Aylar: Aralık 2018

Hoca Dehhani Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı
Hoca Dehhani’nin yaşadığı yıllar tam olarak tesbit edilemezse de şiirlerindeki bilgilerden 14. yüzyıl’ın ilk çeyreğinde doğmuş olduğu  ve 14.yy’ın sonunda ise vefaat ettiği sanılmaktadır.Kimi araştırmacılara göre 13. yy’da yaşadığı kesindir.

Dehhani’nin şiirleri ise gazel ve kaside şeklindedir.Araştırmacılar arasında Dehhânî’den ilk olarak Fuat Köprülü bahsederek yedi şiirle ilim dünyasına  tanıtmıştır.Hayat mecmuasında yayımlanan bir yazıda Köprülü, Millet ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanelerinde Şikari’nin Karaman tarihine dair bir Daha Fazlasını Oku

Ne Zaman Emekli Olurum?

Ne zaman emekli olurum? sorusunu gençler dahil herkes merak ediyor.Bu konu  yapılan bir sürü değişiklik ile karmaşık halde olunca haliyle kafa karışıklığı meydana geliyor.İşte burada iki tür tehlike meydana geliyor.İlk olarak danışılan kişiye güvenilir ve o da yanlış bilgi verirse boşuna çalışır veya prim ödersiniz.Bir de yardımcı olalım diyen dolandırıcılar piyasada halen mevcut…Oysa günümüz teknolojisinde SGK sitesinden bu durumu çok rahatlıkla çözebilirsiniz.Bu vereceğim sayfa bilgileri siz girdiğiniz için resmi nitelikte geçerli olmasa da en azından elinizde ne zaman emekli olacağınıza dair bir veri olur. Daha Fazlasını Oku

Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.

Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.

1961 yılında temelleri atılan ve 4 Ekim 1996 tarihinde,şirketlerinin yeni yatırımlarını koordine etmek, onları uluslararası arenada daha güçlü temsil etmek ve kurumsal yapı oluşumunu tamamlamak için merkezi İstanbul’da olan Saray Holding çatısı altında bugünkü güçlü, istikrarlı ve kurumsal yapısına kavuştu.

Saray Holding “İnsana değer ver ki, insana hizmet et ki kurumun yaşasın” anlayışıyla insana hizmeti önceliği yapan ve ekonominin evrensel kurallarına göre icraat yapan iktisadi bir kuruluştur.
Saray Holding Grup Şirketleri
Daha Fazlasını Oku

Şair Fahri (Fahrî) hakkında bilgi ve Eseri

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı
Asıl adı Fahrüddîn Ya’kûb bin Muhammed olan “Fahrî ” 718/1318 tarihinde Aydıneli’nin Ayaslug (Selçuk) kasabasında doğmuştur. Anadolu sahasında ilk “Hüsrev ü Şîrîn”i Aydınoğlu Îsâ Bey adına 768’de (12 Mart 1367) “Fahrî ” mahlası kullanarak kaleme almıştır. Nizâmî’nin eserini tercüme eden Fahrî ayrıca Şâhnâme’den de faydalanmış ve mesnevinin konusunda bazı değişiklikler yapmıştır.Bilgiler arasında üç oğlunun olduğunu fakat üçününde kendinden önce öldüğünü anlıyoruz.Hakkındaki bilgiler kendi eserinden yola çıkılarak belirlenmiştir.Ölüm tarihi ise henüz tesbit edilememiştir.

Eseri: Daha Fazlasını Oku