Genç Arkadaşım

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 2 Nisan 2019 Kerim Usta

Genç Arkadaşım

Ö Ğ Ü T L E R
* Çalış, genç arkadaşım, çalış! Namerde muhtaç olmak,ölmekten beterdir.
* Alçak gönüllü ol. Mütevazi insan, meyve ağacına benzer. Meyve dalının yere eğilmesi, meyvesinin çokluğundandır.
* Ana baba ahı alma. Ana baba ahının zehirini içen kurtulamaz.
* Ahlakını güzelleştirmeğe çalış. Ahlak güzelliği insan için en kıymetli bir servettir.
* Bir işe öfkeli ve sinirli iken karar verme. Bekle, öfken geçsin. Zira öfke ile kalkan zarar ile oturur.
* Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki tercihten herbirinin fayda ve zararlarını iyice hesapla.

Komik Duvar Yazıları

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 2 Nisan 2019 Kerim Usta

Komik Duvar Yazıları

* Gülü seven dikenine katlanır; Kaktüsü sevenin vay haline!
* Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin!
* Deveye cilve yap demişler dokuz dükkan yıkmış!
* Bakmakla aşık olunsaydı öküz trene aşık olurdu!
* Bülbülü altın kafese koymuşlar “cik cik cik” demiş!
* Derdini söylemeyen iyi yapar; birde onun derdiyle uğraşamayız!
* İşleyen kafa pas tutmaz çok işleyen kafa tarak tutmaz!
* “Acele kan aranıyor grubu önemli değil” imza: vampir!
* Kopya bir sanattır ama bizim öğretmen sanattan anlamıyor!

Selçuklu’nun Mimarı Kınıklar

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Mayıs 2020 Kerim Usta

Selçuklu'nun Mimarı Kınıklar

Kınık Boyu, Oğuzlar Kınık Boyu Ne Zaman Nerede Kurulmuştur? Kime Bağlıdır?

Kınık, Oğuzların 24 boyundan biri. Üçokların Deniz Han Oğullan koluna bağlıdır. Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynamıştır. Selçuklu hanedanlarının bu boydan geldiği kabul edilir. Büğdüz, İğdir ve Yıva boylan gibi Kınıkların da ongunu (kutsal hayvan) çakırdır.Kaşgarlı Mahmud’un, Oğuz boylarıyla ilgi­li en eski bilgileri içeren yapıtı Divanü Lugati’t-Türk’te Kınık boyu, Oğuz boylarıy­la ilgili listenin en başında yer alır. Reşided- din’in Camiü’t-Tevarih, Yazıcıoğlu’nun Selçukname (Tarih-i Âl-i Selçuk) adlı yapıtlarında da bu boyla ilgili çeşitli bilgiler

Konya’nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Mayıs 2020 Kerim Usta

Konya'nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

Hristiyanlık bilindiği gibi Filistin’de doğmuştur.Fakat sonrasında  Kapadokya ve Likaoni hristiyanlığın beşiği haline gelmiştir.Hz.İsa’nın havarilerinden Sen Pol ve arkadaşları Akdenizden çıkarak Antalya yakınlarında Aksu kenarında bulunan Perga Pamfili Körfezine çıkmışlar ve ilk hristiyanlık temelleri buralarda atılmaya başlamıştır.Yıllardır esirlik altında yaşayan kapadokya halkı sefillik içinde ve dışarı ile ilişkileri kesilmiş olduğundan San Pol ve arkadaşları açısından  bu şehir çok müsait bir yerdir.

San Pol  yanında ki arkadaşları ile propaganda yaparak bir çok puta tapan kişilere Hristiyanlığı kabul ettirmeyi başarmışlardır.Bu arkadaşlarının arasında Barnabas öne çıkan isimlerdendir.

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK BOYLARI

1- Abdal-Usta: Türkiye, İran, Türkistan
2- Abakan-HAKAS-Sagay: Bağımsız Devletler Topluluğu-Rusya Federasyonu
3- Ahiska-Mesket-Saka-İskit:Kafkasya, Türkistan
4- Altay:Bdt
5- Avşar-Afşar: Türkiye, İran
6- Azeri: Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Türkiye
7- Başkurt-Başkır-Başgort: Bdt
8- Balkar-Balkır-Bolkar-Malkar: Kafkasya, İdil

Kayılar Hakkında Bilgi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Kayılar Hakkında Bilgi
KAYILAR
Tarihî geleneğe göre Osmanlı hânedanının mensup olduğuna inanılan Oğuz boyu.Kayılar Selçuklularla birlikte İran yaylasına geldiler.Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun fethine katıldılar.Moğol istilası ile birlikte Anadolu’ya göç etmişlerdir.Anadolu’da Ahlat yöresine yerleştiler.Başlarında Süleyman şah olduğu halde güneydoğu Anadolu’ya geçtiler. Süleyman şah Halep’e giderken Fırat’ta boğulmuş ve Türk mezarı da denilen Caber kalesine defnedilmiştir.Babasının ölümüyle Kayıların bir kısmının başına Ertuğrul Gazi geçmişti.(Kayıların bir kısmı ayrılarak Urfa-Viranşehir, Mardin- Derik arasındaki Beriyye bölgesine, bir kısmı da Anadolu’ya dağılmıştır)Kayılar 1230 Yassı çemen savaşında Anadolu Selçuklularının yanında yer aldılar.Savaştan sonra Ertuğrul Gazi yönetimindeki kayılar I. Alaaddin Keykubat tarafından önce Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine daha sonra Bizans sınırında Söğüt, Domaniç bölgesine uçbeyliği olarak yerleştirildiler.

Şair Hasan Demirci Kimdir? -Kısıklı-

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 12 Kasım 2020 Kerim Usta

Şair Hasan Demirci Kimdir? -Kısıklı-

Terekeme Türkleri’nden olan Hasan Demirci 1956 yılında Kars Arpaçay Gönülalan köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde,ortaokul ve liseyi ise 1970–1976 yılında Kars Susuz Öğretmen Okulunda bitirdi.

1977–1978 yılında Kars Dede Korkut Eğitim enstitüsünü bitirdi.1979 yılında öğretmenlik görevine başladı.Sırasıyla  Kahramanmaraş, Ankara, Ağrı,Kars ve Bursa da görev yaptı.2004 yılında emekli oldu.

Gönlündeki duygularını doğayı, şehrini,ülkesini, dağları, köyünü Terekeme Lehçesiyle şiirlerine döktü.

1980 yılından beri yazdığı şiirleri kitap yapım aşamasındadır.

Şair Hasan Demirci Şiirlerin de Kısıklı Mahlasını kullanmaktadır.

Özünden bir şey kaybetmeyen Hasan Demirci Hocanın şiir arşivi inşallah bir yayın evi veya sponsor olacak kişi ve kişilerce fark edilerek şiir kitabı yayımlanır.

Yaz Kalem,Kalem

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 3 Mart 2019 Kerim Usta

Fani dünya hiç gülmedi bir üzüm
Yaz kağıza derdim yaz kalem,kalem
Bineyden garadır kaderim menim
Yaz kağıza derdim yaz kalem,kalem

Döküldü tellerim ağardı kaşım
Büküldü gametim çürüdü dişim
Dermanda tabipte olmaz ki işim
Yaz kağıza derdim yaz kalem,kalem

Dargo Savaşı

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Dargo Savaşı
Türk harp tarihinin şanlı sayfaları arasına gömülmüş en kanlı savaşlardan birisi de muhakkak ki Dargo Meydan Muharebesidir. Bu savaş muazzam Rus ordularına karşı Şeyh Şamil’in enbüyük zaferi ile neticelenmiştir.

Dargo meydan muharebesi, Şâmil’in cihana sığmayan büyük askerî kudret ve dehâsını, şöhretin arşına çıkaran en mühim zaferidir. Dargo, düşmanlara değil, dostlara dahi yol vermeyen Kafdağıyla efsane ormanlarının bağrında gizlenmiş büyük bir sır ve müthiş bir muammadır. Kafkas dağlarının sarp yamaçları ve uçurumlar üzerine kurulmuş olan Dargo, kırk, elli hanelik bir köy olup; çok sarp ve dar bir dağ yolu ile Veden ve Andi’ye bağlı bulunuyordu. “Dargo” diye anılan kanlı savaş, 1845 yılı yazında Çeçenistan’da cereyan etmiştir.

25 Mayıs 1845’te Dargo’ya hücuma hazırlanan Rus Genelkurmay Başkanı General Kont Vorontsov, Dağıstan’da bugün Vnezapnaya denilen yerde karargâhını kurdu. Haziranın üçüncü günü 34 tabur piyade, 5 istihkâm bölüğü, 8 bin Kazak suvarisi, 2 bin milis kuvveti ve elli adet dağ topuyle kat’î harekât başladı. Aynı zamanda Çar’ın dâmadı olan Kont Vorontsov’un emrinde, 8 general,3 prens vardı.