Ahmed Muhtar Paşayı Anıyoruz

Ahmed Muhtar Paşayı Anıyoruz

1877-78 Rus harbinde Osmanlı orduları Doğu cephesi komutanı Ahmed Muhtar Paşa

Ahmed Muhtar Paşa 1839 Bursa doğumlu olup henüz 32 yaşında askerlik mesleğinin zirvesine ulaşmış ve Müşir yani Mareşal olmuştu. Yemende ve 93 harbi diye geçen 77-78 Rus harbinde zaferler kazanmıştır.

Ahmed Muhtar Paşa’nın emrindeki kısıtlı imkanlarla Rus ordularını mağlup etmesi ve güç durumlara sokması Abdülhamid Han tarafından ödüllendirilmişti.

Abdülhamid Han Paşa’ya “Gazi”unvanını verirken, sırmalı bir kılıç ve 2 at hediye etti. Ömrünün son yıllarında ise kısa bir süre sadrazamlık yaptı.

Aynı zamanda Matematik, Astronomi gibi alanlarda bir alim idi ve yazdığı kitapları bulunuyor. 1919′ da vefat eden Paşa,Fatih camii haziresine defnedildi.

Kahraman ve değerli paşa’nın mekanı cennet olsun

Yorum yapın