30 Haziran’da Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Ocak 2021 Kerim Usta

Haziran Ayına Geri Dön <—30 Haziran'da Neler Oldu?

30 Haziran’da Olaylar    30 Haziran’da Doğanlar   30 Haziran’da  Ölenler

30 Haziran, Miladi takvime göre yılın 181. (artık yıllarda 182.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 184 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 30 Haziran’da Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar
* 1859 – Fransız akrobat Charles Blondin, Niagara Şelalesi’ni ip üstünde geçti.
* 1882 – Amerika Birleşik Devletleri’nin 20. Başkanı James Garfield’i öldüren Charles J. Guiteau, asılarak idam edildi.
* 1905 – Albert Einstein, Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu.
* 1912 – Saskatchewan’da meydana gelen kasırga, 28 kişinin ölümüne yol açtı.
* 1918 – Göyçay Muharebesi gerçekleşti.
* 1934 – Adolf Hitler’in rakipleri olan 85 üst düzey SA elemanını, SS subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi harekatı başladı.

29 Haziran’da Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Ocak 2021 Kerim Usta

Haziran Ayına Geri Dön <—29 Haziran'da Neler Oldu?

29 Haziran’da Olaylar    29 Haziran’da Doğanlar   29 Haziran’da  Ölenler

29 Haziran, Miladi takvime göre yılın 180. (artık yıllarda 181.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 185 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 29 Haziran’da Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar
* Dünya Endüstriyel Tasarım Günü
* 1035 Selçuklular’ın Gazneli Ordusu’nu Nesa yöresinde mağlup etmesi
* 1871 – İlk sendikacılık yasası, Birleşik Krallık Parlamentosunda onaylandı.
* 1880 – Fransa, Tahiti’yi topraklarına kattı.
* 1925 – Diyarbakır İstiklal Mahkemesi’nce idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.
* 1934 – Bitlis’te doğan Zaro Ağa, 157 yaşındayken yaşamını yitirdi. İç organları inceleme amacıyla alındı.
* 1939 – Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye’ye katılma

Sayıların Yazılış Kuralları

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

* Para tutarı, ölçü ve istatistik veriler rakamla yazılırken bunun dışında bulunan sayılar yazı ile yazılırlar. Örnek:”280 kilometre,4850 Lira,3500 Kişi,iki ay sonra” gibi…

* Saat hem rakamla hem de yazı ile yazılabilir.
Örnek:”21.30’da,saat dokuzu beş geçe” gibi…

* Dört veya daha çok basamaklı sayıların rahat okunması amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.
Örnek:”2 milyar 100 milyon kişi, 3 bin 255 kalem” gibi…

* Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
Örnek:”iki yüz, üç yüz altmış beş ” gibi…

Cemali Hakkında Bilgi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı
Şeyhî’nin yeğeni olan Cemâlî, Fatih dönemi şairlerinden olup Akşehirlidir. 1410 yılına yakın bir tarihte doğduğu ve II. Bayezid’in saltanatının son yıllarında vefat ettiği göz önüne alınırsa, uzun bir ömür sürmüş ve bu üç padişah döneminde şiirler yazmıştır. Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn adlı mesnevisine zeyl yazmıştır. Gülşen-i Uşşâk adlı mesnevisini 1446 yılında yazan şairin Miftahü’l-Ferec mukaddimesinde yer alan,

Şâh içün düzmiş idüm bir hoş kitâb
Kim safâ bulurdı andan şeyh ü şâb
….
Anı tertîb eyledüm Sultân içün
Bunı tertîb it Mehemmed Han içün

şeklindeki beyitlerinden saraya yakın bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Fetihten sonra İstanbul’a gelen şair, yazdığı kaside ve kıtalarında İstanbul’u n fethini anlatmış ve Fatih Sultan Mehmed’i övmüştür. Kasidelerinin yanında gazel ve kıtalarında da övgüye yer veren Cemâlî, sevgili ve aşk konulu gazeller de yazmıştır. Cemâlî’nin

28 Haziran’da Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Ocak 2021 Kerim Usta

Haziran Ayına Geri Dön <—28 Haziran'da Neler Oldu?

28 Haziran’da Olaylar    28 Haziran’da Doğanlar   28 Haziran’da  Ölenler

28 Haziran, Miladi takvime göre yılın 179. (artık yıllarda 180.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 186 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 28 Haziran’da Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* Ukrayna’da Anayasa Günü
* 1098 Emir Kürboğa idaresindeki Selçuklu ordusunun Haçlılar’a mağlup olması
* 1113 Türk ordusunun Haçlılar’ı Taberiyye yanında büyük bir mağlubiyete uğratması
* 1389 – I. Kosova Muharebesi: I. Murad önderliğindeki Osmanlı Ordusu ile Sırp Kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan Ordusu arasında yapılan muharebe, Osmanlı Ordusu’nun galibiyeti ile sonuçlandı.
* 1763 – Macaristan’nın Komárom kentinde, 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
* 1838 – I. Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe, 20 Haziran’da tahta çıkmıştı ve ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat süren hükümdar olacaktır.
* 1894 – İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi tatil

Türkçe Kısaltmalar Hakkında Bilgi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 4 Aralık 2020 Kerim Usta

Kısaltmalar günlük konuşma ve yazışmalar da dilin vazgeçilmez ögeleri haline dönüşerek daha fazla kullanılmaktadır.Günümüzde Kurum ve kuruluş adları, terimler, bazı sözcük öbekleri, internet adresleri genellikle kısaltılmış biçimleriyle kullanılmaktadır.Fakat kısaltmaların uygulanması kural olarak belirlenemediği için dilimizde farklı farklı görülmektedir.
Şimdi bunları sırayla inceleyelim.Daha sonra ise kullanılan kısaltmalardan örnekler verelim.Verilen örneklerle görebildiğim genel özellikleri sizlere hatırlatmaya çalışacağım.

-Sonunda nokta olan kısaltmalar tam olarak okunur.Örnek: Dr.(Doktor),Av.(Avukat) gibi…

-ilk harfleri kimi zaman büyük, kimi zaman küçük olduğu gibi tüm harflerin büyük olanları da vardır. Örnek: Yzb. (Yüzbaşı),yy.(yüzyıl),BK.= (Borçlar Kanunu) gibi…

-Kısaltılan sözcüklerin ilk harflerini ya da heceleri kısaltmalara genellikle kullanılır.TDK (Türk Dil Kurumu), Apt. (Apartman, Apartmanı) gibi…

-Kısaltılan sözcük veya tümcelerin ilk harfleri bazı kısaltmalarda gerçeği ile tam olarak örtüşmezler. Örnek: TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), TÜRKSAT (Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi) gibi…

-Türkçe olmayan kısaltmaların harfleri yabancı sözcüklerden oluştuğu için tam olarak örtüşmezler.Örnek: UA (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı),

-Bazı yabancı dilden alınan kısaltmalar olduğu gibi kullanılırlar.Örnek: VIP (Very Important Person),UNISEF (United Nations International Children’s Emergency Fund)

-Bazı kısaltmalar ise sözcük gibi okunurlar.Örnek:ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi),MİT (Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı),ASELSAN (Askerî Elektronik Sanayii),gibi…

-Genellikle sesli harflerden oluşan bazı kısaltmalar hecelenelerek okunurlar.Örnek:TZDK (Türkiye Zirai Donatım Kurumu), PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü), gibi…

-Ölçü birimlerinde standart olarak uluslararası kısaltmalar kullanılır.Bunun yanında elementler de aynı şekilde uluslararası kısaltmalar kullanılır: m (metre),g (gram),cm² (santimetrekare),Ca (kalsiyum),Fe (demir) gibi…

-Küçük harflerle yapılan kısaltmalara ek yapıldığında kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, TRT’den gibi…

-Büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek yapıldığında kısaltmanın okunuşu esas alınır.Örnek:ASELSAN’dan,NATO’ya gibi…

-Kısaltma sonunda eğer nokta veya üs sayılar var ise bunlar yazılırken ayrıca kesme kullanılmaz.Örnek: İng.den,m²ye gibi…

Yukarıda belirttiklerim haricinde olanları aklıma geldikçe güncellemeye çalışacağım.Örnek olarak verdiğim kısaltma yapılan kurum, kuruluş,dernek ya da parti adlarıyla sitemizin alakası yoktur.

Sık kullandığımız kısaltmalardan örnekleri açılımlarıyla birlikte verelim.

Aşağıdaki harflere tıklayarak harf sırasına göre ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa altından bir önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapabileceğinizi unutmayınız.

A   B-C-Ç-D   E-F-G-H   I-İ-J-K-L-M   N-O-Ö-P-R-S-Ş  T-U-Ü-V-Y-Z- 0

* a. <<=>> ad, adına
* A <<=>> Alay,askeri terim,
* AA <<=>> Anadolu Ajansı
* AB <<=>> Avrupa Birliği
* ABD <<=>> Amerika Birleşik Devletleri
* ABGS <<=>> Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
* A-Bomb <<=>> Atom Bomb,Atom Bombası
* ABS <<=>> Anti-Block System ,Motorlu taşıtlarda fren sistemi
* ADD <<=>> Atatürkçü Düşünce Derneği
* Adr. <<=>> Adres
* AET <<=>> Avrupa Ekonomik Topluluğu
* AFP <<=>> Agence France Presse ,Fransız Basın Ajansı

27 Haziran’da Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Ocak 2021 Kerim Usta

Haziran Ayına Geri Dön <—27 Haziran'da Neler Oldu?

27 Haziran’da Olaylar    27 Haziran’da Doğanlar   27 Haziran’da  Ölenler

27 Haziran, Miladi takvime göre yılın 178. (artık yıllarda 179.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 187 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 27 Haziran’da Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* Birleşik Krallık – Gâziler Günü
* Yaprak Fırtınası
* MÖ 209 – Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han’ın tahta çıkışı.
* 1039 Gazneli ordusunun Serahs çölünde Selçuklular’ı mağlup etmesi
* 1565 – Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu.
* 1893 – New York Borsası çöktü.

Dünyanın Uzaydan Çekilmiş Fotoğrafları

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Dünyanın muhteşem manzarasına baktığınızda bir sanat eseri olarak değerlendirebilirsiniz. Birde insanlar tarafından meydana getirilmiş manzaralara uzaydan bakmanızı öneririm.Kendimizi kısaca astronot olarak hayal edelim ve gezegenimizin uzaydan uydudan çekilmiş fotoğraflarına hep beraber bakalım.

Dünyanın Yakınlaştırılmış Uzaydan Çekilmiş Fotoğrafları
İlk bakışta bir tür mozaik gibi görünebilir. Fakat burası, ABD’nin Kansas eyaletinde Copeland’ın kuzeyindeki sulanan tarlaların resimleri… Bu alışılmadık türdeki alanlar dairesel sulama sistemi teknolojisi sayesinde Elektrikli motorlarla düzgün sulama için fıskiyeler 360 derece dönmektedir.

26 Haziran’da Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Ocak 2021 Kerim Usta

Haziran Ayına Geri Dön <—
26 Haziran'da Neler Oldu?

26 Haziran’da Olaylar    26 Haziran’da Doğanlar   26 Haziran’da  Ölenler

26 Haziran, Miladi takvime göre yılın 177. (artık yıllarda 178.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 188 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 26 Haziran’da Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü.
* İşkence Kurbanlarına Destek Günü
* 1807 – Lüksemburg’da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.
* 1819 – Bisikletin patenti alındı.
* 1861 – Sultan Abdülmecit öldü; yerine Abdülaziz, Padişah oldu.
* 1861 – Atıf Bey, Bebek’te uçuş denemesi gerçekleştirdi.
* 1867 – Mısır Valilerine, “Hıdiv” unvanı verildi.

25 Haziran’da Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Ocak 2021 Kerim Usta

Haziran Ayına Geri Dön <—25 Haziran'da Neler Oldu?

25 Haziran’da Olaylar    25 Haziran’da Doğanlar   25 Haziran’da  Ölenler

25 Haziran, Miladi takvime göre yılın 176. (artık yıllarda 177.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 189 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 25 Haziran’da Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* 1678 – Elena Cornaro Piscopia, Ph. D. (yani doktora) derecesi alan ilk kadın oldu.
* 1788 – Virjinya, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nı onaylayan 10. eyalet oldu.
* 1801 – Kahire’deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.
* 1876 – Little Bighorn Muharebesi’nde Kızılderililer, ABD 7.