Tek fotoğrafla Toplu Taşımanın Faydası

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Tek fotoğrafla Toplu Taşımanın Faydası

Her zaman toplu taşıma araçlarının çok yararlı olduğundan bahsedilir.Hatta bunu duymaktan sıkılanlar bile vardır.Sosyal medyada bir grup konuya dikkat çekmeye karar vererek aynı sayıda kişileri toplu taşıma aracı ve özel araçlarla bir araya getirdiler. İşte elde edilen bu resim karesi her şeyi tam olarak gözününe seriyor.

Toplu taşımanın dünyamıza,devletimize ve insanlığa faydası

Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

Pastoral Fransızcadan dilimize geçmiş,Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan bir edebiyat türüdür. Karşılık olarak “Çobanlama” önerilmektedir.Çoğunlukla şiirlerde kullanılsa da edebi türlerin bir çoğunda uygulanabilmektedir.Anlatım olarak gösterişten uzak ve sade bir dil tercih edilir.Doğal güzellikler ve

Hamdullah Hamdi Hakkında Bilgi – Akşemşeddinzâde Hamdullah Hamdî

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Akşemseddin’in oğlu olan Hamdullah Hamdî (1449-1503)’nin XV. yüzyıl mesnevi şairleri içinde ayrı bir yeri vardır. İyi bir öğrenim görmüş olan şair, bir süre Bursa’da Çelebi Mehmed medresesinde müderrislik yaptıktan sonra Göynük kasabasına çekilmiş, eser yazarak kanaatkârane yaşamış ve orada ölmüştür.

Hamdî’nin şiirlerinde tasavvufun etkisi görülmekle birlikte mutasavvıf bir şair değildir. Hamdî’nin Divan ve Hamse’si vardır. Hamse’sindeki mesneviler, Yûsuf u Züleyhâ, Leylâ ve Mecnûn, Mevlid, Kıyafet-nâme ve

Paspartu Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Paspartu Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Paspartu,resim ile çerçeve arasına konulan ve çoğunlukla tek renkten oluşan bir çerçevedir.Dilimize Fransızca’dan gelmiştir. Paspartular çoğunlukla kalın kartondan yapılır ama ince olanları da vardır.Resim ile paspartu arasında kalan boşluk bir derinlik yaparak resmin daha iyi algılanmasına yol açar.Eğer  boğucu renklerden oluşmuşsa ince paspartu kullanılarak

Çöplere Meydan Okumaya Karar Verenler (15 Fotograf)

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Birçok insan için, “hashtag” kelimesi, blog yazarlarından ve instagram ‘dan bir tür grupla ilişkilendirilir. Kural olarak, bu İnternet terimi olumsuz olarak algılanır. Ancak #trashtag adlı bir etiket gerçekten dikkat edilmeyi hak ediyor. Bu etiket, dünyadaki gezegenimizin ekolojisini önemseyen birçok insanı bir araya getirdi. Çöp için savaş ilan ettiler ve çevreyi daha temiz ve daha güzel hale getirmeye çalıştılar. Bu çöp poşetlerinin dağlarına baktığınızda, bu kadar çöpü çevreye bırakanlara birkaç soru sormak istersiniz …

Şimdi #Trashtag’a katılan kişilerin yaptıkları işlere bakalım.

1. Adam “Dünyamız küllük değildir” sloganıyla sahildeki sigara izmaritleri topladı.

Çöplere meydan okumaya karar verenler (15 fotoğraf)

24 Ağustos’ta Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Aralık 2020 Kerim Usta

24 Ağustos'ta Neler Oldu?

24 Ağustos’ta Olaylar    24 Ağustos’ta Doğanlar   24 Ağustos’ta  Ölenler

24 Ağustos, Miladi takvime göre yılın 236. (artık yıllarda 237.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 129 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 24 Ağustos’ta Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* Akşehir Onur Günü
* Ukrayna Bağımsızlık Günü
* 79 – Vezüv yanardağı püskürdü; Pompeii, Herculaneum, ve Stabiae şehirleri volkanik küller altında kaldı.
* 1071 Selçuklu kuvvetleri ile Bizans ordusunun Rahva ovasoında karşı karşıya gelmesi
* 1349 – Mainz’da 6000 Yahudi, veba’dan sorumlu tutularak öldürüldü.
* 1516 – Mercidabık Savaşı: I. Selim’in Ordusu, Memlük Ordusu’nu yendi.
* 1572 – Barthelemy Katliamı: Fransa’da Katolikler, Kral IX. Charles’ın emriyle, silahsız ve savunmasız Protestanlara saldırarak

Akıntıya Kürek Çekmek Deyiminin Anlamı

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Akıntıya Kürek Çekmek Deyiminin Anlamı

Denizde veya akar sularda sandal,kayık,kano ve bot gibi motorsuz deniz araçlarında kürek kullanılır.Kürek kullanmak oldukça güç ve çaba gerektiren bir durumdur.Eğer akıntıya karşı kürek çekerek gitmeye çalışırsanız çok fazla güç ve çaba harcamak zorunda kalırsınız.Kürek çekmeyi durdurduğunuzda ise başladığınız noktaya veya daha da gerilere doğru sürüklenirsiniz.İşte bu durumu bilenler olması çok zor olan bir işi başaranların yapmış olduğu

Hafız Halil Hakkında Bilgi-Halîl ibni İsmâîl bin Şeyh

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Doğum tarihi tam olarak belli olmayan Hâfız Halil’in künyesi Halîl ibni İsmâîl bin Şeyh’tir.Hayatına ait bilgiler ise dedesine ait olan menkıbeleri anlattığı Menâkıb-ı Şeyh Bedreddîn adlı eserde çok az mevcuttur.Dedesi Şeyh Bedreddîn’in ölümünden sonra Edirne’ye yerleşmiş ve Câmî-i Kebîr’e imam olmuştur.Bu esnada Mollâ Hüsrev isimli bir zâtın hizmetinde bulunmuştur.O sıralarda bir serserinin öldürülmesi hadisesi üzerine o da hapse atılmış, hapisten çıktıktan sonra önce Bursa’ya ardından Göynük’e gitmiştir. Orada Akşemseddîn’e tabi olmuştur. Bir müddet sonra amcasının kızı Kübrâ ile evlenmiştir. İsrâîl ve Mahmûd isimli iki oğlan ile bir de kız çocuk sahibidir. Kosova Savaşı (851/1448) sırasında II. Murâd’ın (öl. 855/1451) iltifat ettiği Hâfız Halîl ordu imamlığı yapmıştır. Hocası Akşemseddîn’in maiyetinde İstanbul’un fethine katılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra gördüğü bir rüya

20 Ağustos’ta Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

20 Ağustos'ta Neler Oldu?

20 Ağustos’ta Olaylar    20 Ağustos’ta Doğanlar   20 Ağustos’ta  Ölenler

20 Ağustos, Miladi takvime göre yılın 232. (artık yıllarda 233.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 133 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 20 Ağustos’ta Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* 636 – Yarmuk Savaşı: Halid bin Velid komutasındaki Arap güçleri, Suriye ve Filistin’in kontrolünü Bizans İmparatorluğu’ndan aldılar.
* 917 – Achelous Muharebesi: Bulgar Çarı I. Simeon, Trakya’yı Bizanslılardan aldı.
* 1648 – Lens Savaşı: Otuz Yıl Savaşları’nın sonu.
* 1866 – ABD Başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı’nın bittiğini resmen ilan etti.
* 1914 – I. Dünya Savaşı: Alman Birlikleri, Brüksel’i işgal etti.
* 1940 – Sürgündeki Rus devrimci Leon Troçki, Meksiko’da saldırıya uğradı ve ertesi gün öldü.
* 1949 – Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
* 1952 – Napoli’de yapılan Avrupa Güzellik yarışmasında, Türkiye

Simultane Kelimesinin Anlamı-Simultane Nedir?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Simultane Kelimesinin Anlamı-Simultane Nedir?

Simultane Türk Dil Kurum Sözlüğünde anlamı “anında” olarak belirtilmiştir.Fransızcadan “eş zamanlı, aynı anda olan” olarak çevrilmektedir. Fransızca olarak simultané ,İngilizce olarak ise “simultaneous”olarak yazılmaktadır.Bunlardan anlaşılacağı üzere kelime İngilizcedir.İngilizce de “çeviri” anlamında da kullanıldığı için “aynı anda birden başka dillere eş zamanlı çeviri” olarak kullanılmaktadır.