Kategori: 1-Genel

” İlk Göz Ağrısı ” Deyiminin Anlamı

Eskiden savaşlar o kadar çok olurmuş ki Anadolu’nun hemen her köyünden, cephede savaşan bir asker olurmuş… Elbette  bu askerlerin geride bıraktığı anaları, kardeşleri, hanımları, nişanlıları, sevgilileri olurdu.Geride kalanlar vatanını,dinini korumak için savaşan yiğitleriyle gurur duyarlar ama içten içten gözyaşı dökerlerdi.Bu gözyaşları, göz Daha Fazlasını Oku

Bakan Dinçer’den 19 Mayıs Genelgesi’ne İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Danıştay’ın 19 Mayıs Genelgesi’nin yürütmesini durdurması kararına ilişkin, ”Bundan sonra Türkiye’de bütün bayramları modern dünyanın anlayışına göre ve yeni bir paradigmayla, yeni bir yaklaşım tarzıyla kutlamaya ihtiyaç var. Bu sebeple biz çok kapsamlı bir yönetmelik çıkarıyoruz” dedi.

İstanbul Ağrı İli Derneği’nin, Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Holiday Inn Otel’de düzenlediği ”Ağrılılar Gecesi”ne, Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti milletvekilleri Fatma Salman Kotan, Mehmet Kerim Yıldız ve Ekrem Çelebi, Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan ve İstanbul’da yaşayan Ağrılılar katıldı.

Gecede konuşan Bakan Dinçer, Danıştay’ın kararının, bakanlığının çıkardığı genelgenin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili bir karar olduğunu hatırlatarak, normal şartlarda bugünkü 19 Mayıs’ı kutlama etkinliklerinin hiçbir genelgede ve hukuki düzenlemede yer almadığını söyledi. Daha Fazlasını Oku

Fatih Devri (1451-1481) Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

ÖZET:
Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmed zamanında büyük devlet olmaya başlamıştı. İstanbul’un fethi ile Doğu Roma yıkılmış, Bosna-Hersek’ten Fırat boylarına kadar Osmanlı ülkesi sayılıyordu. Gerek batıda, gerekse doğuda Osmanlı ülkesi genişleme gösterirken, Fatih gibi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan da, doğuda Türkmenlere dayanan büyük devlet olma düşüncesi içerisindeydi. Uzun Hasan, kendisine Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’i rakip olarak görüyordu. O’nunla mücadele için Venedik’ten Papalığa, Karamanoğulları’ından İsfendiyaroğulları’na birçok unsur ile dayanışma içerisine girmişti.
Nitekim iki padişah, Trabzon-Rum İmparatorluğu’nun topraklarına hakim olmak düşüncesi, Karamanoğulları meselesi, Anadolu’daki diğer Türkmen beylikleri üzerine hâkim olmak arzusu gibi, olaylar üzerine karşı karşıya gelmişlerdi. Aslında her iki padişah da, Anadolu topraklarını ülkesine katmak ve Türkmenleri yönetmek istiyorlardı. Hakimiyet, genişleme, güvenlik gibi sebeplerden dolayı, Otlukbeli’de karşı karşıya gelen Osmanlılar, Akkoyunluları mağlup ederek üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir.
Giriş:
Osmanlı Devleti’nin başına, babası II. Murad Edirne’de vefat ettikten sonra, 18 Şubat 1451 tarihinde II. Mehmed, padişah olarak geçmiştir. II. Mehmed (1451-1481) yüksek bir ilim muhitinde iyi bir tahsil görmüş, derin bir Türk-İslam şuuru içinde yetişmişti. Babası ona tecrübeli devlet adamlarının yanı sıra, maddî ve manevî Daha Fazlasını Oku

Hava Tahmini Nasıl Yapılır?Prensip ve Metotları Nelerdir?

Hava tahmini meteorolojinin kalbinde yer alır, bu işle yoğrulan birçok genç insan, milyonlarca insanın yaşamı etkileyen hava olaylarını doğru tahmin etmeye ve açıklamaya çalışırlar. Meteorlojistler bu alanda yaptığı çalışmalarla özellikle son 30 yılda hava tahmininde önemli ilerlemeler kaydettiler. Beş günlük tahminler Kuzey Amerika ve Avrupa’yı içermektedir. 1970’li yıllardan beri üç günlük tahminler büyük bir doğrulukla yapılmaktadır. Genel olarak yağış ve sıcaklık tahminleri yedi gün ve daha fazla sürelerde kullanılabilir doğrulukta yapılmaktadır. Bazı meteorolojistlar iki haftalık hatta daha uzun sürede tahminlerin yapılabileceğine inanmaktadır. Tropik okyanuslar ve atmosfer arasındaki ilişkilere ait yeni bilgiler, bölgesel iklim modellerinin aylık tahmin edilebilmesini mümkün kılacaktır.

Hava tahminleri birçok insanı ve birçok ülkeyi etkiler. Bizim üzerimize gelen hava yüzlerce km. uzunluğunda ve birçok büyük alanların üzerinden (değişim ve gelişimle) geçerek gelirler. Daha Fazlasını Oku

Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

OSMANLI DEVLETİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİN ERMENİ OKULLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ

Özet:
Yüzyıllar boyu çeşitli toplulukları bir arada yöneten Osmanlı Devleti, farklı etnik yapıdan gelen, farklı din ve kültür sahibi olan toplumlara karşı, geniş bir barış ve hoşgörü anlayışı içerisinde bulunuyordu. Bünyesinde çeşitli din ve millet mensuplarını yaşatan Osmanlı devleti yönetiminde, 1839 Tanzimat Fermanı’ndan sonra yalnızca Müslümanlar görev almamışlardır. Ermeniler, Yunanlar, Slavlar, Bulgarlar, Rumlar, Yahudiler ve daha bazı topluluk mensupları da, Osmanlı devlet yönetiminde üst düzey görevler almışlardır. Bu geniş ve her kesime hitap eden yönetim anlayışı farklı kesimlerin bir arada bulunmasını kolaylaştırmış ve değişik unsurlardan bir bütünlük meydana getirmiştir.

19. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından pek çok değişikliğin söz konusu olduğu bir yüzyıl olmuştur. Mısır isyanı, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Yunan isyanı, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kırım savaşı, Vilayet Nizamnamesi Teşkili, Ermeni Milleti Nizamnamesi, I. Meşrutiyet’in ilanı, Osmanlı-Rus harbi (1877-1878) gibi, gelişmeler de bu yüzyıl içerisinde cereyan etmiştir. Daha Fazlasını Oku

Feri Cansel Kimdir?

Esas adı Feriha Cansel olan oyuncu 1944 yılında Kıbrısta doğdu. Türk sinemasında sayısız filmde rol aldı.60’lı yıllarda sinemaya giren oyuncu en parlak dönemlerini 70’li yıllara girdiğimizde yaşadı.Beyaz perde de sınır tanımayan görüntülerle izleyicinin karşısına çıkan Cansel 70’li Daha Fazlasını Oku

YAŞAM BELİRTİSİ GEZEGEN BULUNDU

 

‘Yaşanabilecek’ gezegen bulundu

Astronomlar, güneş sisteminin dışında, ‘yaşanabilecek’ bir gezegen buldular. Samanyolu’nda bu tip başka gezegenler de olabileceği düşüncesi güçlendi.

Astronomlar, güneş sisteminin dışında, ‘yaşanabilecek’ bir gezegen buldular. Samanyolu’nda bu tip başka gezegenler de olabileceği düşüncesi güçlendi. Daha Fazlasını Oku

Meteoroloji Nedir?Gelişimi Nasıl Olmuştur?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca “meteoron” kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.

Eski Bir Bilim Dalı

Aristo’nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo “meteorologica” adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo’nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.

Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları Daha Fazlasını Oku

Ravinsonde Rasatları

Tarihçe

1920 lerin başlarında Fransız bilim adamları BUREU ve İDRAC ile onlardan ayrı çalışan Rus bilim adamı MOLTCHANOV atmosferin çeşitli seviyelerindeki hava koşulları hakkındaki bilgileri, radyo dalgaları aracılığıyla toplamak ve yayınlamak için bir cihaz üzerinde çalışmaya başladılar. 1930 yılında Rus MOLTCHANOV bu günkü radiosonde cihazının atası denilebilecek ilk radiosonde cihazını geliştirmeyi başardı.

Tanıtım

Ravinsonde rasatları, radiosonde cihazı denilen ve balonla birlikte serbest atmosfere gönderilen rasat aletleri yardımıyla yapılır. Radiosonde cihazı, balonun yardımıyla serbest atmosferde yukarı çıkarken meteorolojik bilgileri eş zamanlı olarak ölçen ve istasyona gönderen alettir. Radiosonde cihazı, basınç, sıcaklık, nem değerlerini ölçen sensörlerden meydana gelmektedir. Bu sensörler yardımıyla elde edilen bilgiler, önceden belirlenmiş olan bir sıralama dahilinde ve belirlenmiş kısa zaman aralığında alıcı yer istasyonuna gönderilir. Rüzgar bilgileri ise radiosonde cihazının serbest atmosferdeki konumuna bağlı olarak elde edilen açı değerlerinden elde edilir. Ravinsonde rasatları, basıncın, sıcaklığın, nemin, rüzgar yön ve şiddetinin, yerden uçuşun son bulduğu yüksekliğe Daha Fazlasını Oku

Dünyada ve Türkiye’de Kaydedilen En Düşük ve En Yüksek Meteorolojik Değerler

Dünyada ve Türkiye’de Kaydedilen En Düşük ve En Yüksek Meteorolojik  Değerler

Türkiye

Ölçülen DeğerÖlçüldüğü Yer ve Tarihi
En Yüksek Sıcaklık48.8°C Mardin-Kocatepe 14 Ağustos 1993
En Düşük Sıcaklık-46.4°C Van-Çaldıran 9 Ocak 1990
En Yüksek Yıllık Ortalama Sıcaklık21.3°C Hatay-İskenderun 1962
En Düşük Yıllık Ortalama Sıcaklık1.8°C Sarıkamış 1972
Yıllık En Yüksek Toplam Yağış4045.3 mm Rize 1931
Yıllık En Düşük Toplam Yağış114.5 mm Iğdır 1970
Günlük En Yüksek Yağış469.9 mm Kemer 11 Aralık 1971
En Yüksek Kar Kalınlığı525 cm Bitlis Şubat 1954
En Yüksek Basınç1045.2 mb Zonguldak-Eregli 1 Ocak 1973
En Düşük Basınç747.2 mb Van-Başkale 21 Şubat 2001
En Yüksek Rüzgar Hızı48.9 ms Tokat 1 Ocak 1978

Dünya

Ölçülen DeğerÖlçüldüğü Yer ve Tarihi
En Yüksek Sıcaklık58°C, El Azizia Libya, 13 Eylül 1922
En Düşük Sıcaklık-89.2°C, Vostok-Antarktika, 21 Temmuz 1983
En Yüksek Yıllık Ortalama Sıcaklık34.4°C, Dallo-Etyopya
En Düşük Yıllık Ortalama Sıcaklık-56.7°C, Plateau-Antarktika
Yıllık En Yüksek Toplam Yağış2646.7 cm, Cherrapunji-Hindistan, Ağustos 1860
En Düşük Ortalama Yağış0.08 cm, Arica-Şili, 1970

Uluslararası Emek Örgütleri

 Aşağıdaki linklerin üzerine tıklamanız yeterlidir.

  • İCFTU (Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu)
  • NLC (Nijerya İşçi Kongresi)