Ziyariler Hakkında Bilgi

Ziyariler Hakkında Bilgi

Onuncu ve on birinci yüzyıllarda Hazar denizi civarında bulunan Gürgân, Taberistân ve Elburz dağlarının güneyindeki Kûmis bölgelerinde hüküm süren hanedan. Kurucuları olan Merdâviç’in babası Ziyâr bin Vardan Şâh’a nisbetle Ziyârîler adını aldılar.Hazar Denizi’nin güneybatı köşesindeki Deylem’in dağlık bölgelerinde yaşayan halkın büyük bir kısmı, Abbasî halîfesinin veya başka devletlerin ordularında paralı askerlik yapardı. Bu paralı askerlerin kumandanlarından olan Merdâviç bin Ziyâr, Sâmânoğulları Devleti’ndeki iç karışıklıkları fırsat bilerek, Kuzey İran’ı ele geçirmek için ayaklanan Sâmânî kumandanı Esfâr bin Şirûye’nin ayaklanması üzerine, bağımsızlığını îlân etti.

Keykavus Bin İskender Kimdir?

Keykavus Bin İskender Kimdir?

Kābûsnâme’yi yazdığı 475 (1082) yılında altmış üç yaşında olduğuna göre 412’de (1021) doğmuş olmalıdır. Eserinden iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. İran’ın Taberistan ve Gürgân eyaletlerinde hüküm süren Ziyârî hânedanına mensup olan Keykâvus, hükümdar olmadan önce Sultan I. Mesud’un kızı ile evlenerek Gazneliler’le akrabalık kurdu. Sekiz yıl Sultan Mevdûd b. Mes‘ûd’un sarayında hükümdarın nedimi olarak bulundu, onunla Hint seferlerine katıldı. Hacca gidip döndükten sonra da Şeddâdîler’den Ebü’l-Esvâr Şâvur b. Fazl ile (Fazlun)

Ülkemizde Tarım ve Yetiştirilen Ürünler

1-Tahıllar
* Buğday: Orta kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinde yetişen ve ülkemizde en yaygın üretilen tarım ürünüdür. İlkbahar döneminde filizlenmek ve büyümek için yağış, yaz döneminde ise olgunlaşmak için kurak ve sıcak bir ortam ister. Kışların aşırı soğuk geçmediği yerlerde sonbaharda, Doğu Anadolu’nun soğuk yerlerinde ilkbaharda ekilir. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran ayında, İç Anadolu’da Temmuz’da, Doğu Anadolu’da Ağustos’ta hasat edilir. Türkiye’de en fazla üretim İç Anadolu Bölgesi’nde yapılır. Konya, Ankara ve Adana ise il olarak ilk üç sırayı paylaşır. Karadeniz kıyılarında yazların yağışlı geçmesinden, Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde ise yazların serin geçmesinden dolayı üretilemez.
* Arpa: Türkiye’de buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl ürünüdür. Buğdaya göre, biraz daha soğuk ve kurak şartlarda ve nispeten mineral oranı az olan topraklarda yetişir. Buğdaya göre, daha kısa sürede olgunlaşır (80 – 90 gün) Bu nedenle buğdayın yetişmediği Erzurum – Kars plâtolarında 2000 – 2200 m ye kadar yetişebilir. Üretim

Kabusname-Keykavus Bin İskenderin Oğluna Nasihatleri

Kabusname-Keykavus Bin İskenderin Oğluna Nasihatleri

Bu öğütlere gönül kulağını açık tut

Ey oğul!

Bilmiş ol ki, artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup, sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından bir ses gelir:

“Ey kulum, hazırlan, bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin…”

Şimdi ey ciğerköşem! Ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigâr olarak bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen, her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın, zamanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati, oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. Öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut, sonra pişman olmayasın. Gerçi zamanımızda her oğul babasının sözünü tutmuyor, ama inşaallah kabul edersin.

Bütün tecrübelerimi bu kitapta topladım

Kara Ahmet Paşa Kimdir ?

Kara Ahmet Paşa Kimdir ?

Kara Ahmet Paşa (Kara Ahmed Paşa) Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1553-1555 yılları arasında Osmanlı devletinin sadrazamı olmuştur.

Arnavut devşirmesi olup, sarayda yetişmiştir. Kapıçıbaşı olarak dışarı çıkıp sonrasında Yeniçeri ağası, Rumeli Beylerbeyi olmuş ve 2. vezir iken 27 Temmuz 1552 yılında Temeşvar’ı istila etmiştir. Kara Ahmet Paşa, Osmanlı tarihinde “Temeşvar Fatihi” olarak tanınmış değerli bir kişidir. Ayrıca, Macaristan ve İran seferlerinde ve Gürcistan’ın istilasında büyük hizmetleri olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Fatma Sultan ile evlenmiştir.

86. Oskar Ödülleri Sahiplerini Buldu

86. Oskar Ödülleri Sahiplerini Buldu

En İyi Film: 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret)
En İyi Yönetmen: Alfonso Cuarón / Gravity
En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett / Blue Jasmine (Mavi Yasemin)
En İyi Erkek Oyuncu:Matthew McConaughey / Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jared Leto / Dallas Buyers Club
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Lupita Nyong’o / 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret)
En İyi Görüntü Yönetmeni: EmmanuelLubezki / Gravity

2 Mart’ta Neler Oldu?

Mart Ayına Geri Dön <—

2 Mart'ta Neler Oldu?

2 Mart’ta Olaylar   2 Mart’ta Doğanlar   2 Mart’ta  Ölenler

2 Mart, Miladi takvime göre yılın 61. (artık yıllarda 62.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 304 gün vardır.

Yıldönümleri ve Olaylar

 • Rize’nin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)
 • Ardahan’ın Posof ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1921)
 • 1807 – ABD Kongresi, herhangi bir yabancı Krallık, yer veya ülkeden köle ithalatını yasakladı.
 • 1836 – Teksas, Meksika’dan bağımsızlığını ilan etti.
 • 1855 – II. Aleksander, Rus Çarı oldu.
 • 1888 – Britanya, Alman, Avusturya,Macaristan, İspanyol, Fransa, İtalya, Hollanda, Rus ve Osmanlı İmparatorluğu arasında, İstanbul Antlaşması’nın (Convention of Constantinople)

Kuran’da Geçen Surelerin Türkçe İsimleri

Kuran'da Geçen Surelerin Türkçe İsimleri

1-Fatiha: Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

Tövbe-i Nasuh

Tövbe-i Nasuh
Büyük arif Ebu Talib el-Mekkî (k.s) 386/996) tasavvuf ve ahlâk sahasında yazdığı “Kutu’l-Kulub” isimli meşhur eserinde der ki:
“Kulun, tövbesinin tam olarak gerçekleşmesi, Allah’a dönüşünün güzel olması ve günahları iyiliklere çevrilen kimselerden sayılması için, gerçekten eski hâlini değiştirmesi ve yeni hayatı benimsemesi gerekmektedir. Eğer insandaki bu değişme dünyada olursa, kötü ameller iyi amellere çevrilmektedir. Bunu şu ayetten anlıyoruz:
“Gerçek şu ki insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez.” Ra’d, 13/11
Demek ki insanlar, içlerindeki bir kötülüğü iyiliğe çevirdiklerinde, kötü halleri iyiliklere çevrilmiş olur ve bu durumda şu ayetin müjdesi gerçekleşir:

28 Şubat’ta Neler Oldu?

Şubat Ayına Geri Dön <—

28 Şubat'ta Neler Oldu?

28 Şubat’ta Olaylar   28 Şubat’ta Doğanlar   28 Şubat’ta  Ölenler

28 Şubat, Miladi takvime göre yılın 59. günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 306 gün vardır (artık yıllarda 307).

Yıldönümleri ve Olaylar

 • Sivil Savunma Günü
 • Trabzon’un Of ilçesinden Rusya ve Ermenistan birliklerinin çekilişi (1918)
 • 1855 – Bursa Depremi meydana geldi.
 • 1870 – Osmanlı padişahı Abdülaziz; Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi (Bulgar Eksarhanesinin) kurulmasına izin verdi.
 • 1919 – Nasrullah Han’ın yerine tahta çıkan Amanullah Han Afganistan’ın bağımsızlığını ilan etti.
 • 1921 – TBMM’de ilk bütçe kabul edildi.
 • 1922 – Mısır, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti.