Aşere-i Mübeşşere ve Ashab-ı Suffa Kimlerdir?


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 18 Ekim 2019 Kerim Usta

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

1.Hz. Ebu Bekir
2.Hz. Ömer bin Hattab
3.Hz. Osman bin Affan
4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
5.Talha bin Ubeydullah
6.Zübeyr bin Avvam
7.Sa’d bin Ebi Vakkâs
8.Abdurrahman bin Avf
9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

Bilal-i Habeşî{R.A.}
Selmân-ı Farisî{R.A.}
Enes bin Malik{R.A.}
Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
Abdullah bin Mesud{R.A.}
Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
Ammar bin Yâsir{R.A.}
Muaz Bin Cebel {R.A:}
Ebud-Derda{R.A.}
Ebu Musa el-Eş’ârî{R.A.}
Mikdad bin Esved{R.A.}
Halid bin Velid{R.A.}
Mus’abbin Umeyr{R.A.}
Usamebin Zeyd{R.A.}
Erkam{R.A.}

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

“Aşere-i Mübeşşere ve Ashab-ı Suffa Kimlerdir?” için 2 yanıt

Aslında küçük bir açıklama ekleyelim.
Peygamberimiz zamanında cennetle müjdelenmiş 10 kişiye AŞERE-İ MÜBEŞŞERE denilmektedir.
ASHAB-I SUFFA ise Mescid-i Nebevi’nin duvarına kurulu olan ve “suffa” adı verilen gölgelikte yaşayan; vakitlerini peygamberimiz etrafında geçiren kimselerdi…

Yorumlar kapatıldı.