Bit ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Bit Hakkında Bilgi

Bit ile İlgili Deyim ve Atasözleri

 • İşi olmayan iş bulur; işten ayrılıp bit bakar.(Atasözü)
 • Bit kadar.(Deyim)
 • Çalışmayan et yemeyeydi de bit yiyeydi.(Atasözü)
 • Emek vermeyen, itten beter, it hatta bitten beterdir.(Atasözü)
 • Kötüden it iyi, sirkeden bit iyi.(Atasözü)
 • İt öcünü turnadan alır; bit pireden.(Atasözü)
 • İtten parlaklık çıkmaz, bitten çarıklık deri.(Atasözü)
 • İt, itin ortağı bit.(Atasözü)
 • İt koşar, diye bit koşar.(Atasözü)
 • Çocuğun şımarığı, bitin sirkesi.(Atasözü)
 • Bilmeyene bit öldürmek zordur.(Atasözü)
 • Bitten sirkeden çıkmak.(Deyim)
 • At koşayım der, it koşar, it koşayım der bit koşar.(Atasözü)
 • Bit de olsa koruyucudur.(Atasözü)
 • Enik büyür it olur ,yavşak büyür bit olur. (Atasözü)

  Devamını Oku…

Zengin ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Zengin ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Zengin 

 • Ahiretini yapmak (zenginleştirmek)(Deyim) Hayır işleri yaparak sevap kazanmak.
 • Fukaranın tavuğu, zenginin atı kıymetli olur(Atasözü) Yoksul geçimini, varlıklı keyfini düşünür.
 • Malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür(Atasözü) Züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.
 • Rağbet güzel ile zenginedir(Atasözü) Güzellerle zenginler her zaman itibarlıdırlar.
 • Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır(Atasözü) Zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

  Devamını Oku…

Köy Atasözü ve Deyimleri

Köy Atasözü ve Deyimleri

Köy Atasözü ve Deyimleri

 • Abdalın dostluğu köy görününceye kadar(Atasözü) Çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.
 • Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar(Atasözü) Doğru olmakla birlikte başkalarının işine gelmeyen sözleri söyleyenlerin sevilmediğini anlatan bir söz.
 • Dokuz köyden kovulmuş(Deyim) Geçimsizliği veya başka davranışları yüzünden birçok yerden atılmış.
 • Eski köye yeni âdet getirmek(Deyim) Alışılmamış, yadırganan bir yeniliği yapmaya kalkışmak.
 • Evli evine, köylü köyüne(Atasözü) Artık dağılalım, herkes evine, işine gitsin.
 • Görünen dağın (köyün) uzağı olmaz(Atasözü) Bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden gerçekleşir.

  Devamını Oku…

Ölüm Hakkında Deyim ve Atasözleri

Ölüm Hakkında Deyim ve Atasözleri

Ölüm Hakkında Deyim ve Atasözleri

 • Atın ölümü arpadan olsun(Atasözü) Çok sevilen bir şey yapılırken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa zor veya kötü şeylere katlanılır.
 • Dünya ölümlü, gün akşamlı(Atasözü) Hiçbir durum sürekli değildir, her iyi durumun bir sonu vardır.
 • Eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir (düğündür)(Atasözü) Bir kişinin uğradığı zarar kimi zaman bir başkası için çıkar kaynağı olur.
 • Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz(Atasözü) Her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.
 • Gem almayan atın ölümü yakındır(Atasözü) Söz dinlemeyen hırçın kişi, davranışının büyük zararını görür.

  Devamını Oku…

Hırsız Hakkında Deyim ve Atasözleri

Hırsız Hakkında Deyim ve Atasözleri

 • Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur(Atasözü) Koruduğunuz kimsenin sürekli acınmasına izin verirseniz arsız olur, emeğinin karşılığını tam olarak vermediğiniz kişi de hırsız olur.
 • Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin(Atasözü) Yönetimi altında bulunan kimselere sık sık müdahale edenler bekledikleri verimi alamadıkları gibi onları da arsız ederler; yiyecek ve para bakımından da sıkıntıya düşürenler onları hırsızlığa itmiş olurlar.
 • Hırlı mıdır, hırsız mıdır?(Deyim) Bir kimsenin ahlakı, kişiliği hakkında kuşku duyulduğunda kullanılan bir söz.
 • Hırsız gibi(Deyim) Kimseye görünmeden, gizlice.

  Devamını Oku…

Kötü ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Kötü ile ilgili Deyim ve Atasözleri

Kötü ile ilgili Deyim ve Atasözleri

 • Acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır(Atasözü) Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü(Atasözü) Kendin hakkındaki kötü düşüncelerimi veya bildiklerimi bana söyletme.
 • Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola(Atasözü) Toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.
 • Adı kötüye çıkmak(Deyim) Ünü kötü olarak yayılmak.
 • Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur)(Atasözü) Bir kötünün, yalnızca yakın çevresine değil daha geniş çevrelere de zararı dokunur.

  Devamını Oku…

Ana ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Ana ile İlgili Deyim ve Atasözleri

 • Ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar(Atasözü) İnsanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.
 • Ana baba bir(Deyim) Aynı anne ve babadan olan.
 • Ana baba eline bakmak(Deyim) Ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.
 • Ana baba yavrusu(Deyim) Nazlı büyütülmüş çocuk.
 • Ana bir, baba ayrı(Deyim) Anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).
 • Ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz(Atasözü) İnsanlar içinde bize anne kadar candan bağlı dost yoktur.
 • Ana ile kız, helva ile koz(Atasözü) Anne ile kız, koz helvasının içindeki cevizle helva gibidirler, birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar.

  Devamını Oku…

Baba ile ilgili Deyim ve Atasözleri

Baba ile ilgili Deyim ve Atasözleri

 • Adembaba gibi (Deyim) Parasız pulsuz, perişan, zavallı.
 • Adembabaya dönmek (Deyim) Malını mülkünü kaybetmek.
 • Ana baba bir (Deyim) Aynı anne ve babadan olan.
 • Ana baba eline bakmak (Deyim) Ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.
 • Ana baba yavrusu (Deyim) Nazlı büyütülmüş çocuk.
 • Ana bir, baba ayrıı (Deyim) Anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).
 • Anam babam (Deyim) İçtenlik bildiren bir söz.
 • Babamın (anamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım (Atasözü) İnsan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.
 • Anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi (Atasözü) Hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar.

  Devamını Oku…

Ağaç ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Ağaç ile İlgili Deyim ve Atasözleri

 • Ağaç kökünden yıkılır (Atasözü) Bir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır.
 • Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez (Atasözü) İnsan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur.
 • Ağaç olmak (Deyim) Bir yerde ayakta durarak çokça beklemek.
 • Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer (Atasözü) Güzel insanlar her yerde ilgi çekerler, her zaman onların sözü kabul edilir.
 • Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir) (Atasözü) İnsan önemli işleri akrabası, yakınları, yandaşlarından güç alarak daha kolay yapar.

  Devamını Oku…

 1. Sayfalar:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6