1400 Yıllık Zeytin Ağacı

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 18 Ocak 2019 Kerim Usta

1400 Yıllık Zeytin Ağacı

Eski Şam diye de anılan Busra birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik bir kenttir. Devasa sütunlar, saraylar, tiyatrolar, bazilikalar… Peygamber efendimizin içinde bulunduğu Kureyş kervanı manastır civarında konaklar…Peygamberimiz çocukken kervanla buradan geçerken tanıyan papaz Bahira vefât etmiş, yerine talebesiNestura geçmiştir. O dahi son peygambere inanmakta, işaret beklemektedir Hicaz taraflarından…

Kervanın develeri çöktürülür, yükler indirilir. Efendimiz kuru bir zeytin ağacının altına oturur. Ağaç yeşerir meyvelerle donanır o anda… Bu fevkaladelik durumu gören Rahip Nestura’nın gözünden kaçmaz. Koşarak nefes nefese peygamberimize sorar:

* Lat ve Uzza (İki büyük put) hakkı için adını bağışla?
* Bundan ağır bir söz söylenmemiştir bana!

Bahira’nın bahsettiği Resul o mudur acaba? Kervanda bulunan Meysere’ye dönüp sorar:
– Gözündeki kırmızılık hep var mıdır?
– Evet vardır.

Edeple gelir huzurunda durur ve der ki:
* İsa aleyhisselama İncili gönderen Allah hakkı için söylüyorum ki; sen son Peygambersin. Ah sana vahiy indiği günlere erişsem de hizmetinde bulunsam.

Sonra Meysere ile Huzeyme’yi kenara çeker onlara tenbih eder:
* Biliyor ve inanıyorum ki Muhammed düşmanlarına galip gelecek, lâkin yine de Şam’a gitmeyin! Yahudilere güven olmaz. Size zarar verebilirler.

Meysere, sahibesi kervanı gönderen Hazret-i Hatice’nin “Bir an önce dön, fazla oyalanma!” emrini hatırlar. Yüklerini acele satıp Mekke’ye dönerler.
Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) Busra’ya yaptıkları yolculuk esnasında altında oturdukları ağaç dayanılmaz çöle rağmen asırlardır hayatta. Şimdi Ürdün sınırları içinde bulunan (Al-Mafraq) uçsuz sahrada çevresinde ondan başka tek ağaç yok.

Her sabah kahvaltıda eksik etmediğimiz zeytine bir bakacak olursak, Kur’ân’da bile 1400 yıl önce zeytinden şu şekilde bahsetmekte; Kur’ân’da, zeytinden; Enam, Nahl, Nur, Abese ve Tin surelerinde doğrudan, Mu’minûn suresinde ise, dolaylı olarak bahsedilmektedir.

Tin suresinde incir ile birlikte üzerine yemin edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V)’in, “Zeytinyağını yiyiniz ve onunla yağlanınız. Zira o mübarek bir ağaçtan çıkmaktadır” dediği rivayet edilmektedir. Zeytinle ilgili âyet ve hadislere daha yakından bakıldığında, zeytinin hem ağacına, hem meyvesine, hem de yağına dikkat çekildiği görülecektir

.

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir