Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun Duası

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Ekim 2019 Kerim Usta

Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun Duası

Ya RAB,

Kulluğumıuzu şu kelimeyle ilan ediyoruz; Estağfirullah, Estağfirullah, sümme estağfiruulah

İmanımızı da şu kelimeyle yeniliyoruz; Eşhedü en laiLAHE ilLALLAH ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Rasulühü.

Ya RABBi! Yaratılışımızın gayesi; ubudiyettir. Ve ubudiyet o dur ki, biz, fatır-ı Zülcelâlin dergah-ı rahmetinden affımızı talep ediyoruz yani; Estağfirullah ve Sübhanallah ile kusurumuzu, Hasbünallah ve Elhamdülillah ile

ihtiyacımızı ve fakrımızı, ALLAHu Ekber ve La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ile ve istimtad ile aczimizi ilan ederek ve ayine-i ubudiyetimizle cemal-i rububiyetini izhar etmek istiyoruz.
Ya RAB! hastalarımıza şifayı acil, yolcularımıza selameti, borç eleminden feryadü figan edenleri de merhametine vesile kıl. Ana ve babalarımıza hürmet ve merhamet eyle, günahlarımızda dolayı zalimleri başımıza musallat eyleme.

Ya RABBi, bize hakkı hak olarak bilip ittiba etmeyi, batılı batıl olarak bilip içtinap etmeyi nasip buyur.

Allahümmehfezna ya Feyyaz min Cemi’il belaya vel emraz kââffetan ââmmetan birahmetike ya Erhamerrahimin.

Ya RABBi sekerata girdiğimiz zaman son nefesimizi şu kelimeyi mübareke ile; “ Eşhedü En la ilahe İLLALLAH, ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve Rasülluhu ” ile bitir.

Ya RABBi! Akibetimizi hayr eyle ölüm sekeratından sonra kabir aleminde de dehşetten, vahşetten bizi kurtar.

Ya RABBi! Kalplerimizi imanA musahhar eyle.

Ya RABBi! Büyük tehlikelerden ümmeti Muhammediyeyi (asm), şu mübarek mü’minleri, memleketimizi, ve sair bilad-ı müslimini kurtarmayı nasip eyle.

Ya RABBi! Şeytanı ve arkadaşlarını başımıza musallet eyleme. Şifa-i acili bizlere nasip eyle, Göz, kulak, el, ayak ve akıl nimetinden bizleri mahrum eyleme. Son nefesimize kadar yardımcımız ol. Günahlarımızdan dolayı bizlere merhamet göstermeyecek zalimleri başımıza musallat eyleme. Onları başımızdan def eyle. Son nefese kadar bizleri Kurani derslerden ayırma.

Ya RABBi! Bizi manevi bir ruhla müeyyed eyle. Ankaribüz zaman yetmiş bin perde denilen “hicab-ı esma sıfat”ın arkasına kadar tecelliyat-ı esmada bizi terekkiyata mahzar eyle. Cemalı be kemalinle bizi müşerref kıl.

Ya RABBi! Bütün bu dertlerimizi, üstümüzden kaldırmayı maddi ve manevi kolaylıklar yaşamayı nasip kıl bizlere. Ölümümüzden sonrada haşir meydanında Nur-u Muhammed’i (asm) sancağı altında haşr eyle. Cennetül firdevste cemalinle bizi müşerref eyle.

Ya RABBi! Havz-ı Kevseri nebeviden su içebilmemizi nasip eyle. Başımıza; aklı müstakim, kalbimize; imaNı kamil, vücudumuza; sıhhat ve afiyet, rızkımıza; bereketi nasip eyle.

Amin. Amin.

Allahümme Amin.

Bi cahi seyyidil mürselin Velhamdülillahi RABBil alemin

El Fatihâ.

ABDULHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir