Çılgın Milyoner Whitaker Wright’ın Sualtı Balo Salonu

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 23 Ekim 2019 Kerim Usta

Çılgın Milyoner Whitaker Wright’ın Sualtı Balo Salonuİngiltere’deki çılgın Milyoner Whitaker Wright’a ait büyük bir park ve içinde çok özel bir evi var. Whitaker Wright bilardo oynamak , puro ve viski içmek için bir yeraltı kulübü inşa etmeye karar verdi. Yeraltı kulübü çok sıradışı… Çünkü balo salonu gölün altına inşa edilecekti.Hikayesi ne yazık ki acıklı sona erdi. Yaptığı Konakta birkaç yıl yaşadıktan sonra, dolandırıcılıktan 7 yıla mahkum oldu.Whitaker Wright duruşma sırasında tuvalet gitmek için izin istedi.Giderken danışmanına “gideceğim yerde buna ihtiyacım olmayacak “diyerek saatini verdi.Bir puro içtikten sonra, siyanür kapsülü içerek birkaç dakika içinde öldü. 32 odalı konakta cesedi dört gün kalan Wrightd daha sonra cam bir tabutla defnedildi.

Orjinal hal aşağıda olan malikane 1952 yılındaki yangınla bir kısmı yanmıştır.Özel sektörde olan su altı balosu gezintiye açık değildir.

Çılgın Milyoner Whitaker Wright'ın Sualtı Balo Salonu(28 Fotograf)

Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Kültür Meseleleri

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 14 Kasım 2020 Kerim Usta

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Özet:

1990-1991 yıllarında Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Türkistan ve Kafkaslarda, Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Ancak, bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri birçok mesele ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu meseleler; eğitim ve kültür başta olmak üzere, askerî, iktisadî, siyasî, çevre, din, sosyal ve toplumsal konular olarak ifade edilebilir. Doğal olarak yeni kurulmuş olan Türk Cumhuriyetleri, vaktiyle Sovyetler Birliği zamanında Rusların yönetimi ve etkisi altında kalmışlardı. 1991 yılından itibaren bağımsızlığını ilan eden bu devletler; Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Türk Cumhuriyetleri’dir. Türk Cumhuriyetleri, değişen dünya şartlarında bir hayli zorluklar çekmek durumunda kaldılar.

Bildiride, Sovyetler Birliği’nden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Asya’da yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk toplulukları ile eğitim ve kültür ilişkileri, bu konuda ortaya çıkan meseleler ve öneriler, bu uğurda yapılan

Büyütülmüş Gıda Resimleri (13 Fotograf)

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 23 Ekim 2019 Kerim Usta

Yediğimiz içtiğimiz gıdalar çeşitli oranlarda büyütüldüğünde çıkan resimlere hayretler içinde bakacaksınız.Her Resmin üzerinde ismi ve kaç defa büyütüldüğü yazılıdır.

Büyütülmüş Gıda Resimleri (13 Fotograf)

Evin Yolunu Bulan Ayakkabı(11 Fotograf)

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 23 Ekim 2019 Kerim Usta

Bu defa size yine sıra dışı bir tasarımın yapılışından ve özelliklerinden bahsedeceğim.Bu sıra dışı ayakkabı yapılırken içine GPS alıcı konulmakta ve hedef bilgisayardan yüklenilmektedir. GPS sinyalini alan ayakkabı üzerine monte edilen ledler ile size yönünüzü tarif edecektir.Bu sıra dışı ayakkabının nasıl yapıldığını görelim.

1Evin yolunu bulan ayakkabı(11 Fotograf)

Venedik Yavaş Yavaş Sulara Teslim Oluyor (27 Fotograf)

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 23 Ekim 2019 Kerim Usta

Venedik’te her yıl yaklaşık olarak 2 cm yükselen sular yaşadığımız yüzyılın sonlarını hesap edecek olursak tamamen yok olacak…Hesaplanırsa 60-70 cm olacak olan su yüksekliği Venedik’i yutacağa benzer…

1Venedik Yavaş Yavaş Sulara Teslim Oluyor(27 Fotograf)

Yarasa Resimleri (50 Fotograf)

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 31 Ocak 2020 Kerim Usta

Çoğumuz yarasaları sevmeyiz ve çok ürkütücü bir hayvan olarak biliriz.Bunda şu drakula masallarının payı çok büyük…Oysa aşağıdaki resimleri incelediğinizde sevimli olanlarıda göreceksiniz.Fakat her avcı hayvan gibi yarasalar da korkunç dişlere sahiptir.

1Yarasa Resimleri (50 Fotograf)

Son 22 yıl içinde Will Smith Nasıl Değişti? (25 fotograf)

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 23 Ekim 2019 Kerim Usta

Son 22 yıl içinde Will Smith’in değişimine bakınız.Çok sevdiğim bu adamın yıllar önündeki son halini tabi ki en son resme saklandı.

1Son 22 yıl içinde Will Smith Nasıl Değişti? (25 fotograf)

Osmanlı-İran Arasında Kasr-ı Şirin Barış Antlaşması(1639)

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

OSMANLI-İRAN ARASINDA KASR-I ŞİRİN BARIŞ ANTLAŞMASI (1639)
Osmanlılar ile Safevîler arasında 1618’de varılan Serav Barış Antlaşması’ndan sonra, henüz beş yıl kadar bir süre geçmişti. Bu esnâda Osmanlı Devleti hanedanlık tahtında bir takım değişiklikler cereyan etmiştir; Sultan I. Ahmed’in vefatı (1617), peşinden I. Mustafa’nın padişah olması (1617) ve O’nun tekrar tahttan indirilmesi, Genç (II.) Osman’ın padişah olması (1618-1622), bu genç hükümdarın tahttan indirilmesi ve hunharca katledilmesi hâdiseleri olmuştu. Bununla beraber, bazı veziriâzam, vezir, paşa, beylerbeyi, şeyhü’l-islam, kadı asker, sancak beyinin azledilmesi, öldürülmesi veya tutuklanması gibi devlet kadrosunda ciddi değişikler meydana gelmişti.

Osmanlı Devleti padişahlık tahtına, 14 Zilkâde 1032/ 10 Eylül 1623 tarihinde, Sultan IV. Murad hükümdar olarak geçmiştir. 27 Temmuz 1612 tarihinde doğmuş olan IV. Murad, henüz padişah olduğunda on iki yaşında

Tasavvuf Gerekli

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 23 Ekim 2019 Kerim Usta

Tasavvuf, dînin kalbî hayatı ve özüdür. Tıpkı bir meyveyi makbul ve lezzetli kılan içindeki özsuyu gibidir.
Bilindiği gibi insanın beden ve rûh olmak üzere iki yönü vardır. Bunların her ikisinin de fıtrata bağlı olan talepleri mevcuttur. İslâm, yaratılıştan gelen bu temâyülleri inkâr etmez. Onları birer vâkıa olarak kabul eder. Ortaya koyduğu temel ölçüler çerçevesinde makbûl olan temâyülleri inkişâf ettirmeye, merdûd olanlarını ise, asgarî hadde indirmeye veya makbûl bir gâyenin emrine sokmaya çalışır.