Kategori: 1-Genel

Türkçe’nin Kirlenmesi

Türkçe’nin Kirlenmesi
İnsanın yaşamında ve kişilik gelişiminde ana dilinin çok önemli bir yeri vardır. Dili yeterli düzeyde olan kişiler genellikle daha sağlıklı ilişki kurarlar, hayatta daha çok başarılı olurlar. Kendi dilini iyi bilip düzgün kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir dili öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Gerçekten, etkili bir yabancı dil öğretiminin altyapısını, iyi bir ana dili eğitimi oluşturur.

Türk edebiyatının tanınmış şairlerinden Yahya Kemal’in “Türkçe ağzımda annemin sütüdür” diyerek yücelttiği, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ise “Türkçem benim ses bayrağım” diyerek hem yücelttiği hem de kutsallaştırdığı Okumaya Devam Ediniz…

Tayland Hakkında Bilgi

Tayland Hakkında BilgiTayland Asya’nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi. Çin, Malezya ve Hong Kong’dan sonra bölgenin en çok turist çeken ülkesi konumunda. Ülke coğrafi bakımdan 4 bölgeye ayrılıyor.Dağlık Kuzey bölgesi renkli orkideler ve otantik elsanatlarının diyarıdır. Yüksek yaylaların bulunduğu Kuzey Doğu bölgesi arkeolojik ve
antropolojik gizemlerle doludur. Ovalık Orta kesimde ise uçsuz bucaksız prinç tarlaları ve meyve bahçeleri uzanırlar. Ülkenin doğu plajları ve baskent Bangkok da bu bölgede yer alır. En ucunda Malezya’nın yer aldığı yarımada biçimindeki Güney’de ise ülkenin Phuket,Pattaya gibi ünlü tropikal plajları ve ıssız adaları bulunur.
Baskent Bangkok, Tayland’a ait yasam tarzının tam anlamıyla hissedildiği sehirlerden birisi.

Bangkok Thai dilinde “Melekler Sehri ” anlamına geliyor. Zaten Bangkok’ta 400’den fazla tapınak olduğu için Okumaya Devam Ediniz…

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve internet teknolojisi, Yirminci yüzyılın ikinci yarısı itibariyle büyük bir hızla toplum hayatında etkili olmuş, bu dönemin “bilgisayar çağı” olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Bilgisayar mühendisliği, bilişim sektörünün temel mesleklerinden birisidir. Bilişim, uluslar arası sektörler içerisinde büyük bir hızla yükseliyorken bu alanda artan kariyer fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Bu hızlı yükseliş içerisinde şüphesiz ki bu alanda çalışacak gerekli niteliklere sahip kişilere ihtiyaç artıyor. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularını içermekle beraber, yazılımdan ağ sistemlerine, internet teknolojilerinden görsel tasarıma kadar geniş bir alanı içerisine alan bir bilim ve meslek dalıdır. Okumaya Devam Ediniz…

Kaizen Nedir?Yararları Nelerdir?

Hepimiz evde işte varsa işyerimizde yani kendi dükyanımızda yenilikler isteriz işte bu yenilikleri hangi kavramda ve hangi kurallar içerisinde yapmamız gerektigini anlatır KAİZEN kaizen japonlar tarafından bulunmuş ve en büyük holdinklerden en ufak esnafına kadar hitap eden bir felsafedir .Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir.

Kaizen felsefesinin temel prensipleri şunlardır:

* Sorunu kabul edin.
* Çok para gerektirmeyen projeleri seçin.
* Önce “bizim” problemlerimize bakın “Onlarınkine” değil, Okumaya Devam Ediniz…

Denizde Kullanılan Ölçü Birimleri

HIZ
* 1 Knot = 1 mil / saat = 1.85 km / saat

MESAFE
* 1 Linye = 1 / 8 pus ( inch )
* 1 Pus = 2.54 cm
* 1 Kadem ( feet ) = 12 pus = 30.84 cm
* 1 Yarda ( yard ) = 3 kadem = 36 pus = 91.5 cm
* 1 Kulaç ( fathom ) = 2 yarda = 6 kadem = 183 cm
* 1 Gomina ( 8 Cable ) = 608 kadem = 185.2 metre
* 1 mil ( mile ) = 10 gomina = 6080 kadem = 1852 metre

YÖN VE AÇI
* 1 Derece = 60 dakika
* 1 Dakika = 60 saniye Okumaya Devam Ediniz…

Kontrol Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Kontrol Mühendisliği Programı, “otomatik kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel otomasyon, ölçme ve entrümantasyon, robotik, bilgisayar tabanlı endüstriyel bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları” konularında eğitim verir ve araştırma yapar.Kontrol Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile birlikte Türkiye’de sadece iki üniversitede bulunmaktadır. Program 4 yıllık bir öğretim süresini kapsar. Temel fen bilimleri derslerinin yanı sıra, Elektrik Devre Temelleri, Elektromanyetik Alan Teorisi, İşaret ve Sistemler, Devre Analizi ve Sentezi, Enerji Dönüşüm Temelleri, Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Programlama, Okumaya Devam Ediniz…

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ülkemizde ve dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve kullanılan fosil kaynakların hava kirliliğine, dolayısı ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olması, enerji konusunun çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca birincil enerji kaynakları açısından ülkemizin büyük oranda dışarıya bağımlı olması ve bu oranın giderek artması, enerji sorununun ülkemiz için daha da önemli boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle mevcut enerji kaynaklarımızın uygun şekilde kullanılması, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması, yeni sistemlerin ve süreçlerin geliştirilmesi, uygulanması, enerji verimliliği ve enerji ile ilgili pek çok konuda çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmek amacı ile bu program açılmıştır.

Eğitimin süresi genellikle 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır.

Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin, Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, Matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli, Sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip, Çevre sorunlarına karşı Okumaya Devam Ediniz…

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Türkiye’de elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimi Yüksek Mühendis Mektebi’nde ilk olarak elektromekanik bölümü olarak başlamıştır.Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılınca bu bölüm kuvvetli akım kolu ve zayıf akım kolu olarak 2’ye ayrıldı. Kuvvetli akım kolu elektrik mühendisliğini, zayıf akım kolu elektronik mühendisliğini belirtir.[1] 1954 yılında ise Türkiye’de 3 kurumda elektrik mühendisliği eğitimi verilmekteydi: İTÜ, Yıldız Teknik Okulu ve Robert Koleji.[kaynak belirtilmeli] Günümüzde pekçok üniversitede elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü vardır

Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Diğer mühendislik programlarından farklı olarak ders programlarında telekomünikasyon, haberleşme sistemleri gibi konular daha yoğun olarak yer almaktadır. Ayrıca 3.sınıf sonunda elektronik veya haberleşme dallarından biri seçilmektedir.

Mezunlarına lisans diploması ve “Elektronik ve Haberleşme Mühendisi” ünvanı verilir.
Çalışma alanları : Okumaya Devam Ediniz…

Hz.Ebubekir’in Duası

1

Yarabbi… şu ahiret azığı olan adama lütfun ile cömert davran. Hakikaten o günahlarından iflas etmiş, senin kapına gelmiş, sana sığınmıştır.

 

Ey kudreti sonsuz yüce Allah’ım onu boş çevirme… Bizi son nefesimiz daim olmakta İslam üzere kıl… Şu kullarının günahları çoktur, senin kapına sığınmış bir fakirdir, hata üzerine hata yaptık sense bizlere sonsuzca verdin, isyankârlara bile verdin…

 

Ey cömert Allah’ım; günahlarımız çoktur sen büyük günahları bağışlayansın, bizleri bilerek bilmeyerek günah işlemekten koru rabbim… Sende fazıl bereket vardır yarabbi…

 

Tüm mümin kardeşlerimizi günahlarından arınmış kıl… Okumaya Devam Ediniz…

Selman-ı Farisi (r.a.) diyor ki …

Allah bir kulun kötülüğünü, helak olmasını dilediğinde ondan haya (UTANMA) duygusunu çeker. Bunun için böyle birisinin kimse tarafından sevilmediğini görürsün. Sevilmeyen birisi de acıma hissinden yoksun bırakılır, kaba ve sert olur. Kaba ve sert adamdan da EMANETE RİAYET hissi alınır. Kişi hain olunca da boynundan

İSLAM BAĞI ÇIKARILIR… Artık bu kimse herkesçe lanetlenmiştir…

 

Beni üç şey güldürür, üç şey ağlatır.

 

1 – Ölüm peşinden gittiği halde dünya için emeller besleyen

2 – Gaflet üzere hayat yaşayan

3 – Rabbini kızdırdığını bilmediği halde katıla katıla gülen

 

İşte bu üç sınıf kimsenin haline gülerim… Okumaya Devam Ediniz…

Boşanma Nedeni

Eski Roma’nın ünlü generallerinden birinin eşi dünya güzeli bir kadınmış.Kültürü, neşesi, ev sahibeliği üslubuyla benzeri güç bulunur bir “şahane kadın”

Boşanacakları haberi çıkmış,bütün Roma bu haberle çalkalanıyor.

Yakın arkadaşları bir cesaret konuyu açmışlar:

– Eşin Roma’nın en güzel, en beğenilen, gıpta edilen kadını, diye başlamışlar;

Lafı birbirinin ağzından alarak dakikalarca övdükten sonra,sözü şu suale getirmişler. Okumaya Devam Ediniz…