Akıl ile ilgili Deyim ve Atasözleri (58 Adet)

Akıl ile ilgili Deyim ve Atasözleri (58 Adet)

Akıl ile ilgili Deyim ve Atasözleri

 • Acıklı başta akıl olmaz(Atasözü) Büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.
 • Ahmak iti yol kocatır(Atasözü) İyice düşünülmeden, tasarlanmadan yapılmaya çalışılan iş sırasında birçok sorun ortaya çıkar ve kolay bir iş bile zorlaşır.
 • Akçe akıl öğretir, don yürüyüş(Atasözü) İmkânların fazlalığı insanların iyi işler yapmasını kolaylaştırır.
 • Akıl adama sermayedir(Atasözü) Bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.
 • Akıl akıl, gel çengele takıl(Atasözü) Bir sorunun nasıl çözümleneceğini düşünememe durumunda söylenen bir söz.
 • Akıl akıldan üstündür(Atasözü) Bir kimsenin aklına gelmeyen bir çare, başka birinin aklına gelebilir.
 • Akıl almak(Deyim) Danışmak, görüş almak.
 • Akıl almamak(Deyim) İnanılacak gibi olmamak, akla uygun gelmemek.
 • Akıl bırakmamak(Deyim) Kafa karıştırmak.
 • Akıl danışmak(Deyim) Bir konuda birinin görüşünü sormak
 • Akıl durdurmak(Deyim) Bir şey çok şaşırtıcı olmak, insanı şaşırtmak.
 • Akıl erdirememek (ermemek)(Deyim) 1) Ne olduğunu anlayamamak, sırrını çözememek 2) kabul edememek.
 • Akıl erdirmek(Deyim) Ne olduğunu anlamak, sırrını çözmek
 • Akıl ermek(Deyim) Anlamak, çözmek.
 • Akıl etmek(Deyim) Herhangi bir önlem veya çareyi zamanında düşünmek
 • Akıl (göz) var, izan (mantık, yakın) var(Atasözü) 1) Herhangi bir şey bilgiye ve mantığa dayalı olarak yapılmalıdır; 2) her şey ortadadır.
 • Akıl havsala almamak(Deyim) Akla mantığa sığmamak
 • Akıl hocalığı taslamak(Deyim) Bir işte doğruyu, iyi olanı gösterdiğini sanmak
 • Akıl için yol (tarik) birdir(Atasözü) Doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır, bu yoldan gidenlerin hepsi aynı sonuca varır.
 • Akıl işi değil(Deyim) Akla uygun değil, doğru değil, anlamında kullanılan bir söz.
 • Akıl kişiye (adama) sermayedir(Atasözü) Bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.
 • Akıl olmayınca ne yapsın sakal?(Atasözü) Kişi yaşlandığında olgunlaşmayıp akılsız kalmışsa çocukça işler yapar.
 • Akıl öğretmek(Deyim) Birine nasıl davranacağını göstermek, yol göstermek, akıl vermek
 • Akıl para ile satılmaz(Atasözü) Delice iş yapan zenginler bulunduğu gibi akıllıca iş yapan fakirler de vardır.
 • Akıl vermek(Deyim) Akıl öğretmek.
 • Akıl yaşta değil, baştadır(Atasözü) Akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.
 • Akıl yürütmek(Deyim) 1) Herhangi bir konuda fikir vermek; 2) Tahminde bulunmak.
 • Akılda tutmak(Deyim) Unutmamak.
 • Akıldan çıkarmak(Deyim) 1) Düşünmemek; 2) Unutmak.
 • Akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş(Atasözü) İnsan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.
 • Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış(Atasözü) İnsan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.
 • Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır(Atasözü) Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • Akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (oğlunu) everir(Atasözü) Kendilerini akıllı sananlar çok kez akılsız diye tanınanlardan daha az başarı gösterir.
 • Akıllı geçinmek(Deyim) Kendini çok akıllı sanmak
 • Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer(Atasözü) Atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.
 • Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını(Atasözü) Çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • Akıllı olmak(Deyim) Gerçeklere uygun davranmak
 • Akıllı, sözünü akılsıza söyletir(Atasözü) Başkası adına konuşmak, insanın başını derde sokar.
 • Akıllılık etmek(Deyim) 1) Yerinde ve uygun davranmak; 2) Uyanık davranmak.
 • Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker(Atasözü) Bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.
 • Akılsız köpeği yol kocatır(Atasözü) İyice düşünülmeden, tasarlanmadan yapılmaya çalışılan iş sırasında birçok sorun ortaya çıkar ve kolay bir iş bile zorlaşır.
 • Akılsızlık etmek(Deyim) Düşüncesiz ve yersiz davranmak.
 • Akla (akıllara) durgunluk vermek(Deyim) Hayranlık uyandırmak
 • Aklı (bir şeye) takılmak(Deyim) Zihni bir şeyle sürekli olarak uğraşmak
 • Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever(Atasözü) Herkes işine yarayan şeyi benimser.
 • Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta(Atasözü) Kişi talihsiz olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz.
 • Bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur(Atasözü) Sürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.
 • Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış(Atasözü) Bir insan bazen akla ve mantığa sığmayan bir iş yapar; yapılan iş, hiçbir kurala uymadığı için pek çok akıllı insan bunu düzeltmeye çalışır, fakat başaramaz.
 • Akıl kârı olmamak (Deyim) Akıllı bir kişinin yapacağı iş olmamak
 • Arkasına düşmek (takılmak)(Deyim) 1) Bir işi sona erdirmek için sıkı çalışmak; 2) Birini gözden ayırmayarak arkasından gitmek
 • Akılda kalmak(Deyim) Akılda yer etmek, unutulmamak.
 • Akıldan çıkmak(Deyim) Unutulmak.
 • Akıl sır ermemek(Deyim) Bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak.
 • Akıl terelelli (olmak)(Deyim) Pek delişmen, kendisinden ciddi bir düşünce, davranış beklenmeyen kimseler için kullanılan bir söz.
 • Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun(Atasözü) Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • İnsanda akıl bırakmamak (koymamak)(Deyim) Düşünceleri karmakarışık yapmak, kararsızlığa yol açmak.
 • Koyma akıl, akıl olmaz(Atasözü) Hep başkalarının verdiği akılla hareket eden kimse, bir yere kadar başarılı olur, daha sonra ne yapacağını bilemez.
 • Oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin(Atasözü) çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin(Atasözü) İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak imkânsızdır.
 • Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur(Atasözü) Akıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz.
 • Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin(Atasözü) Tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.

Kaynak:

 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü
Benzer Konular:
Kötü ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Kötü ile ilgili Deyim ve Atasözleri Acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır(Atasözü) Gönül alıcı, Devamını Oku

Deyimler ve Deyimlerin Yazılış Kuralları

Deyimler ayrı yazılır ve sözcüklerin yerleri değiştirilmez. Çoğunlukla benzetme ve söz sanatları ile oluştukları için genel kural niteliği taşımazlar. En Devamını Oku

Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler,Yine uyuyamamış-Deyiminin Anlamı

Aç olan kimseye uyuması için  her türlü konforu sağlasanız yine uyuyamaz. Çünkü karnı aç olduğu için uyuması ve dinlenmesi mümkün Devamını Oku

İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri (196 adet)

İçerisinde Su Geçen Deyim ve Atasözleri Acı acıyı keser, su sancıyı[Atasözü] Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır. Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 1 Ekim 2021

Avatar for Kerim Usta
Kerim Usta Son Yazıları (Hepsini Gör)

Yorum yapın