27 Eylül’de Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 30 Ekim 2020 Kerim Usta

27 Eylül'de Neler Oldu?

27 Eylül’de Olaylar    27 Eylül’de Doğanlar   27 Eylül’de  Ölenler

27 Eylül, Miladi takvime göre yılın 270. (artık yıllarda 271.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 95 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 27 Eylül’de Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* Dünya Turizm Günü
* 1529 – Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusunun I. Viyana Kuşatması başladı.
* 1669 – 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye kalesinin de düşmesiyle Osmanlılar Girit’in tümünü fethetti.
* 1919 – Merzifon’u işgal eden İngilizler şehri terk etti.
* 1922 – Yunan kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını

25 Eylül’de Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 14 Ocak 2021 Kerim Usta

25 Eylül'de Neler Oldu?

25 Eylül’de Olaylar    25 Eylül’de Doğanlar   25 Eylül’de  Ölenler

25 Eylül, Miladi takvime göre yılın 268. (artık yıllarda 269.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 97 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 25 Eylül’de Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* 1396 – Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi’ni elde etti.
* 1911 – İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.
* 1917 – Lev Troçki, Petrograd Sovyeti başkanı seçildi.
* 1950 – Birleşmiş Milletler askerleri Kore’de Seul’u ele geçirdi.
* 1960 – Yassıada’da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, kemeriyle intihar girişiminde bulundu.
* 1974 – Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip

İllere Göre Bayram Namazı Vakitleri

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 27 Mart 2019 Kerim Usta

Adana Kurban bayramı namaz saati-

07:06

Adıyaman Kurban bayramı namaz saati-

06:54

Afyonkarahisar Kurban bayramı namaz saati-

07:26

Ağrı Kurban bayramı namaz saati-

06:36

Aksaray Kurban bayramı namaz saati-

07:12

Teşrik Tekbiri

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Ekim 2019 Kerim Usta

Teşrik Tekbiri

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk günleri)” denir. Bayramdan bir gün önceki güne de “arefe günü” denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmiüç farz namazının arkasından birer defa

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” diye tekbir getirilir ki, buna “teşrîk tekbiri” denir. Anlamı şöyledir: “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”. Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd (r. anhümâ)’ya dayanır.

Kurban Etinin Saklama ve Tüketme Koşulları

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 27 Mart 2019 Kerim Usta

Kurban Etinin Saklama ve Tüketme Koşulları

Kurban etlerinin, kesimin ardından yaklaşık 5-6 saat 14 derecenin altında bekletildikten sonra buzdolabına kaldırılması ve en az bir gün sonra tüketilmesinin gerektiği bildirildi.

Kurbanlık seçimi, hayvanlardan bulaşan hastalıklar, kurban kesimi, hayvanı yatırma yöntemleri, kesimde hijyen,

Fethi Okyar Kimdir?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Şubat 2019 Kerim Usta

Fethi Okyar Kimdir?Ali Fethi Okyar (d. 29 Nisan 1880, Pirlepe – ö. 7 Mayıs 1943, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamı. Cumhuriyeti kuran öncü kadro içinde yer almış, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapmış, Atatürk’ün talimatıyla kurulan muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı yönetmiştir. Yaşamı boyunca Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın kişisel arkadaşlarından biri olmuştur.1880’de bugün Makedonya’da bulunan Pirlepe’de doğdu. 1898’de Harbiye Mektebi’ne girdi ve 1900’de Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1904’te Kurmay Yüzbaşı olarak Selanik’te bulunan 3’üncü Ordu emrine verildi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyetine katılarak, 1908 Devrimi’ni hazırlayan kadro içinde yer aldı. 1908’de binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığına getirildi.

12 Ocak 1909’da Paris Askeri Ataşesi oldu. 3 Temmuz 1911’de Arnavutluk Harekâtında İşkodra Müretteb Kuvvetler Kurmay heyetine atandı. 6 Ekim 1911’de Enver Bey ve Mustafa Kemal ile birlikte Trablusgarp’a gelerek savunma kuvvetlerinde görev aldı.

Osmanlı’da Cülus Merasimi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 10 Mayıs 2020 Kerim Usta

Osmanlı'da Cülus Merasimi

Osmanlılarda, tahta çıkacak şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi dolayısıyla yapılan merasim.

Bu merasim, Osmanlı Devleti töreleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü cülûs-ı hümâyûn, İslâm kültüründen alınan bir takım usul ve teşrifat yanında Oğuz töresinin izlerini göstermekte olduğundan, millî bir karakter taşımaktaydı.

Osmanlılarda, saltanat sürmekte olan padişahın ölümü veya saltanattan hal’i üzerine yerine geçen padişahların cülûsları, merasimle yapılır ve hiç vakit geçirilmeden yeni padişaha hemen o gün biat olunurdu. Eğer padişah gece vefat etmiş ise, merasim sabah erkenden yapılırdı. Yeni padişahın cülûsu, gün ve saati, teşrifatçı tarafından merasime iştirak edecek olanlara derhal bildirilirdi.

20 Eylül’de Neler Oldu?

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 6 Kasım 2020 Kerim Usta

20 Eylül'de Neler Oldu?

20 Eylül’de Olaylar    20 Eylül’de Doğanlar   20 Eylül’de  Ölenler

20 Eylül, Miladi takvime göre yılın 263. (artık yıllarda 264.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 102 gün vardır.
Dünyada ve Türkiye’de 20 Eylül’de Neler Oldu?

Yıldönümleri ve Olaylar

* İtfaiye Haftası başlangıcı
* Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü
* 622 – Muhammed ile Ebu Bekir, Medine’ye hicret etti.
* 1099 Muhammed Tapar’ın isyanı ve Rey şehrine girmesi
* 1187 – Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü kuşattı.
* 1519 – Portekizli kâşif Ferdinand Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya’dan yola çıktı.
* 1922 – Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale’den çekildi.
* 1928 – İtalya’da “Yüksek Faşist Konsey” en yüksek yasama organı oldu.
* 1937 – İkinci Türk Tarih Kurultayı, Dolmabahçe Sarayı’nda

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Namaz Fermanı

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Ekim 2019 Kerim Usta

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Namaz Fermanı

FATİH SULTAN MEHMET HANIN NAMAZ FERMANI
Allahü Teala, emirlerinin yerine getirilmesini bize nasib ve müyesser eylesin. Bu hükümde bildirmek istediğim husus şudur. Rum diyarındaki şehir ve kasabalarda ve buraların köylerinde yaşayan Müslüman ahali, İslam dininin emir buyurduğu farzları yapıp, sünnetlerine riayet etmekte, Kelam-ı Kadime, Furkan-ı Mecid’e Kuran-ı Kerim’e hadisi şeriflere uymakta gevşeklik gösterip muhalefet ederler imiş. Allahü Teala’nın “Namazı ikame ediniz” emrini çiğneyip; “Namaz dinin direğidir. Onu dosdoğru kılan dinini ikame etmiş olur. Terk eden dinini yıkmış olur.” Hadis-i Şerif’ine uymayıp tuğyan yoluna saparlar ve böylece mescid ve camileri viraneye ve harabeye döndürüp fısk

Fatih’in Kudüsteki Kutsal Mekanlar İçin Fermanı

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Fatih'in Kudüsteki Kutsal Mekanlar İçin FermanıFATİH’İN KUDÜSTEKİ KUTSAL MEKANLAR İÇİN FERMANI
Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin Hatt-ı Hümayunları ile Sadaka ve İhsan Buyurdukları Emr-i Alişandır

1) Mucebince amel oluna; her kim hatt-ı hümayun-ı sa’adet-makrunu fesh ederse, Allah’ın la’netine uğrasun.

2) Sebeb-i tahrir-i tevkî`-i refî`-i hümâyûn, vâcib’üt-tastîr-i yarliğ-i belîğ-i hümâyûn –Nassarahullahu Te`âlâ ilâ-i yub`asûn- oldur ki;

3) Bi iznillahi Te’âlâ Hazret-i Resûl hurmetiyle Makam-ı Kostantınıyye feth u fütûh oldukda etrâf ve eknâfdanşahlar ve krallar Âsitâne-i Sa`âdetime elçiler gelüb feth u fütûhı arz edüb bu kerre Kudüs-i Şerif’de olan Rumların Patriği Atnasiyos (?) nam râhib rızalarıyla gelüb Âsitâne-i Sa`âdetime yüz sürüb ve Hazret-i Resûl-i Ekrem