Seslerde Ünlülerin Nitelikleri Hakkında Bilgi

Seslerde Ünlülerin Nitelikleri Hakkında Bilgi

Seslerde Ünlülerin Nitelikleri

Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese ünlü denir. Türkçede sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Ünlüler; dilin durumuna, dudakların durumuna ve ağzın açıklığına göre ayrı ayrı sınıflandırılırlar:

Dilin durumuna göre:

  • Kalın ünlüler: a, ı, o, u
  • İnce ünlüler: e, i, ö, ü

Dudakların durumuna göre:

Prozodi Hakkında Bilgi-Prozodi Nedir?

Prozodi Hakkında Bilgi-Prozodi Nedir?

Prozodi Hakkında Bilgi

Prozodi sözlük anlamı

  • Bir şiir bestesinde, hece vurgularının müzik, vurgu ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması.
  • Vurgu, durak, ezgi gibi ses bilgisi ögelerinin tamamı.

Kısaca prozodi, “sesle müziğin hece bakımından uyumu” olarak açıklanabilir.

Devamını Oku…

Simultane Kelimesinin Anlamı-Simultane Nedir?

Simultane Kelimesinin Anlamı-Simultane Nedir?

Simultane Kelimesinin Anlamı

Simultane Türk Dil Kurum Sözlüğünde anlamı “anında” olarak belirtilmiştir. Fransızcadan “eş zamanlı, aynı anda olan” olarak çevrilmektedir. Fransızca olarak simultané , İngilizce olarak ise “simultaneous” olarak yazılmaktadır. Bunlardan anlaşılacağı üzere kelime İngilizcedir. İngilizce de “çeviri” anlamında da kullanıldığı için “aynı anda birden başka dillere eş zamanlı çeviri” olarak kullanılmaktadır.

Devamını Oku…

Paspartu Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Paspartu Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Paspartu, resim ile çerçeve arasına konulan ve çoğunlukla tek renkten oluşan bir çerçevedir. Dilimize Fransızcadan gelmiştir. Paspartular çoğunlukla kalın kartondan yapılır ama ince olanları da vardır. Resim ile paspartu arasında kalan boşluk bir derinlik yaparak resmin daha iyi algılanmasına yol açar. Eğer  boğucu renklerden oluşmuşsa ince paspartu kullanılarak daha canlı görünmesi amaçlanır.

Devamını Oku…

Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

Pastoral Fransızcadan dilimize geçmiş, kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan bir edebiyat türüdür. Karşılık olarak “Çobanlama” önerilmektedir. Çoğunlukla şiirlerde kullanılsa da edebi türlerin bir çoğunda uygulanabilmektedir. Anlatım olarak gösterişten uzak ve sade bir dil tercih edilir. Doğal güzellikler ve doğal yaşam şekli bazen tek başına, bazen de karşıklı konuşma şeklinde anlatılır.

Devamını Oku…

Palamar Nedir?Palamar Hakkında Bilgi

Palamar Nedir?Palamar Hakkında Bilgi

Palamar Nedir? 

“Palamar”denizcilikte gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halata verilen isimdir.Rumca bir kelime olup denizcilikte sıkça kullanılır. Liman ve marinalarda gemilerden verilen palamarı iskeleye veya şamandıraya bağlayan ve çözen kişilere ise “Palamarcı” denir.

Geminin baş ve kıç kısımlarında bulunan palamar halatlarına mahsus deliklere ise “Palamar Gözü” denilmektedir.

Devamını Oku…

Mobilite (Mobility) Hakkında Bilgi

Mobilite (Mobility) Hakkında Bilgi
Mobilite; Latince Mobility’den dilimize giren hareketlilik, devingenlik ve akışkanlık anlamında kullanılan çok yönlü bir kavramdır. Günümüzde o kadar fazla alanda kullanılıyor ki hayatımızın her alanında karşımıza çıkar hale geldi. Türk Dil Kurumu sözlüğünde mobilite kelimesinin henüz herhangi bir karşılığı bulunmuyor.

En çok, teknoloji, eğitim sistemi, spor, meslek ve iş hayatında çok kullanılıyor. Mobiliti kullanıldığı yere göre de isimler alıyor. Örnek verecek olursak;

Devamını Oku…

Kastanyet Hakkında Bilgi

Kastanyet Hakkında Bilgi

Kastanyet Hakkında Bilgi

Kastanyet; Fransızca castagnette denilen ve parmaklara takılarak çalınan zil türü bir müzik aletidir. Eskiden Fas, Osmanlı, Portekiz gibi ülkelerde yapılan müziklerde kullanılmıştır. Günümüzde İspanyol flaminko dansçıları tarafından kullanılsa da bolero, fandango ve saltarello gibi halk danslarında kullanılmaktadır. Osmanlılar bu müzik aletine “Çalpara” adını vermişlerdir.

Günümüzde plastikten ve demirden de imal edilen kastanyet, genellikle ahşaptan ya da fil dişinden içi oyuk şekilde imal edilir. Ağaçlardan genellikle kestane tercih edilir. Daha sonra tepelerindeki deliklerden ip geçirilerek müzik aleti tamamlanır. Genellikle iki kastanyet farklı tonlarda ses çıkarırlar. Tiz ses çıkaran sağ elle, kalın ses çıkaran ise sol elle kullanılır. Parmağa takılan ip sayesinde avuç içine vurularak ses çıkartılır.

Qwerty Hakkında Bilgi-Qwerty Klavye

Qwerty Hakkında Bilgi - Qwerty Klavye

Qwerty Hakkında Bilgi-Qwerty Klavye

Qwerty dünyada en çok kullanılan klavye düzenidir .Q klavye olarak ta adlandırılan bu düzende sol üstten sağa doğru ilk altı kelimeden “QWERTY” ortaya çıkmıştır. İlk defa 1868 yılında katip Christopher Sholes tarafından geliştirilip patenti alınan klavye düzeni ile metin ve rakamları en uygun ve hızlı şekilde yazma amaçlanmıştır.

Kullandığı yöntem ise İngilizcede kullanılması muhtemel harfleri birbirinden uzaklaştırmasıdır. Gerçekte “Q Klavye” dediğimiz bu yöntemle daktiloda sıkışmaları önleme amaçlanmıştır. Christopher Sholes bu kalvye düzenini “QWERTY” patentiyle o zamanlarda daktilo işleriyle uğraşan E. Remington and Sns şirketine satmıştır. Günümüzde ISO9995 standardı ile standart hale getirilmiştir.

Devamını Oku…

Siyakat Hakkında Bilgi-Siyakat Yazısı

Siyakat Hakkında Bilgi -Siyakat Yazısı

 

Siyakat Yazısı

Sözlükte “siyakat; genellikle devlet dairelerinde kullanılmış bir yazı türü” olarak belirtilmiştir. Arapçadan gelme bir kelime olup sanat eseri olmayan yazılardır. Devletin güvenliği nedeniyle önemli bilgiler şifreli olarak yazılmışlardır. Genellikle her dönemde katibin özelliğine göre şekillenmiş olan bu yazılara anahtar kelimelerle şifreler konulmuştur.

Devamını Oku…

1 2 29