Kategori: 1-Genel

Sultan Alparslan’ın Vasiyeti

Sultan Alparslan’ın vasiyeti

Selçuklu Devleti hükümdarıdır. Malazgirt zaferi (26 ağustos 1071) ile Anadolu’nun kapılarını, 200.000 kişilik Bizans ordusunu yenerek, Müslüman Türklere açmıştır.

Malazgirt’te yapılan bu savaştan önce askerlerini toplayan Alparslan atından inerek secdeye varmıştı ve; “Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. bana yardım et”, diye dua etmişti. Okumaya Devam Ediniz…

İcatlar Kronolijisi

 • MÖ 4241

Tarihlenebilen ilk yıl. Bu, Mısırlıların takvimi yapmalarıyla mümkün oldu.

 • MÖ 3200 civarı

Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerleğin resmini çizen ilk halk oldu.

 • MÖ 3000 civarı

Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü icat etti.

 • MÖ 1300 civarı

Suriyeliler kendi alfabelerini geliştirdi.

 • MÖ 700

Lidya’da (bugünkü Türkiye’de) malların alım satımı için ilk kez para kullanıldı.

 • MÖ 287

Kaldıraç ve vida kullanarak pek çok değerli mekanik aygıt icat eden Arkhimedes doğdu.

 • MÖ 10 civan

Romalı mimar Vitruvius bir vinç tasarladı.

 • 999

Milattan sonra Bir keşiş tarafından mekanik Okumaya Devam Ediniz…

Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır. Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe “birleşik ısı-güç sistemleri” ya da kısaca “kojenerasyon” diyoruz. Okumaya Devam Ediniz…

Türk İcatları

 • Bitmeyen piknik tüpü
 • Sigara cepli çorap
 • Topuğu basık ayakkabı
 • Köpüklü su musluğu ve şampuan konulan şofben
 • Elektrik sayacı durduracağı
 • Döner pişiren mikrodalga
 • Laf atan korna
 • Minibüs arkasından para uzatmak için şoförün yanına kadar uzanan demir
 • Çok amaçlı anne terliği
 • Kurban kesme makinesi
 • Basamakta durana çarpmayan otomatik kapı Okumaya Devam Ediniz…

Spam Nedir?Çeşitleri Nelerdir?

SPAM Nedir ?

Internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesaji alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesi Spam olarak adlandırılır. Spam çoğunlukla ticari reklam niteliğinde olup, bu reklamlar sıklıkla güvenilmeyen ürünlerin, çabuk zengin olma kampanyalarının, yarı yasal servislerin duyurulması amacına yöneliktir. Spam gönderici açısından çok küçük bir harcama ile gerçekleştirilebilirken mali yük büyük ölçüde mesajin alıcıları veya taşıyıcı, servis sağlayıcı kurumlar tarafından karşılanmak zorunda kalınır.

Internet kullanıcıları üzerindeki etkileri incelendiğinde iki tip Spam vardır. Email aracılığıyla gönderilen spam Okumaya Devam Ediniz…

Anlamına Göre Cümle Çeşitleri

Cümle anlamı ile anlamlarına göre cümleler karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirinden çok farklı konulardır. Anlamlarına göre cümleler konusunda olumlu, olumsuz cümleler; soru, ünlem cümleleri vb. vardır.

Cümle anlamı, verilen bir cümlenin anlamını bulup ifade edebilmekle ilgilidir. Yani bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde biraz daha farklı olarak, birkaç değişik ya da yeni kelimeyle söyleyebilmek cümledeki anlamı bulmak demektir.

Cümle anlamında verilen bir cümlenin anlamca özdeşi, karşıtı veya yerine konulabilecek cümle sorulur. Bu Okumaya Devam Ediniz…

Bab-ı Ali Baskını

İttihâd ve Terakkî cemiyetinin, hükümeti ele geçirmek için 23 Ocak 1913’de tertiplediği kanlı baskın, ikinci Meşrûtiyet’in îlânında ve 31 Mart Vak’ası’nda orduya dayanarak iş başına gelen ittihâd ve Terakkî komitesi, asker ocağını siyâsete karıştırarak bozmaya çalıştı ve memleketi keyfî olarak idare ettiler. 16 Temmuz 1912 Salı gününe kadar bu keyfî idare devam etti. Sadrâzam Saîd Paşa, bu târıhte halaskar zâbitân grubunun baskısıyla istifa edince, ittihâd ve Terakkî iktidardan düştü. Gazi Ahmed Muhtar Paşa başkanlığındaki yeni hükümet iş başına geldi. Balkan harbinin birbirini tâkib eden acı günlerinde, ancak üç ay sekiz gün kadar iktidarda kalabilen bu hükümetten sonra şadâret makamına Kâmil Paşa getirildi.

İttihâd ve Terakkî komitesi, hem Gazi Ahmed Muhtar Paşa hem de Kâmil Paşa’nın iktidarları zamanında ihanete varan gizli faaliyetler yürüterek yeniden iş başına gelmeye çalıştı. Maksadına kavuşabilmek için aklın Okumaya Devam Ediniz…

Osmanlı Mimarisi

İnşâ yâni yapı san’atı. Toplum ların dîni, siyâsî, içtimaî ve iktisadî özelliklerine göre meydana getiri len güzellik, estetik, sağlamlık ve kullanışlılığı kendinde toplayan; mesken, mâbed, medrese, hamam, kervansaray, çeşme, köprü, şu yolu, bend, türbe, ima ret, hastahâne, çarşı, bedesten, kütüphane, saray ve kabristan gibi eserlere mîmârî eserler denir. Kültür, iklim ve teknik imkânlara bağlı olan mimarlık san’atı ve mîmârî eserler devirden devire, milletten millete, iklimden iklime değişiklik göstermektedir. Kulla nilan malzemenin cinsine ve özel ligine göre inşâatın şekli ve tatbik edilen üsûller de ayrıdır.

Mîmârî bir eserde tertip tarzı, büyüklük, ölçülerin birbirine nisbeti ve uygunluluğu gibi unsurlar sayesinde güzellik sağlanmaya çalışılır. Bu maksatla eserlerin ölçülerinde nisbetlerini esas alan matematikle ilgili formüller Okumaya Devam Ediniz…