Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’ndan Güzel Bir Yazı

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 26 Mayıs 2020 Kerim Usta

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlundan Güzel Bir Yazı

Kıymetli Dostlarım!
Bugün din adına hareket ettiğini iddia eden bazı çevreler, İslam’a ve Müslümanlara hizmet ediyoruz diyerek “maneviyat”, adı altında insanlardan “maddiyat” talep etmektedirler.Hâlbuki Rabbimiz Yasin suresinde; “Uyun! sizden hiç bir ücret istemeyene ki o, hidayet üzerinedir,” buyurmuşlardır.

Bugün ücret istemeden doğru yolu gösteren kimdir?
Dini müdafaa ediyorum diye mücadele yaptıklarını söyleyenlerin asıl gayesi dini müdafaa etmek midir? Yoksa insanların samimi dini duygularını istismar ederek para kazanmak mıdır?

Dini kendi dünyevî menfaatleri için kullanarak para kazanan ve şöhret peşinde olan kimseler dine hizmet mi ediyorlar yoksa dini tahrip mi ediyorlar?

Osmanlı asırlarına baktığımızda samimi maneviyat erenlerinin maddiyattan ve şöhretten olabildiğince uzak durdukları malumunuzdur. Ancak günümüze baktığımızda maneviyat yolunda olduklarını söyleyen pek çok kimse maddiyatını ve şöhretini artırmanın peşindedir.

Sevgili Efendimiz Hz. Muhammmed,(S.A.V) yaşamı ile de hepimize en büyük örnektir. Onun mütevazı hayatı hepimize bir düstur vermektedir.

Maneviyatın özü ilim ve irfandır. Para veya şöhret değildir. Maneviyattan murat insanın nefsen terakki ederek Hakka yakınlık bulmasıdır. Sadece şekil ve şemal değildir. Bunun için de Hakka yakınlık bulmuş bir Mürşid-i Kâmil’in elini tutmak icap eder.

Bugün hakikat ehli olan Mürşid-i Kâmil kimdir?

İnsanlardan kendilerine biat isteyenler aldıkları biatın hakkını eda edebilecekler midir? Kendileri Hakka vasıl olmamış olanlar kendilerine biat edenlere nasıl rehberlik yapacaklardır?

dedem FATİH SULTAN MUHHAMED Han hazretlerinin sertürbedarı Hz. Ahmed Amiş Hazretlerinin uyarısını tekrar etmek isterim: “ALLAH tan hüccet ve yetki almadan etrafına adam toplayanların yarın mahşerde Müseylemetül Kezzab ile haşrolmasından korkulur”

Bugün hem dünyada hem de Müslüman olarak görünen kişiler İslam’ı ifsad etmek kötü göstermek için ele ele vermişlerdir. Bugün dünyada din adına kargaşa çıkartılmaya İslam kötülenmeye çalışılmaktadır.

İslam âleminde maalesef büyük bir karışıklık vardır. Para ile tutulmuş insanlar akıl ve mantıktan yoksun olan ve İslamın ruhu ile asla bağdaşmayan fetvalar yayınlayarak insanları dinden soğutmaya insanları İslam’dan uzak tutmaya çalışmaktadırlar.

Bizim dinimiz ilim irfan edeb ve ahlak yoludur. Bizim dinimizde akla uymayan hiçbir düstur yoktur. Çünkü dini de aklı da yaratan ALLAH tır. (C.C)

Ya Rabbi! kendi anladıklarını DİN diye insanlara anlatanlardan bizleri muhafaza eyle.

Ya Rabbi! Bizler senin kullarınız ve gayemiz sadece senin zâtındır. Ümmet-i Muhammed’e Senin vazifelendirmiş olduğun ve hakkında hayır murat ettiğin gönüller ile birlikte yürümeyi nasip et! Bizleri din istismarcılarından muhafaza buyur. Amin.

SELAM VE DUA İLE VESSELAM
ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir