Terim olarak, “Yıldızların insanları ve olayları etkilediği inancına dayanan sözde ilim dalı” [2] şeklinde tanımlanmıştır. Astroloji, “Halk arasında yıldız falı, burç falı gibi inanışları konu edinen, güneş, ay ve yıldız gibi gök cisimlerinin oluşum ve özelliklerinin dünya üzerindeki olayların hayır ve şer niteliği kazanmasına ve insanın geleceğine etkilerini konu alan bir uğraştır.” [3]

İslâm ışığında bakınca

Kur’an’da gök cisimleri ve yıldızlarla ilgili birçok atıflar bulunmaktadır.

 • Bakara, 255;
 • Hıcr, 16;
 • Furkan,61;
 • Bürûc, 1, 8;
 • Tekvir, 2;
 • Mürselât, 8;
 • Enbiya, 33;
 • Yasin, 40;
 • Mülk, 6-13;
 • Tâhâ, 5;
 • Zâriyat, 7)

Kur’an-ı Kerim’de yıldızlara ilişkin atıflarda en dikkat çekici olan, yıldızlara asla metafizik anlamda bir güç izafe edilmemiş olmasıdır. Tam tersine açık bir şekilde vurgulanan şudur; Güneş, ay ve yıldızlar da dahil – yerde ve gökte ne varsa- her şey, Cenab-ı Hakk’ın mutlak gücünün kontrolündedir. O’nun evrene koyduğu doğal yasalar çerçevesinde hareket etmektedirler. Asla bunun dışına çıkmazlar.

Kur’an’ın bu husustaki tavrı son derece açık ve nettir. Buna göre gök cisimlerinin insan üzerinde metafizik anlamda hiçbir etkisi söz konusu değildir. Ancak –şayet söz konusu olsa– Kur’an-ı Kerim, fizikî ve psikolojik mânâdaki bir etkiye karşı çıkmaz.

Çünkü bu anlamdaki bir etki, Tevhit inancına ters değildir. Bu etki, bilimsel çerçevede değerlendirilebilecek bir etkidir. Tıpkı coğrafî iklim şartlarının insanları etkilemesi gibidir.

İslam, Allah’ın yarattığı varlıklardan olan yıldızların, insanlar üzerinde onların kaderlerini şekillendirici bir etkisinin olabileceği yolundaki inancın önünü daha baştan kesmekte ve astrolojik değerlendirmeler içinde kendini gösteren kimi yaklaşımlara geçit vermemektedir.

Diğer taraftan gaybı bilmek yalnızca Allah’a aittir. Bu doğrultuda yürüdüğümüz zaman günümüzde yapı lan pek çok astrolojik yorumun, gayba ait bilgiler verme iddiası taşıması nedeniyle, gaybden haber verme kapsamında değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Gayb bilgisi ise yalnızca Allah’a aittir. Allah’tan başka kimse gaybı bilemez.

 • Nemi, 65;
 • Nahl, 77;
 • Zuhruf, 85;
 • Cin, 26,27,28;
 • Hucurat, 18;
 • En’am, 59;
 • Nahl, 77)

Netice itibariyle İslam dini, falcılık, kehanet, sihirbazlık, medyumluk ve benzeri faaliyetleri şiddetle yasaklamıştır.

 • Maide, 90;
 • Felak, 1,4;
 • Müslim, Selâm 125 (Hadis No; 2230);
 • Ebu Dâvud, Vesâya, 10, (Hadis No:2874);
 • Buhârî, Hacc, 54,
 • Enbiya, 8,
 • Megâzî, 48

Yıldız falcılığının da bu kapsamda yasaklanması doğaldır. Bu bakımdan astroloji de İslâm âlimlerinin reddettiği uğraşılardan olmuştur. İslam dini bu işlerle uğraşanlara bir şeyler danışmayı, onların yönlendirmelerine göre hareket etmeyi, onların bu konularda söylediklerini onaylamayı asla tasvip etmez. Bu bakımdan Müslümanların bunlardan uzaklaşması ve bunlarla meşgul olanlara ilgi göstermemesi gerekir.

Benzer Konular:
Burcunuza Göre 2013 Yılı

2013 Koç Burcu Yıllık Yorumu Koçların ilk on günlük devresinde doğanlar çok büyük bir yenilenme, değişim ve zorlayıcı bir süreç Devamını Oku

İsim Falına Nasıl Bakılır ?

Son günlerde oldukça popülerleşmeye başlayan isim falına bakarak karşınızdaki kişi hakkında fikir sahibi olunabilirmiş. Astrologlara göre durum bu kadar basit. Devamını Oku

Müslüman Bilim Adamları Buluşları

Müslüman Bilim Adamları Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini Devamını Oku

Buzdağı Ters Dönerse… (4 Fotograf)

Antartika'da bir buzdağı ters dönünce altında ki manzara tüm açıklığı ile meydana çıktı. Fotografları Alex Cornell çekti. Mavi renk tonundan Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 13 Ocak 2022

Avatar for Kerim Usta
Kerim Usta Son Yazıları (Hepsini Gör)

Yorum yapın