Elementler, Metaller, Ametaller, Soygazlar

Metaller
Tabiatta atomik halde bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır. (civa hariç)

Ametaller

Padişahların Türbeleri Nerede?

1. Osman Gazi (I. Osman): Bursa’da Çekirge semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor.
2- Orhan Gazi: Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyeti uyuyor.
3- Sultan I. Murad (Hüdavendigar): Bursa, Çekirge’de kendine ait üstü açık türbesinde kıyameti bekliyor.
4- Sultan I. Bayezid (Yıldırım)): Bursa’da Bayezit Hân Türbesi’nde yatıyor.
5- Sultan I. Mehmed (Çelebi): Bursa Yeşil Türbe’de yatıyor.

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış TarihleriBüyük Türk Devletleri

* Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır * M.S. 48
* Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496
* Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları * 577
* Birinci Göktrük İmparatorluğu/552-582
* Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
* Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
* İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
* Uygur İmparatorluğu/744-840
* Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır * 805
* Hazar İmparatorluğu/7. asır * 965
* Karahanlılar Devleti/840-1042
* Gazneliler Devleti/962-1187
* Büyük Selçuklu İmparatorluğu/1038-1194
* Harezmşahlar Devleti/1097-1231
* Osmanlı İmparatorluğu/1299-1922
* Timur İmparatorluğu/1370-1506
* Bâbür (Gürgâniyye) İmaparatorluğu/1526-1858

İcatlar Kronolijisi

* MÖ 4241

Tarihlenebilen ilk yıl. Bu, Mısırlıların takvimi yapmalarıyla mümkün oldu.

* MÖ 3200 civarı

Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerleğin resmini çizen ilk halk oldu.

* MÖ 3000 civarı

Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü icat etti.

* MÖ 1300 civarı

Suriyeliler kendi alfabelerini geliştirdi.

* MÖ 700

Lidya’da (bugünkü Türkiye’de) malların alım satımı için ilk kez para kullanıldı.

* MÖ 287

Kaldıraç ve vida kullanarak pek çok değerli mekanik aygıt icat eden Arkhimedes doğdu.

* MÖ 10 civan

Romalı mimar Vitruvius bir vinç tasarladı.

* 999

Milattan sonra Bir keşiş tarafından mekanik

Anlamına Göre Cümle Çeşitleri

Cümle anlamı ile anlamlarına göre cümleler karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirinden çok farklı konulardır. Anlamlarına göre cümleler konusunda olumlu, olumsuz cümleler; soru, ünlem cümleleri vb. vardır.

Cümle anlamı, verilen bir cümlenin anlamını bulup ifade edebilmekle ilgilidir. Yani bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde biraz daha farklı olarak, birkaç değişik ya da yeni kelimeyle söyleyebilmek cümledeki anlamı bulmak demektir.

Cümle anlamında verilen bir cümlenin anlamca özdeşi, karşıtı veya yerine konulabilecek cümle sorulur. Bu

Reel Sayılar

Reel Sayılar

Rasyonel sayılar Kümesi’nin standart metriğe göre bütünlenmesiyle elde edilen kümedir. Reel Sayılar Kümesi R sembolüyle gösterilir.

REEL SAYI SİSTEMİNİN ELDE EDİLİŞİ

Bütün rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde işaretlediğimizi düşünelim.Herhangi iki rasyonel sayı arasında sonsuz çoklukta rasyonel sayı vardır. Demek oluyor ki, sayı doğrusu üzerinde birbirlerine istenildiği kadar yakın iki rasyonel nokta arasında , sonsuz çoklukta rasyonel nokta vardır. Şimdi akla şu soru geliyor: Madem ki sayı doğrusu üzerinde rasyonel noktalar denilen bu noktalar bu kadar sık, acaba bu doğru üzerinde daha başka noktalar olabilir mi?

Rasyonel Sayılar

RASYONEL SAYILAR

A. TANIM
a ve b tam sayı, b ¹ 0 olmak üzere, şeklinde ifade edilen sayılara rasyonel sayı veya kesir denir.B. KESİR ÇEŞİTLERİ
1. Basit Kesir
İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR

0, 1, 2, 3, … , 50, … devam eden sayılara doğal sayılar denir.
Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.
n bir doğal sayı iken;
Çift doğal sayılar : 2
Tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir.
Sayma Sayıları
Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir.
S = {1, 2, 3, 4, 5, …}

Varyatör Nedir?

1.kayış ve hareketli olan kasnak tertibatından oluşan ve belirli devir aralıklarında çalışma özelliği bulunan bir makine elemanıdır.

çeşitleri:
1- hidrolik varyatörler,
2- elektronik varyatörler,

Senkron Motorlar

Senkron makinalar, frekans ve kutup sayısıyla orantılı olarak sabit bir hızda çalışan alternatif akım elektrik makinalarıdır. Hem generatör olarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, hem de motor olarak elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirirler. Senkron makinada enerji dönüşümü için gerek ve yeter şart makinanın rotorunun senkron
hızda dönmesidir.